Kezdőoldal Aktuális hírek Hírlevél a 2021. év első félév tevékenységéről

Hírlevél a 2021. év első félév tevékenységéről

A TOLNA MEGYEI EGYED ANTAL HONISMERETI EGYESÜLET

HÍRLEVELE

a 2021. év első félévének tevékenységéről

 

KEDVES TAGTÁRSUNK!

 

A COVID-19 vírus másfél éve rendkívüli helyzetet hozott a mindennapi életünkbe. Nagyon nehézzé tette egyesületi rendezvényeinket. A vírus harmadik hulláma e félévre esett, s gyakorlatilag májusig szinte minden programunk elmaradt, más formában kellett a kapcsolatainkat tartani, mint az előző években. Év eleje óta előadásokat sem tudtunk tartani, s nem tudtuk megszervezni a közgyűlésünket sem a megszokott időpontban. Azokból a vállalásokból, amelyekről híreket kaptunk, s a május óta megkezdett munkákból összeállítottunk egy Hírlevelet. Ugyanis közösségünk dolgozott az elmúlt hónapokban, csak más munkaformák kerültek előtérbe.

 

E Hírlevélben tehát összeállítást készítettünk egyesületünknek ebben a naptári félévben végzett munkájáról, az egyesületben történtekről. Előfordulhat, hogy egy-egy eseményről ezekben a hónapokban nem kaptunk információt. Leveleinkben, üzeneteinkben azokról is szívesen hírt adunk, ha értesülünk róluk.

Az egyesület elnöksége és tagsága a háttérben tette a dolgát, tartotta egymással és a tagsággal a kapcsolatot, lehetősége szerint építette az egyesületet, csendesen tette azt, amit lehetett. Az új helyzetben, emailben igyekeztünk híreinket, az online konferenciák elérhetőségét megosztani a tagsággal: ezek voltak a „MINI HÍRLEVELEK”. Szeretettel gratulálunk Kaczián János tiszteletbeli elnökünknek, aki Szegzárdi Csütörtök… címmel barátainak, ismerőseinek készít összefoglalókat. E munkában évfordulókról, honismereti eseményekről, kiadványokról olvashatunk. Ezen kívül ebben a félévben a Szekszárdi Vasárnap is mindig megjelentetett helytörténeti vonatkozású cikkeket, beszámolókat, visszaemlékezéseket. Köszönettel tartozunk Kaczián Jánosnak és dr. Dobos Gyula Istvánnak, akik kutatásaik eredményét mutatták be az újság hasábjain. Kaczián János Tolna megye fontos helyszíneit (pl. Mórágy), Szekszárd épületeit mutatta be (pl. Garay tér rövid története, Szekszárd 1799). Dr. Dobos Gyula István egy sorozatot kezdett el írni Szekszárd díszpolgárai címmel. Eddig Bezerédj Pálról, Apponyi Albertről, Pedlow kapitányról és Bethlen
Istvánról (2 részben) jelentek meg írások. Egy nagyobb cikket írt Vendel Istvánról, Szekszárd leghosszabb ideig regnáló polgármesteréről. Az anyagok minden esetben kutatással
kiegészítve, eddig nem publikált képekkel jelentek meg. Úgy tűnik, hogy a lap megszűnik, helyette havi rendszerességgel újság fog megjelenni.

 

Mély fájdalommal vettük tudomásul, hogy 80 éves korában elhunyt kedves tagtársunk és barátunk,  Márton Erzsébet Mária (1940-2020) nyugdíjas könyvelő. Egyesületünk munkájában – amelynek 2006 óta volt tagja - szinte haláláig részt vett. 2006 és 2017 közötti időszakban tagja volt a Számviteli és Ellenőrző Bizottságnak. Programjainkra, előadásainkra, rendezvényeinkre rendszeresen eljárt. A család, különösen férje, Márton Ferenc tagtársunk fájdalmában osztozunk. Kedves, segítőkész, mindig mosolygós egyéniségének emlékét szeretettel megőrizzük.

 

2021. június 19-én Kismányok adott otthont egyesületünk XXI. megyei találkozójának. Ez volt a félév legjelentősebb egyesületi programja. Régen találkoztunk, régen voltunk együtt. Majdnem eltelt egy év az elmúlt találkozás óta, a 2020. augusztusi közgyűlés óta csak neten osztottuk meg anyagainkat, kutatási eredményeinket.

A Kismányoki Aprónépek Gyermek Tánccsoport tagjainak táncjátéka köszöntötte az érkező vendégeket. A vezetőjük, Illés Tiborné elmondta, hogy a gyerekek öt éve táncolnak együtt. A gyerekek kedves fogadó műsora után Bőte István, Kismányok polgármestere köszöntötte a vendégeket, bemutatta a község történetét, szólt a székelyek és a németek együttéléséről. Majd az egyesület elnöke, dr. Gesztesi Enikő köszöntötte a tagságot, beszámolt az elmúlt időszak eseményeiről, híreiről, a következő hónapok terveiről: lesz felnőtt és ifjúsági akadémia, az egyesület elnöksége tervezi a megyei tisztújító közgyűlést és találkozót (Szedresben fogjuk tartani). A pandémia miatt tavaly nem tudtunk megemlékezni a trianoni békediktátum 100. évfordulójáról.  Az elnök asszony ünnepi beszédének elhangzása után az egyesület tagjai Bognár Cecil Gyula tárogató muzsikája mellett elhelyezték koszorújukat a falu Kettős Keresztjénél.

