F?menü

Keresés

BelépésKezd?oldal Kitüntetések

AZ  EGYESÜLET  KITÜNTETETTJEI

Az Országos Honismereti Szövetségt?l 2010-ben
kapott elismerések

HONISMERETI  MUNKÁÉRT  EMLÉKÉREM kitüntetést  kapott:

BAI  JÓZSEF
lengyeli helytörténész, községe helytörténeti értékeinek több évtizedes kutatásáért és  publikálásáért, a honismereti mozgalom példamutatón eredményes helyi pártolásáért.

A honismereti mozgalom 50. évfordulója alkalmából EMLÉKLAP-elismerést kapott:

BÍRÓ MÁRTONNÉ
nyugalmazott szekszárdi pedagógus, a hazai honismereti mozgalom kibontakozása óta végzett munkájáért, az els? diák régész táborok szervezéséért
CSAJBÓK KÁLMÁN
az els? Tolna megyei honismereti bizottság elnöke (1960-as évek), a honismereti mozgalom kezd? lépéseinek segítéséért Tolna megyében
DR. KOLTA LÁSZLÓ
nyugalmazott gimnáziumi igazgató, a bonyhádi Honismereti Kör volt elnöke, aki az els?k között vett részt Tolna megyében az ötven éve induló honismereti mozgalomban
LOVAS HENRIK
megyei könyvtár nyugalmazott igazgató, az oktatási és m?vel?dési intézmények honismereti munkáját segít? több évtizedes tevékenységért
RENKECZ JÓZSEF
nyugalmazott iskolaigazgató, aki pedagógusként és helytörténeti gy?jt?ként fél évszázada m?vel?je Tolna megyében a honismereti és a népf?iskolai munkának.
SZABADI MIHÁLY
nyugalmazott népm?vel?, koreográfus, aki 1962-t?l 1970-ig a Tolna Megyei Népm?velési Tanácsadó vezet?jeként irányította a közm?vel?dés honismereti munkáját
DR. SZILÁGYI MIHÁLY
szekszárdi helytörténetíró, a honismereti mozgalom indulása óta tevékeny helytörténész, honismereti egyesületünk alapító tagja és els? elnöke, 25 évig a Várostörténeti Klub elnöke, fél évszázados honismereti munkásságáért.

EMLÉKLAP-elismerését kapott:

CSAPÓNÉ GYARMATI IRÉN
aki a Könny? László Városi Könyvtár helytörténeti gy?jteményének gyarapítója és gondozója  Tamásiban
CSÍK MÁRIA
Dombóvári általános iskolai pedagógus, kézm?ves és múzeumpedagógus, honismereti gy?jt?, a tanuló ifjúság körében végzett honismereti munkáért
GLÖCKNER JÁNOSNÉ
Mórágy helytörténetének hozzáért? kutatója, a községi tájházat kezel? munkájáért.
HADIKFALVI ISTVÁNNÉ
a nagymányoki német ajkúak hagyományainak kutatója és a községi tájháznak több  évtizede eredményesen gondozója  
RUDOLF LÁSZLÓ
Bátaszéki informatikus mérnök, a Tolna megyébe települt bukovinai székely családok származástörténetének kutatója és publikálója
TEMESI ÁGNES
nyugalmazott tengelici pedagógus, a gyermek honismereti munkát sok évig irányító, a mozgalmat mindig segít? és helytörténetírói munkásságáért
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
mert az intézmény otthona az 1960-as években kibontakozott helytörténetírás megyei szervezésének és a honismereti mozgalomnak, a megyei egyesület m?ködésének
SIMONTORNYA  MÚLTJÁÉRT  ALAPÍTVÁNY
a város helytörténeti értékeinek összegy?jtéséért és az abból berendezett múzeum megvalósítása érdekében végzett munkáért.

