Kezdőoldal Kitüntetések

AZ  EGYESÜLET  KITÜNTETETTJEI

Az Országos Honismereti Szövetségtől 2010-ben
kapott elismerések

HONISMERETI  MUNKÁÉRT  EMLÉKÉREM kitüntetést  kapott:

BAI  JÓZSEF
lengyeli helytörténész, községe helytörténeti értékeinek több évtizedes kutatásáért és  publikálásáért, a honismereti mozgalom példamutatón eredményes helyi pártolásáért.

A honismereti mozgalom 50. évfordulója alkalmából EMLÉKLAP-elismerést kapott:

BÍRÓ MÁRTONNÉ
nyugalmazott szekszárdi pedagógus, a hazai honismereti mozgalom kibontakozása óta végzett munkájáért, az első diák régész táborok szervezéséért
CSAJBÓK KÁLMÁN
az első Tolna megyei honismereti bizottság elnöke (1960-as évek), a honismereti mozgalom kezdő lépéseinek segítéséért Tolna megyében
DR. KOLTA LÁSZLÓ
nyugalmazott gimnáziumi igazgató, a bonyhádi Honismereti Kör volt elnöke, aki az elsők között vett részt Tolna megyében az ötven éve induló honismereti mozgalomban
LOVAS HENRIK
megyei könyvtár nyugalmazott igazgató, az oktatási és művelődési intézmények honismereti munkáját segítő több évtizedes tevékenységért
RENKECZ JÓZSEF
nyugalmazott iskolaigazgató, aki pedagógusként és helytörténeti gyűjtőként fél évszázada művelője Tolna megyében a honismereti és a népfőiskolai munkának.
SZABADI MIHÁLY
nyugalmazott népművelő, koreográfus, aki 1962-től 1970-ig a Tolna Megyei Népművelési Tanácsadó vezetőjeként irányította a közművelődés honismereti munkáját
DR. SZILÁGYI MIHÁLY
szekszárdi helytörténetíró, a honismereti mozgalom indulása óta tevékeny helytörténész, honismereti egyesületünk alapító tagja és első elnöke, 25 évig a Várostörténeti Klub elnöke, fél évszázados honismereti munkásságáért.

EMLÉKLAP-elismerését kapott:

CSAPÓNÉ GYARMATI IRÉN
aki a Könnyű László Városi Könyvtár helytörténeti gyűjteményének gyarapítója és gondozója  Tamásiban
CSÍK MÁRIA
Dombóvári általános iskolai pedagógus, kézműves és múzeumpedagógus, honismereti gyűjtő, a tanuló ifjúság körében végzett honismereti munkáért
GLÖCKNER JÁNOSNÉ
Mórágy helytörténetének hozzáértő kutatója, a községi tájházat kezelő munkájáért.
HADIKFALVI ISTVÁNNÉ
a nagymányoki német ajkúak hagyományainak kutatója és a községi tájháznak több  évtizede eredményesen gondozója  
RUDOLF LÁSZLÓ
Bátaszéki informatikus mérnök, a Tolna megyébe települt bukovinai székely családok származástörténetének kutatója és publikálója
TEMESI ÁGNES
nyugalmazott tengelici pedagógus, a gyermek honismereti munkát sok évig irányító, a mozgalmat mindig segítő és helytörténetírói munkásságáért
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
mert az intézmény otthona az 1960-as években kibontakozott helytörténetírás megyei szervezésének és a honismereti mozgalomnak, a megyei egyesület működésének
SIMONTORNYA  MÚLTJÁÉRT  ALAPÍTVÁNY
a város helytörténeti értékeinek összegyűjtéséért és az abból berendezett múzeum megvalósítása érdekében végzett munkáért.

A Tolna Megyei Honismereti Egyesület 2010. évi 
EGYED ANTAL-díját kapták


CSISZÉR AMBRUSNÉ
az izményi historikus értékek gyűjtéséért, a bukovinai székely hagyományok őrzéséért, a példás honismereti és helytörténeti munkáért
BÁTÁÉRT EGYESÜLET
a helytörténetírás gazdagításáért, a hagyományteremtő kezdeményezésekért és az egyedülálló jelentőségű Fekete gólya ház létrehozásáért.

Kitüntetettek 1993-2009

A honismereti mozgalom Bél Mátyás-díja kitüntetésben részesült

Dr. Kolta László Bonyhád (1996)
Dr. Szilágyi Mihály Szekszárd (2006)

Honismereti munkáért Emlékérem kitüntetésben részesült

Dr. Szilágyi Mihály Szekszárd (1996)
Simon Károly Dombóvár (1997)
Renkecz József Sárszentlőrinc (1998)
Dr. Kiszler Gyuláné Kölesd (1999)
Bodó Imre Dombóvár (2000)
Honismereti Szakkör Kölesd (2002)
Elekes Eduárdné Szekszárd (2004)
Dr. Nagy Janka Teodóra Szekszárd (2005)
Kaczián János Szekszárd (2006)
Csöglei István Tolna (2007)

Honismereti munkáért Emléklap elismerésben részesült (1993-2009)

Andrásné Marton Zsuzsa Dr. Kiszler Gyuláné
Bai József Kocsis György
Dr. Benkő András Dr. Kolta Lászlóné
Beregnyei Miklós Dr. Koppán József
Bíró Gyula Koszorús Katalin
Bíró Mártonné Krász Ernőné
Bodó Imre Dr. László Péter
Bonyhádi Honismereti Kör Letenyeinéné Mráz Márta
Bonyhádi Solymár Imre Könyvtár Losonciné Zana Judit
Bölcskei Önkormányzat Dr. Méry Éva
Bujdos István Miszlai Zsuzsanna
Csapó Dániel Szakközépiskola Dr. Papp Tihamér
Csanádi György helytörténeti gyűjtemény Pongrácz Gábor
Csepregi Béla Renkecz József
Csöglei István Rillné Csapó Etelka
Deák Istvánné Rónai Józsefné
Eppel János Simon Károly
Ezer Anita Solymár Imre
Fábián Andrásné Süveges Zoltán
Freund György Szakál László
Gelencsér Gyula Szekszárdi Vasárnap c. hetilap
Gesztesi Enikő Szekszárdi Várostörténeti Klub
Glöckner János Széni Attila
Gömöry József Szőts Zoltán
Hanák Ottó Szitkovics Sándor
Hegedűs Ferenc Takács Istvánné
Hoffmeister Lajos Tolna m. Természetjárók Szövetsége
Horváth Árpádné Váradi Antal Értékmentő Egyesület
Horváth Endréné Vargáné Kisfalvi Erzsébet
Höfler Lajosné Városszépítő és Városvédő Egyesület Dombóvár
Dr. Imreh Csanádné Völgység Turista Egyesület
Kacziánné Józsa Hedvig Wichmann Henrik
Kakasdi Sebestyén Ádám Egyesület Wilhelm János
K. Balog János Zentai András
Kiss József

Az egyesület EGYED ANTAL-díj kitüntetésében részesült:

Fábián Andrásné (Lengyel) és a Tolnai Városvédő Egyesület (2004)
Viliminé dr. Kápolnás Mária (Báta-Szekszárd) és
Györköny község lakóközössége
(2005)
Dr. Szőke Sándorné (Dombóvár) és a Tamási Kulturális Alapítvány (2006)
Dr. Töttős Gábor (Szekszárd) és a Bonyhádi Honismereti Kör (2007)
Kocsis Imre Antal (Szekszárd) és a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület (2008)
Sümegi József  (Bátaszék) és Závod község lakóközössége (2009)