Ezt követően a székely és a német közösség vette át a házigazda szerepét. Az egyesület tagjai ellátogattak a katolikus templomba, ahol Orbán Jánosné részletesen ismertette a templomépítés küzdelmes történelmét, majd az érdeklődők a Székely Porta szépségeibe tekinthettek be Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke kalauzolásával. A székely történelem megismerése után a németség kultúrájába nyerhettek a résztvevők bepillantást: Simon Lászlóné, a Kismányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Német Tájháznál személyes családi történésekkel elevenítette fel a németek sorsát, kiűzetésének emberi tragédiáit. Végül az evangélikus templom két évszázados történetét a német önkormányzat segítője, Becker Tamás mutatta be. A két templomban katolikus és német énekek szólaltak meg orgonán.

Ezt követően a falu vendégei voltak a résztvevő egyesületi tagjaink: ízes babgulyással lepte meg a község önkormányzata a vendégeit. Jó hangulat, ízes ételek, sütemények, a tagság borai – mindezek tették kellemessé a baráti találkozást. A közösen elfogyasztott ebéd után könyvbemutatók, visszaemlékezések, hozzászólások, ismertetők következtek tagtársak tolmácsolásában. Szabadi Mihály bemutatta legújabb,  tizedikként Fonóház címmel megjelent novelláskötetét, majd Zsámboki Árpád, a Honismereti Szövetség alelnöke, tagtársunk ismertette a Nagy István egyesületi tag által szerkesztett, a Bukovinai székelyek nyomában címmel megjelent konferencia és tanulmánykötetet. Rillné Csapó Etelka Várnagy Antalra emlékezett, a 20 éve meghalt, a Hőgyész monográfiát megírt  prépostra. Dr. Vizi Márta a Wosinky Mór Megyei Múzeum épületének történetét kutatja, az eddigi kutatási eredményekről, a levéltári kutatások során felmerült új információkról számolt be. Végül Baltaváriné Joó Mária és Baltavári István tagtársaink a Tolna megyei kálváriákról készült fotóalbumukat tárták a hallgatóság elé, bemutatva a megye különleges szépségű szakrális emlékeit.

2021. június 15-én Horváth Endréné és Barteczka Mária ajándékcsomagokat állított össze a vendégfogadók számára az egyesületi irodában.

Köszönet a falu vezetőinek, hogy jó házigazdái voltak a megyei találkozónak. Érdemes volt e gyönyörűen gondozott, kiváló vendéglátó községet felfedezni.

 

Két komoly pályázatba kapcsolódtunk be az elmúlt időszakban.

A 2019-ben egyesületünk és a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (PTE KPVK) között kötött együttműködési megállapodás nyomán ebben az évben a Kar megírt egy pályázatot, amelybe az egyesületet és a tehetséggondozással folyamatosan foglalkozó elnököt, dr. Gesztesi Enikő vonták be. A Magyar Tudományos Akadémia újra meghirdette a közoktatás fejlesztésének tudományos megalapozását segítő programjának pályázatát. A pályázat célja nemzetközi mércével mérve kiemelkedő, a magyar közoktatás problémáinak megoldása szempontjából releváns kutatómunka támogatása. Pályázatot nyújthattak be felsőoktatási intézményekben foglalkoztatott főállású oktatók. A pályázónak kutatócsoportot kell létrehoznia. A kiírás egyik tematikai prioritása a fiatalok történelmi tudatának fejlődését szolgáló módszerek kutatási megalapozása. A pályázat elnyeréséről még nincs információnk.

A másik pályázat Szekszárd városához kötődik.  Cél a szekszárdi programok minőségi és mennyiségi javítása, elérhetőségének és kihasználásának maximalizálása. Cél a Harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület a TOP-7.1.1-16-H-079-2 Közösségi, kulturális, szabadidős programok megvalósítása Szekszárdon című pályázat keretében megvalósításra kerülő „Három pillér a szekszárdi rendezvényekért” TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00494 projekt keretében kompetenciafejlesztés. Cél továbbá a helyi igényekhez igazodó tudásmegosztás, a bevont civil szervezetek a helyi közösségekben felkészült (szak)emberek, akik közösségi kezdeményezéseket katalizálnak, támogatnak, menedzselnek. A szekszárdi civilek közösen egy programcsokor összeállítását és kidolgozását valósítják meg, és pilot módban (2021. július 17-18.) bemutatják a városuk értékeit.  A program továbbá hálózatépítés – a program részeként építünk egy egymást segítő, támogató közösséget, s ez az építkezés a projekten túlmutató közös együttműködést eredményezhet.

A mi egyesületünk vállalása a projekten belül Szekszárd bemutatása, a város központjában egy két órás séta keretében a szekszárdi értékek ismertetése a városba látogatók, látogató családok számára. A félév során több – főleg online - megbeszélésen vett részt dr. Gesztesi Enikő, melyek nyomán kialakultak azok a programok, amelyek Szekszárdot vonzóvá tehetik az ide látogatók számára. 15 szervezetet vontak be a programba, köztük egyesületünket is. Megtiszteltetés volt számunkra a megkeresés.