A Tolna Megyei Honismereti Egyesület 2010. évi 
EGYED ANTAL-díját kapták


CSISZÉR AMBRUSNÉ
az izményi historikus értékek gy?jtéséért, a bukovinai székely hagyományok ?rzéséért, a példás honismereti és helytörténeti munkáért
BÁTÁÉRT EGYESÜLET
a helytörténetírás gazdagításáért, a hagyományteremt? kezdeményezésekért és az egyedülálló jelent?ség? Fekete gólya ház létrehozásáért.

Kitüntetettek 1993-2009

A honismereti mozgalom Bél Mátyás-díja kitüntetésben részesült

Dr. Kolta László Bonyhád (1996)
Dr. Szilágyi Mihály Szekszárd (2006)

Honismereti munkáért Emlékérem kitüntetésben részesült

Dr. Szilágyi Mihály Szekszárd (1996)
Simon Károly Dombóvár (1997)
Renkecz József Sárszentl?rinc (1998)
Dr. Kiszler Gyuláné Kölesd (1999)
Bodó Imre Dombóvár (2000)
Honismereti Szakkör Kölesd (2002)
Elekes Eduárdné Szekszárd (2004)
Dr. Nagy Janka Teodóra Szekszárd (2005)
Kaczián János Szekszárd (2006)
Csöglei István Tolna (2007)

Honismereti munkáért Emléklap elismerésben részesült (1993-2009)

Andrásné Marton Zsuzsa Dr. Kiszler Gyuláné
Bai József Kocsis György
Dr. Benk? András Dr. Kolta Lászlóné
Beregnyei Miklós Dr. Koppán József
Bíró Gyula Koszorús Katalin
Bíró Mártonné Krász Ern?né
Bodó Imre Dr. László Péter
Bonyhádi Honismereti Kör Letenyeinéné Mráz Márta
Bonyhádi Solymár Imre Könyvtár Losonciné Zana Judit
Bölcskei Önkormányzat Dr. Méry Éva
Bujdos István Miszlai Zsuzsanna
Csapó Dániel Szakközépiskola Dr. Papp Tihamér
Csanádi György helytörténeti gy?jtemény Pongrácz Gábor
Csepregi Béla Renkecz József
Csöglei István Rillné Csapó Etelka
Deák Istvánné Rónai Józsefné
Eppel János Simon Károly
Ezer Anita Solymár Imre
Fábián Andrásné Süveges Zoltán
Freund György Szakál László
Gelencsér Gyula Szekszárdi Vasárnap c. hetilap
Gesztesi Enik? Szekszárdi Várostörténeti Klub
Glöckner János Széni Attila
Gömöry József Sz?ts Zoltán
Hanák Ottó Szitkovics Sándor
Heged?s Ferenc Takács Istvánné
Hoffmeister Lajos Tolna m. Természetjárók Szövetsége
Horváth Árpádné Váradi Antal Értékment? Egyesület
Horváth Endréné Vargáné Kisfalvi Erzsébet
Höfler Lajosné Városszépít? és Városvéd? Egyesület Dombóvár
Dr. Imreh Csanádné Völgység Turista Egyesület
Kacziánné Józsa Hedvig Wichmann Henrik
Kakasdi Sebestyén Ádám Egyesület Wilhelm János
K. Balog János Zentai András
Kiss József

Az egyesület EGYED ANTAL-díj kitüntetésében részesült:

Fábián Andrásné (Lengyel) és a Tolnai Városvéd? Egyesület (2004)
Viliminé dr. Kápolnás Mária (Báta-Szekszárd) és
Györköny község lakóközössége
(2005)
Dr. Sz?ke Sándorné (Dombóvár) és a Tamási Kulturális Alapítvány (2006)
Dr. Tött?s Gábor (Szekszárd) és a Bonyhádi Honismereti Kör (2007)
Kocsis Imre Antal (Szekszárd) és a Bogyiszlói Hagyomány?rz? Egyesület (2008)
Sümegi József  (Bátaszék) és Závod község lakóközössége (2009)