 

Szabadi Mihály tagtársunkról, a tizediiként kiadott kötetéről a Népújságban szép cikk jelent meg 2021. január 13-án. Visszaemlékezések és novellák egyaránt helyet kaptak a könyvben. A Fonóház című könyv nyolc önálló, azonban egymáshoz kapcsolódó művel örvendezteti meg az olvasót. A Babits Mihály Kulturális Központ pedig online könyvbemutatóval tisztelgett az alkotó előtt.

Gratulálunk a kötethez, a riportfilmhez és az íráshoz is Miska bácsinak.

A cikkanyag linkje

https://www.teol.hu/kultura/helyi-kultura/a-tortenelem-viharaitol-a-suru-nad-rejtette-obolig-3387973/?fbclid=IwAR35As76ivUqrEEUolOcrBy9OwaRrtc8G5tABgwbE1FssRBvjvITwcGu5uc

Az online könyvbemutató linkje: https://www.youtube.com/watch?v=-s-vigBQ8pE

 

2021. január 15-én Ódor János tagtársunk cikke jelent meg az ÉS-ben, címe: A cseresznye íze. Gratulálunk az alkotáshoz.

https://www.es.hu/cikk/2021-01-15/odor-janos-gabor/a-cseresznye-ize.html?fbclid=IwAR0-I1L0Gu8s1F3XNjDbKOJX8yzYtm1HQYLQzDfuAfwXbA9KhwzLcgtn2UU

 

A Honismereti Szövetség a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2021. január 22-én egy online konferenciát szervezett a csodálatos Kárpát-medencei tájegységünkről, a Gyimesről (Gyimesi Patakország címmel), ahol közösségünk is otthon érezheti magát, ha másért nem, mivel Halász Péter, a Honismereti Szövetség tiszteletbeli elnökének lakhelye Gyimes. Péter a konferencia megszervezésében természetesen oroszlánrészt vállalt, és a programban is ő játszott központi szerepet. A programon részt vett dr. Gesztesi Enikő, Bognár Cecil Gyula és Zsámboki Árpád.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából beszélgetés volt látható és hallható a facebookon, illetve a Youtube csatornán a Duna Menti Folklórfesztiválokról. A beszélgetés egyik résztvevője volt Szabadi Mihály, egyesületi tagunk,  a fesztivál egyik aktív szervezője.

https://www.facebook.com/BabitsMihalyKulturalisKozpont/photos/a.160212894141587/1746887685474092

Dr. Gesztesi Enikő szervezésében, 2021. február 6-án Béri Balogh Ádámra emlékezett a Honismereti Egyesület a brigadéros halálának 310. évfordulója alkalmából. Megjelentek a megemlékezésen az egyesület elnökén kívül dr. Kiszler Gyula, dr, Kiszler Gyuláné, Csillagné Szánthó Polixéna, Véghelyi Józsefné, Deák Orsolya, Balogh Attila, Bognár Cecil, Bognárné Gergely Katalin, Gujás Enikő, Vecsei Vivien és Zsámboki Árpád.  Öröm volt látni, hogy ilyen sokan megtisztelték a rendezvényünket. Köszönet Balogh Attilának és Zsámboki Árpádnak, hogy beszédeikben megemlékeztek az 1708-as kölesdi ütközetről, illetve a szabadságharc harmadik legnagyobb csatájáról, az 1706-os győrvári csatáról.

Megtisztelte jelenlétével az eseményt a Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület is.

Az ünnepség végén közös énekléssel és koszorúzással tisztelegtünk a hős előtt. Köszönöm szépen Bognár Cecil Gyula szép tárogató-játékát.

Szeri Árpád (TEOL) szép megemlékezést írt az eseményről:

https://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-labancvero-beri-balogh-adamot-idezte-a-torok-barsony-suvegem-3459733/?fbclid=IwAR3QAt7xV9ObBeZvPBw1rqY73NCaCWKjCL3LVcLPVr_mYoDn2KhbxALbml8

 

Bezerédj István halálának évfordulója (március 6) alkalmából szerettünk volna emlékező műsort tartani Szedresben, 2021. március 6-án. Mivel a pandémia ezt is lehetetlenné tette, dr. Dobos Gyula István enlökségi tagunk, a Bezerédj-család kutatója március 6-ra készített egy szép emlékezést Bezerédj Istvánról. Ezt email-címrendszerünk segítségével eljuttattam a tagsághoz.

Köszönjük az emlékező összeállítást.

2021. március 15-én a COVID járvány miatt a városi rendezvény elmaradt. Az egyesület nevében az elnök, dr. Gesztesi Enikő és Zsámboki Árpád helyeztek el koszorút Szekszárdon a 48-as emlékműnél, megemlékezve a 48-as hősökről. Több tagtársunk a nemzeti ünnepen a szekszárdi alsóvárosi és az újvárosi temetőbe tettek látogatást, illetve vidéken is több megemlékezésről kaptunk híradást.

.

Dr. Várady Zoltán ezév januárjától a Magyar Történelmi Társulat augusztus 24-26 közötti tengelici konferenciájának szervezésében vett részt. Ugyanő a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán a Közösségi hét keretében 2021. április 6-án tartott előadást Hatalommegosztás az Árpád-házban címmel.  2021. június 29-én A Türelmi Rendelet után azonnal léptek (Jelentés és összeírás 1782-ből a paksi evangélikusok imaház- és iskolaépítési igényéről.) címmel készített el és publikált egy anyagot. https://mnl.gov.hu/mnl/tml/hirek/erdekes iratok

Köszönjük az alkotó munkát.

Nagy István tagtársunk nagy munkával szervezte a Bukovinai székelyek nyomában című konferenciát, amely a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban került volna megrendezésre. Az eseményt a koronavírus miatt végül elmaradt. A konferencián a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület társszervezői feladatokat vállalt volna. Nagy István szerkesztésében azonban megjelent a  Bukovinai székelyek nyomában című konferenciakötet. Egyesületünk három tagja, Frey Dóra, Nagy István és dr. Szőts Zoltán fejezetet írtak e kötetben. Nagy István három könyvbemutatót tartott az elmúlt hónapokban. 2021. május 26-án Budapesten a Magyarság Házában, Dombóváron a Művelődési Házban  a helyi Székely Kör meghívására, és Kismányokon (lsd. a kismányoki találkozó ismertetésénél). Budapesten és Kismányokon Zsámboki Árpád, Dombóváron Bodó Imre mutatta be a könyvet.

Köszönjük Nagy István szervező és alkotó munkáját.

 

2021. május 20-án az egyesület vezetése az októberi (október 2.) megyei találkozó előkészítése céljából Szedresben járt, és megbeszélést tartott Kovács János polgármesterrel. Résztvevők: Dr. Gesztesi Enikő, Barteczka Mária, Kaczián János és Zsámboki Árpád. A község nagy szeretettel fogad bennünket. Június 24-én folytattuk a tárgyalásokat. A megbeszélésen részt vettek Dr. Gesztesi Enikő, Cserna Anna és Barteczka Mária.

 

A Honismereti Szövetség 2021. június  4-én megrendezett, Kincses Bodrogköz című online konferenciáján részt vett dr. Gesztesi Enikő és Zsámboki Árpád.

2021. június 4-én a megye több településén volt megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja tiszteletére, a trianoni békeszerződés aláírásának 101. évfordulója alkalmából. Egyesületünk négy tagja koszorúzott és gyújtott gyertyát Szekszárdon a Béla király téren: Barteczka Mária, Horváth Endréné, Bognárné Gergely Katalin és Bognár Cecil Gyula.

 

Nagy István 2021. június 9-11 között online előadást tartott az ELTE BTK szervezésében, Család és kitelepítés a II. világháború utáni Közép-Kelet Európában című konferencián. Kollégánk előadásának témája és címe a következő volt: A te házad, az én házam. Német-magyar együttélés 1945-47-ben Tolna megyében.

.

Molnár József 115 – Múltunkkal a jövőnkért facebook csoport (https://www.facebook.com/groups/294043588443629) idén második alkalommal szervezett online konferenciát  helytörténet-   és családkutatók részére. A 2021. június 9-én 9.30 és 22.00 között megtartott tanácskozáson hangzott el Rudolf László Bukovinai székely családok című előadása, amely a Facebookon most is látható.

2021. június 26-án Bátaszék is csatlakozott a Múzeumok éjszakája országos programsorozathoz. Dr. Balázs-Kovács Sándor néprajzkutató-történész-muzeológus a "Sárközi érdekességekről", Rudolf László családfakutató a "Családfakutatás rejtelmeiről" tartott előadást.

Gratulálunk a kiváló szervező munkához.

Dr. Szőts Zoltán elnökségi tagunk társszerzője A Bonyhád monográfiá-nak László János régésszel együtt, a több éves munka fontos állomása, kezdete volt a novembertől halasztott, de 2021. június 14-én a Vörösmarty Mihály Művelődési Házban megtartott VII. Völgységi konferencia. A konferencián tagtársaink között előadott Cserna Anna, Maul-Link Dóra, dr. Várady Zoltán. Dr. Szőts Zoltán bemutatta a készülő monográfiát, beszámolt a munka ütemezéséről. Majd beszélt saját kutatási tervéről is. Az eseményen részt vett dr. Gesztesi Enikő és Zsámboki Árpád.

A Völgységi Tájkutató Alapítvány révén  dr. Szőts Zoltán lektorként részese volt  Steib György A Bonyhádi Cipőgyár története című kötetének gondozásában, majd az Alapítvány lett a kiadója a könyvnek. Jelen pillanatban folynak a nyomdai munkák.

Köszönettel tartozunk az aktív alkotói munkákhoz.

 

2021. június 18 és 20 között a Régészet Napja alkalmából dr. Vizi Márta tartott vezetéseket a Béla téren és a vármegyeházi kiállításokban.

 

A szekszárdi alsóvárosi közösség 2021. június 25-én 12. alkalommal rendezte meg a szekszárdi Szent János és Pál kápolna búcsúját. A kápolnát a közösség felújította a 250. születésnapjára, eleget téve előde kérésének. A restauráltatás a közösség – többek között Elekes Eduárdné, elnökségi tagunk - tevékenysége, összefogása révén folytatódik.

 

2021. június 26-án a Múzeumok Éjszakáján Szekszárdon, a vármegyeháza kiállítótermében megnyílt a 100 éve született Sarkantyu Simon Munkácsy-díjas festőművész és családja - gyermekei: Sarkantyu Judit keramikus művész, Sarkantyú Mihály fotó- és filmművész, unokája: Sarkantyu Illés fotóművész - kiállítása a "Művészcsaládok Tolnában" sorozat első tárlataként. A sorozat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a TolnaArt együttműködésében valósult meg. A kiállítást Dr. Kriston-Vízi József ny. főmuzeológus, tagtársunk nyitotta meg. A programsorozatot dr. Ódor János Gábor nyitotta meg. A vármegyeházán dr. Vizi Márta tárlatvezetést tartott. Egyesületünkből résztvevők voltak még Kaczián János és Barteczka Mária.

Dr. Dobos Gyula István az év első felében a Völgység Múzeum felkérésére a helyreállított és nemrég megnyitott Perczel kastélyban kialakított Perczel szoba tablói
számára készített írásos anyagot és képválogatást.

Dr. Dobos Gyula István 21 éve vezeti a Szekszárd MJV Aranykönyve bizottsági
munkálatait. A 2020 évi anyag is elfogadásra került. Bemutatásra került az általa szerkesztett, a Babits Mihály Kulturális Központ fél évszázadát összefoglaló kötet.  Visszaemlékezések és

képválogatás eredményeként helyet kapott a kötetben a Művészetek Háza és a Placc története is. A kötetet bemutató kerekasztal beszélgetés része volt a művelődési centrumok pandémia utáni országos nyitásának. A volt művelődési házi vezetőkkel felvett beszélgetést rögzítette a Tolnatáj TV is.

Köszönjük az elnökségi tagunk aktív közéleti tevékenységét.

 

A Szekszárdi Garay János Gimnázium e félévben is igyekezett a honismereti szakköri munkát folytatni, mégpedig minden nehézség ellenére. 28 diák tagja a heti rendszerességgel dolgozó honismereti szakköri csapatnak, tanáruk dr. Gesztesi Enikő. A foglalkozásokat az online oktatás során is megtartották. Ebben a tanévben az iskolában tartott szakköri foglalkozások nagy része a Szekszárd, ahol élünk című könyv és munkafüzet tartalmi és gyakorlati megismerkedésével telt.

Az online foglalkozásokon a diákok filmeket néztek, előadásokat hallgattak. Bekapcsolódtunk a PTE KPVK Tehetségműhelyébe, az év első félévében minden diák 1-1 előadáson vett részt.

Az előadásokon kívül a téli-tavaszi hetek nagy része egy pályamunka megírásával telt el. Egy szakkörös diák, Szirányi Péter (12. D) jutott a történelem OKTV döntőjébe, s végül (szóbeli nélkül) második helyezést ért el. Dolgozata (2. forduló) helytörténeti vonatkozású: „Mélységesen hiszek Istenben. A szekszárdi zsidó közöség rövid története, jog- és tulajdonfosztása az országos és megyei események tükrében. Angyal Réka (12. B) A nőegyletek szerepe a középfokú lányoktatás fejlődésében az 19860-as évektől az 1910-es évekig Magyarországos és Ausztriában, címmel tavaly készített dolgozata révén a TUDOK Kárpát-medencei döntőjébe jutott. Továbbá Réka bejutott az Oktatási Hivatal által szervezett Ifjú Tudósok vetélkedő 8-as döntőjébe, annak tévéfelvételébe. (Rékát szeptemberben lehet látni majd a televízióban). Mindkettejük felkészítője dr. Gesztesi Enikő volt.

A dolgozatok elkészítésében – az intézmények zártsága ellenére - támaszkodhattak a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár és az MNL Tolna Megyei Levéltár munkatársainak segítségére. Köszönet minden támogatásért.

Mindemellett május-júliusban a csapat a gimnázium 125 éves évfordulójára készült. A diákok kutatják az iskolatörténetet. Anyagokat, cikkeket válogatnak, kiállítást szerveznek, plakátokat, tárlókat töltenek fel az elmúlt 125 évről összegyűjtött anyagokból.

 

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesületnek a Dombóvári Helytörténeti Gyűjteménnyel közösen megvalósított programjai közül a következők voltak a legfontosabbak: 2021. május 29-én, a Magyar Hősök Napján a Hősök Szobránál szűk körben koszorúzott a két szervezet.  Az 1996-ban az egyesület által a megmentett sírokból, sírjelekből létrehozott Rákóczi utcai temetői sírkert, továbbá a temetőben nyugvó neves halottak sírjainak gondozása történt a diákokkal (közösségi szolgálat). Múzeumok Éjszakáján sok program zajlott a Múzeum Megállóban (vasúti gyűjtemény, kiállítás, egyéb programok), de ami a legfontosabb: ekkor nyitották a Múltunk ezer ablaküvege, tisztelgés Koncz András (1903-1975) fényképész munkássága előtt című fotókiállítást. Az adományként kapott üvegnegatívok feldolgozását, digitalizálását, a kiállítás anyagának összeállítását három egyesületi tag: Takács Istvánné helytörténész, Őri Gábor kiadványtervező és tagtársunk, Müller Ádám múzeumpedagógus végezte. Az ezt megelőző napon megemlékezést tartott az egyesület Koncz András sírjánál, ahol Takács Istvánné ismertette az  életutat, majd koszorúzásra került sor a sírnál. 2021. június 30-án a Nagyboldogasszony Templom előtti téren az egyesület tagjai emlékeztek az 1944. június 30-i újdombóvári bombázás áldozataira, a településrész hősi halottaira.

 

A dombóvári Fekete István Múzeum vezetője, Bodó Imre több programot szeretett volna szervezni a félév során, azonban elmaradtak kirándulásaik, gyerekeknek szóló rajzpályázatuk. Egyedül a Fekete István Kulturális Egyesület emlékkönyvének megjelentetését tudják megvalósítani. Ugyanakkor nagyon szép eredmény, hogy egy három-részes dokumentumfilm készül(t) Fekete Istvánról. 2021. április 16-án a Kossuth Rádió Kalendárium című műsorában Bodó Imre tagtársunk beszélt az író életéről, munkásságáról és a múzeumról.

A felvétel linkje: https://youtu.be/_3gi4hkLGbE

2021. május 27-én egy budapesti tévéstáb érkezett a Fekete István Múzeumhoz, Bodó Imrével készítettek riportot. A Fekete István íróról készült riportot szeptemberben mutatják be a Vadászati Világkiállításon. 2021. június 23-án az 51 éve elhunyt Fekete Istvánra emlékeztek Göllében. Bodó Imre helytörténész is megemlékezett a nagy magyar íróról, és a temetőben lévő síron elhelyezte anFekete István Kulturális Egyesület koszorúját. A Művelődési Házban kisfilmet vetítettek Ballagó idő címmel, mely alkotás 1971-ben készült.

Szeretettel gratulálunk Bodó Imre sokoldalú munkájához.

 

A Kölesdi Felnőtt Honismereti Szakkör Dr. Kiszler Gyuláné vezetésével Kölesd Község Értéktárában folytatta a munkát az 1810-ben készült kőkereszt és Koritsánszky Ottó javaslati anyagának felterjesztésével. Éva előkészít egy találkozót 2021. július 23-ra: Zsámbék településről érkeznek Kölesdre vendégek.

A kölesdi művelődési ház rekonstrukciója miatt a helytörténeti szoba költöztetése megtörtént, a volt  laktanya un. galériás termébe történő ideglenes elhelyezéssel. Hamarosan megtörténhet a visszaköltözés.

 

Medinán az Medina településen végzett értékmentő munka több kutatási területre is kiterjed. Ebben a tevékenységben élenjár Topánka-Révai Lilla Irén, kibővítették a Medinai Értéktár Bizottság feladatait. Értékfeltáró és hagyományőrző törekvéseiket az is motiválja, hogy minél szétágazóbb és egyedibb egy Értéktár, annál inkább biztosít kitörési lehetőséget a település lakói számára. Éppen ezért medinai szépkorúak körében életút interjúkat készítenek, az anyagot jegyzetelik, rendezik. Tagtársunk kutatja Medina-Szőlőhegy történetét,  antológiába folyamatosan érkező kézzel írott dokumentumok, visszaemlékezések digitalizálása, témák szerinti rendszerezése tagtársunk munkája. Gyűjtik, rendszerezik, digitalizálják medinai írók, költők, zenészek, karizmatikus szellemi kulturális örökséget képviselő személyek munkásságát (pl. Szabó Dávid zenész, Csizmadia János novellaíró), ezekkel a tevékenységekkel példát mutatnak a kortársaiknak.

Konrád László tagtársunk több éve Medina jelenkori történetén dolgozik, krónika-szerűen, havi bontásban mutatja be a falu életében történt eseményeket. Tervezik az anyag könyv-formában történő megjelenését. Örülünk a medinai munkák sikereinek.

 

A Tengelici Értéktár Bizottság elnöke, Farkas Zsuzsanna folyamatosan dolgozik a helyi értékek megőrzéséért. Emellett a pedagógus sírok rendbetételét segítette (iskolával együttműködve. Részt vett az Összetartozás Napján szervezett tűzgyújtáson. A Megyei Értékhangoló versenyen a tengelici iskolások csapata, akiket az értéktár bizottság 3 tagja készített fel, ismét a megye legjobbja lett az előző évi győzelem után.

 

Nagydorogon február és április között a helyi tv-ben "Értékeink" címmel egy sorozat került adásba. E sorozaton belül négy filmet (kb. 45-60 percesek) Dobri Istvánnal vettek fel. Ezekben a filmekben a Széchényi család és a nagydorogi reformátusok történetével kapcsolatban szólt tagtársunk. A három havonta megjelenő helyi újságban (Nagydorogi Hírek) ugyanő minden alkalommal egy-egy helytörténeti cikkel jelentkezett.

A megyei önkormányzat kezdeményezésére indult a "Főz a megye" sorozat, amely keretében Nagydorog is bemutatkozott. Polgármester asszony felkérésére a helyi értékekről Dobri István tagtársunk szólt a filmben.

 

2021. június 18-án, a Régészet Napján mutatták be Tamásiban a város legújabb helytörténeti alkotását, a Tamási örökség VIII. kiadványaként. A könyv címe: Torma István. Emlékezések és írások Tamásiról. A könyv szerkesztőke: K. Németh András. A bemutatót többek között a Tamási Helytörténeti Alapítvány (Kurdi Tibor) és a Wosinsky Mór Megyei Múzeum szervezte.

 

Szedresben, illetve az egyesület sok programján Barteczka Mária titkár és férje, Barteczka Leszek végez hagyományosan sokoldalú tevékenységet. Január-február folyamán Zachor (Emlékezz!) Alapítvány számára pályázatot készített és küldött Barteczka Mária. A pályázat címe Művészet az elmondhatatlan tolmácsa, témája: Holokauszt túlélők visszaemlékezéseinek megtekintése és azok alapján rajzok és versek készítése. 22 tengelici általános iskolás és egy tanulója a Szekszárdi Garay János Gimnázium Honismereti Szakkörének (Andi Norbert). Jutalom könyveket kaptak a diákok, júniusban.

2021. március 19-én a magyarországi holokauszt emléknapra készülvén a zsidó temető ápolását szervezte meg Barteczka Mária a Sziget Egyesülettel, pár lelkes szedresi lakóssal és Andi Norberttel, a SZGJG Honismereti Szakkörének tanulójával. Március folyamán a Centropa Alapítvány pályázatára az egyesület titkára óratervet készített és küldött. Az anyag témája a Zsidó temető ápolása volt. Júniusban volt az eredményhirdetés, amelynek során a munkát elismerő oklevéllel és pénzjutalommal értékelték.

2021. június 3-án Digitális Médiaműveltség Szülőknek címmel tartott előadást Barteczka Mária 13 szedresi lakósnak a helyi vöröskereszt adomány könyvtárában.

2021. június 21-én lakitelki kirándulásra került sor Barteczka Mária szervezésében a Nemzeti Művelődési Intézet székházához. Résztvevők voltak még Barteczka Leszek, Bognár Cecil és Bognárné Gergely Katalin.

Köszönet településeink aktív, tartalmas munkáiért.

Bognár Cecil tagtársunk ebben a félévben nagyon aktívan vett részt a közösségi munkában:  előadásokat (Decs, 2021. január 12-én a doni katasztrófára emlékezve, 2021. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban), tárogatón játszott vagy énekelt.

 

Babits 50 - Önarckép című Babits-sorozat is a félév alkotásai közé tartoznak.  Egyesületi tagjaink közül dr. Méry Éva, Kaczián János, Szabadi Mihály és dr. Dobos Gyula István is szerepeltek. https://www.szekszardagora.hu/babits-50

 

A félév során Bodó Imre tagtársunk "Somogy Polgáraiért" Díjat kapott az évtizedek alatt végzett kiváló helytörténeti tevékenységéért. Szeretettel gratulálok Imre példaértékű munkájához, illetve a díjhoz.

https://www.facebook.com/feketeistvanmuzeum/posts/2703087323336143

2021 áprilisában Nagy István egyesületi tagunk MOL Mester-M Díjat nyert el a fiatalokra történő odafigyeléséért, a tehetséggondozás terén mutatott kiemelkedő munkájáért.

https://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/mol-mester-m-dij-harsanyi-mariat-es-nagy-istvant-is-kituntettek-3624553/

Mindkettejükre büszkék vagyunk, tisztelettel gratulálunk.

 

Szepesi László dr. Gesztesi Enikővel készített egy riportot. A riport során szóba kerül Egyed Antal, a honismereti megyei munka, a TMEAHE mindennapi feladatai.

https://www.youtube.com/watch?v=l1B2iTptHEU

 

A Honismeret című folyóiratnak eddig három száma jelent meg. a 2. és 3. számban Bodó Imrének jelent meg egy-egy írása Kozáry Géza, a borászat kimagasló egyénisége, illetve P. Fekete István emlékezete (1925-2020) címmel. A 2. számban hosszú várakozás után megjelent „Szekszárd, ahol élünk” – Monográfia és honismereti munkafüzet fő címmel a 2018-ban kiadott könyv és munkafüzet recenziója. A könyvet (Szerk. Viliminé dr. Kápolnás Mária) Szalai Ágnes tagtársunk mutatta be Várostörténeti monográfia a tolnai megyeszékhelyről címmel, míg a könyvhöz készített munkafüzetet (Készítette: dr. Gesztesi Enikő)  Gondolatok Szekszárd várostörténeti kötetéről és az ahhoz készített munkafüzetről címmel dr. Vizi Márta méltatta.

Szalai Ágnes tagtársunknak az Erdélyi Múzeum 2021/1. számában megjelent egy tanulmánya A fejedelmi Erdély rejtett kincse: a méz címmel, amelyben érintőlegesen a tolnai származású, a 17. századi Erdélyi Fejedelemségben komoly karriert befutó Tolna F. István tevékenységével is foglalkozik.

Gratulálunk a szerzők színvonalas munkájához.

 

Új tagokat is köszönthettünk az egyesületben: 2021 első félévében tag lett Farkas Zsuzsanna, Müller Gabriella, Gujás Enikő, Vecsei Vivien, Bognárné Gergely Katalin és Dr. Gere László. Nagy szeretettel fogadjuk Őket, jó munkát kívánunk az egyesületünkben, köszönjük támogató munkájukat. Kiemelnénk, hogy Vecsei Vivien és Gujás Enikő egyetemisták, a Szekszárdi Garay János Gimnázium Honismereti Szakkörének tagjai voltak négy éven át, s most egyetemistaként felnőtt tagként léptek be az egyesületbe, s már több rendezvényünkön részt is vettek.

Nagyon sok anyag jelenik meg, illetve készül rólunk, tagjaink tevékenységéről a helyi médiában: Tolnai Népújság, Szekszárdi Vasárnap, Tolnatáj TV. Ebben a félévben sok híradás volt rólunk, minden média örömmel fogadja az anyagainkat. Barteczka Mária év végén gyűjti össze a rólunk megjelent cikkeket. Köszönet titkárunk áldozatos gyűjtő munkájáért.

 

Horváth Endréné és Vecsei Lászlóné pénztáros a működési pályázat pénzügyi elszámolását végezte el 2021 márciusában. Február végén Klézli Erzsébet, Horváth Endréné és Vecsei Lászlóné elkészítették az éves gazdasági jelentést, a kulturális statisztikai jelentést és beszámolót a Nemzeti Művelődési Intézet számára, májusban az éves KSH jelentést, az éves mérleget és közhasznúsági jelentést. Vecsei Lászlóné részt vett a Számvizsgáló Bizottság ellenőrzésén.

Elnökségünk az első félévben egy elnökségi ülést tartott, 2021. május 13-án. De többször beszéltünk online módon, többször egyeztettünk online módon. A Honismereti Szövetség éves tisztújító közgyűlését 2021. május 28-án tartotta meg. Egyesületünket Barteczka Mária titkár képviselte. Az országos eseményen Zsámboki Árpádot alelnökké, dr. Gesztesi Enikőt a Pedagógiai Bizottság elnökévé, illetve elnökségi taggá választották.

Irodánkban ügyeletet láttak el, másoltak, a postát figyelték, a postai ügyeket rendezték, az iroda körül takarítási munkát végeztek Horváth Endréné, Horváth Endre, Vecsei Lászlóné, dr. Gesztesi Enikő. Köszönjük szépen az odafigyelést. Szeretettel köszönjük Klézli Erzsébet (könyvelő) és Vecsei Lászlóné (pénztáros) felénk tanúsított áldozatos munkáját.

 

Következő Hírlevélben szeretnénk majd beszámolni a Debrecenben tartott XLVIII. Honismereti Akadémiáról, amelyen 11 tagtársunk vett részt (2021. július 4-9.). Hírt fogunk adni az augusztusi Ifjúsági Honismereti Akadémiáról, a tisztújító közgyűlésünkről, az októberi (2021. október 02. - Szedres) idei második megyei találkozónkról, s reményeink szerint sok más érdekes, csodás programunkról.

Nagyon fontos rendezvényünk lesz a 2021. augusztusi tisztújító közgyűlésünk. Kérünk Benneteket, hogy az adott napra tegyétek szabaddá magatokat, hogy együtt tudjunk tölteni néhány órát, hogy meg tudjuk valósítani a tisztújítást.  A pontos részletekről küldjük a tájékoztatást emailben. A megyei találkozón szeretnénk köszönteni a 80, 85, 90 éves tagtársainkat is. Addig is jó egészséget kívánunk Nekik.

 

Beszámolónk végén idézzünk annak a felhívásnak a szövegéből, melyet az idei Honismeret Napja alkalmából küldtünk a Honismereti Szövetség vezetőségének és a megyei egyesületek elnökeinek. Kívánjuk, hogy gondolatainkból minél többet meg tudjunk valósítani a következő hónapokban.

 

„….Kedves Barátaink!

Bízzunk önmagunkban!!!! Szólítsuk meg újra a régi barátainkat, bátran nyissunk a fiatalabbak felé, tegyünk megfontolt vállalásokat, keressük a partnerséget másokkal, mozgósítsunk eredményesebben országos és megyei szakmai programjainkra, tegyük tudás és élményforrássá közösségi találkozásainkat, erősítsük elkötelezettségünket a honismeret iránt.

Baráti üdvözlettel:

Dr. Gesztesi Enikő és Zsámboki Árpád”

 

Örömmel köszöntjük minden tagtársunkat, és számítunk rájuk a következő félév és a következő évek munkáiban!

 

KELLEMES PIHENÉST, SOK SZERENCSÉT ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK ERRE A NYÁRRA, VALAMINT AZ ÉV MÁSODIK FELÉRE!

 

 

Szekszárd, 2021. július 15.

AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE