Kezdőoldal Aktuális hírek Közgyűlési beszámoló 2018

Közgyűlési beszámoló 2018

A TOLNA MEGYEI EGYED ANTAL HONISMERETI EGYESÜLET

BESZÁMOLÓJA

a 2017. évben végzett munkáról.

TERVEK ÉS TEENDŐK

2018-ban.

Az egyesület elnöksége köszönetet mond tagtársainknak, a pártolótagoknak és támogatóinknak, mindazoknak, akik az elmúlt évben is részt vállaltak munkánkból, segítséget adtak terveink valóra váltásához. A beszámolók, hírlevelek készítésekor megállapíthattuk, hogy egyesületünk, tagtársaink összefogása révén nagyon sokrétű munkát tudtunk végezni ebben az évben is. Folytattuk eddigi vállalásainkat: hagyományos programjainkat megőriztük és megtartottuk – mint ahogyan az a beszámoló későbbi részében is látszik majd. Sőt bekapcsolódtunk új tevékenységekbe is, és vállaltuk egy országos rendezvény megszervezését is. A végzett munkánkról folyamatosan tájékoztattuk tagtársainkat a Hírlevelek, a találkozók során, továbbá a rendszeressé váló e-mail üzenetek segítségével.

Az egyesület nevében köszönetet mondunk a szövetségnek és tisztségviselőinek a 2017. évben végzett munka irányításáért. A mozgalom hagyományos rendezvényei, programjai színvonalasak, hasznosak és élményszerűek voltak. Ez volt a résztvevők véleménye a Sárospatakon tartott Honismereti Akadémiáról, a Veszprémben rendezett Ifjúsági Akadémiáról, a megyei találkozóról, a Kedvenc témám előadásairól.

E hírlevélben rövid összefoglalót készítettünk egyesületünknek ebben a naptári évben végzett munkájáról, az egyesületben történtekről. Tájékoztatónk nem tartalmazza azt a sok egyéb helyi honismereti eseményt, melyekről nincs tudomásunk.

 

2017-ben két tagtársunktól vettünk búcsút. Elhunyt kedves tagtársunk és barátunk,  Lovas Henrik (1926-2017), nyugalmazott könyvtárigazgató, akitől 2017. február 24-én vettünk végső búcsút a szekszárdi alsóvárosi temetőben. Nyáron 77 éves korában elhunyt kedves tagtársunk és barátunk, Deák Béláné /Babi/ (1940-2017), akitől pedig 2017. augusztus 8-án búcsúztunk Szekszárdon. Temetésükön koszorúval búcsúztunk,  tolmácsoltuk a Honismereti Egyesület részvétét a gyászoló családnak. 2017-ben kérte az egyesületünkbe felvételét Németh Zoltán (Pincehely), aki a belépés után, még ősszel elhalálozott.

Emléküket szeretettel megőrizzük!

 

Az év sok szervezési feladatot adott számunkra: különösen a második félév egy kicsit más volt, mint az eddigiek: három nagy rendezvényünk volt ebben az időszakban. Először ezekről a rendezvényekről számolunk be, majd hónapról hónapra követjük a megyei honismereti mozgalomban történteket.

Elvállaltuk és társrendezőként megrendeztük a IV. Országos Nép- és Honismeret Konferenciát, méltó módon megünnepeltük egyesületünk fennállásának 25. jubileumi évfordulóját, és a Babits Mihály Kulturális Központtal immár második alkalommal voltunk társrendezői az Otthonunk, Szekszárd” elnevezésű játékos városismereti vetélkedőnek. Ezek a rendezvények nagy összefogást, sok előkészítő és utómunkálatot igényeltek. Bartha Éva tiszteletbeli elnökünk jubileumi ünnepségen elmondott szavai szerint jó látni az egyesület összefogását, együttmunkálkodását. Debreczeni-Droppán Béla országos elnök az éves programokat értékelő utolsó elnökségi ülésen többször kiemelte, hogy erre az egyesületre mindig is lehetett, és mindig is lehet számítani. A Honismereti Szövetség elnöke azt is megfogalmazta, hogy egyedülálló, ahogyan az ifjúságot, a diákokat és a fiatal szakembereket bevonjuk az egyesületi munkába, rendezvényeink megszervezésébe.

 

Nagyon sok támogatást kaptunk a két nagy rendezvényünk megszervezéséhez. Kiemelném Fehérvári Tamásnak és Ribányi Józsefnek, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és helyettesének, Ács Rezsőnek, Szekszárd Megyei Jogú Városa polgármesterének anyagi és erkölcsi támogatását, s hogy megjelentek mindkét nagy rendezvényünkön. Csillagné Szánthó Polixénának és a város Humán Bizottságának is hála, erkölcsi és anyagi támogatásuk segített nekünk a jubileumi kötetünk megjelentetésében és jubileumi ünnepünk megrendezésében. Köszönettel tartozunk a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatójának, Zsikó Zoltánnak és az intézmény kulturális osztályvezetőjének, Kovács Zsuzsannának, akik rendelkezésünkre bocsájtották termeiket a jubileumi ünneplésre. Hálával tartozunk Katona Szilviának, a Séd Nyomda Kft. igazgatójának és a munkatársainak a szép jubileumi kötetért, anyagi segítségükért, folyamatos könyvadományaikért. Köszönet a Szekszárdi Garay János Gimnázium igazgatónőjének, aki az országos konferencia megrendezéséhez termeket biztosított számunkra, továbbá a gimnázium honismereti köre minden tagjának, akik a rendezvények előkészítésében és lebonyolításában segítettek (30 diák). S ne feledkezzünk meg Szekszárd város híres borászairól (8 borász), a Brill Pálinkaházról, Lohner Gábor kőfaragó mesterről, akik első megszólításunkra azonnal a mozgalmunk, rendezvényeink mellé álltak, nem volt olyan, aki visszautasította volna kérésünket.

 

2017. november 17 és 19 között Szekszárd adott otthont a IV. Országos Hon- és Népismeret Konferenciának, amelyen a Honismereti Szövetség mellett társrendezők voltunk. A konferencián, amelynek témája A honismereti szakkör tanórai és tanórán kívüli lehetőségei, módszerei volt, az országos vezetés, valamint egyetemisták és tanáraik jelentek meg, összesen 38-an. A helyszín a Szekszárdi Garay János Gimnázium volt, a szállás a Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző iskola és Kollégiumban volt, az étkezést a Hungast Kölyökmenza Kft. biztosította. Egyesületünket 10 tag képviselte a megnyitón, illetve a táncos rendezvényen is megjelent néhány tagtársunk. A rendezvényt végig szervezték, vezették, illetve végig jelen voltak a programokon dr. Gesztesi Enikő és Barteczka Mária. A konferencia első napján a köszöntők (Dr. Gesztesi Enikő, Fehérvári Tamás, Ács Rezső, Heilmann Józsefné és Debreczeni-Droppán Béla) és a kulturális műsor (Vass Odett ének /Szedres/ Környei Miklós Pál, Conran Miller gitár, Dahud Emil vers /Szekszárd/) után előadás hangzott el. A fő előadó, dr. Gesztesi Enikő (A honismereti szakkör szerepe, jelentősége az oktatási rendszerben), tájékoztatást adott a honismeret jelenlegi helyzetéről, a tanárok előtt álló lehetőségekről. A program második felében dr. Gesztesi Enikő bemutató foglalkozást tartott a Szekszárdi Garay János Gimnázium honismereti szakkörének tagjaival (30 fő). A játékos bemutató óra témája az iskolatörténet volt. A programot megtisztelte többek között Zentai András tagtársunk is, aki a Garay János Gimnázium történetét írta meg.

A bemutató foglalkozás után Forróné Virág Zsuzsa, a Honismereti Szövetség Pedagógiai Munkabizottságának tagja drámapedagógiai játékokat mutatott be a vendégeinknek. Este a Garay Élménypince borkostolóján, a szekszárdi borkultúra bemutatásán vehettünk részt Ács Rezső polgármester úr és Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatójának vendégeként.

A konferencia második napján Kölesdre utaztunk, ahol a konferencia tagjai megismerkedtek a felnőtt honismereti szakkör működésének lehetőségeivel, Dr. Kiszler Gyuláné tagtársunk tartott előadást A kölesdi felnőtt honismereti szakkör vezetésének, működtetésének dszertani kérdései címmel. Ezen a napon Éva és Gyula nagy szeretettel fogadtak bennünket, nagy megtiszteltetés volt ez számunkra, annál is inkább, mert ezen a napon disznóvágás volt a községben, sok vendéggel. Ezúton köszönjük meg a már évek alatt sokszor tanúsított vendéglátást, odafigyelést, a finom étkek és italok felszolgálását. Délután Szekszárdra visszatérve 4 előadás következett, s a négy előadó közül ketten egyesületi tagjaink voltak. Szentesné Nagy Éva („Hagyományok lépésről lépésre” óvodai programja) Andrásné Marton Zsuzsanna (Óvodások a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban), Hecker Henrietta (Általános Iskolások a Tolna Megyei Levéltárban) és Liebhauser János (Középiskolások szakköri foglalkozása az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban) tartottak nagy sikerű előadást és foglalkozást. Este Szabadi Mihály tartott előadást és bemutatót a sárközi karikázóról. A Bogár István Őcsényi Hagyományőrző Egyesület tagjai közreműködtek.

A harmadik nap délelőttjén Kaczián János városnéző sétára invitálta vendégeinket, majd Dr. Vizi Márta mutatta be a Wosinsky Mór Megyei Múzeum emeleti kiállítását.

Az első és a harmadik napon megjelentek a rendezvényen az elnökön és a titkáron kívül Horváth Endre, Horváth Endréné, Elekes Eduárdné, Kaczián János, Zentai András, Dr. Méry Éva és Andics János tagtársaink.

Az országos elnökség példaértékűnek tartotta a szervezetünk és az országos vezetés együttműködését a program és a mindennapok során. Nagyon jól sikerült a három napos rendezvény, köszönjük az egyesület és a város képviselőinek hathatós segítségét.

2017. október 7-én rendeztük meg Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ Csatártermében az egyesület 25 éves jubileumát és a XVIII. Megyei Honismereti Találkozóját. Az elnökség ezt a programot hónapok szervezte, nagyon sok munkánk volt a program előkészítésében. A két rendezvényt a támogatók együttesen segítették, ezért róluk itt most nem emlékeznénk meg. A Honismereti Szövetséget Bartha Éva és Forróné Virág Zsuzsanna (Komárom-Esztergom megye elnöke) képviselte. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy lugosi vendégeink, Bakk Miklós (Sapientia Egyetem, Kolozsvár), Király Zoltán, a Lugosi Hírmondó szerkesztője és felesége, Király Róza, nyugalmazott pedagógus is Szekszárdra utaztak. A programon 80 egyesületi tag és meghívott vendég vett részt, hosszú ideje a leglátogatottabb rendezvényünk volt. A köszöntők (Dr. Gesztesi Enikő, Ribányi József, Ács Rezső, Zsikó Zoltán, Bartha Éva) és a Szekszárdi Garay János Gimnázium szép műsora után (Csizmazia Dóra vers, Conran Miller gitár, Benics Evelin népdalcsokor) két emléklapot vehettünk át az eddigi munkánkért. Bartha Éva a Honismereti Szövetség emléklapját, Ribányi József pedig a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elismerő emléklapját adományozta számunkra.

Ezt követően 2017. évi díjaink átadása következett:

Honismereti Szövetség Honismereti Munkáért ÉREM: Bartha Évától Szabadi Mihály vehette át, amelyet a sárospataki akadémián adtak volna át, azonban Miska bácsi ott nem tudta átvenni.

Egyed Antal-díj: Vargáné Kovács Veronika (Sióagárd), Kölesdi Közéleti Egyesület Népfőiskolája (Kölesd)

A Honismereti Szövetség emléklapja: Egyén: Gutai István (Paks), Klézli Erzsébet (Szekszárd), Kult Imréné (Bonyhád), Müller Ádám (Dombóvár), Közösség: Kisszékelyi Kulturális Egyesület (Kisszékely)

A gratulációk zárásaként virággal köszöntöttük a 2017-ben 80. életévüket betöltőket: dr. Méry Évát, Szabadi Mihálynét, Fábián Andrásnét, Bai Józsefet, Farkas Dénest, Szabadi Mihályt.

A díjazottaknak szeretettel gratulálunk, és további eredményes munkát kívánunk!

A díjátadás után dr. Dobos Gyula, a jubileumi kiadványunk szerkesztője mutatta be a könyvet, melynek címe: Negyedszázad 1992-2017. Mozaikok a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület életéből. A könyv a Séd Nyomda Kft. kiadásában jelent meg Katona Szilvia ügyvezető elnök csapatának segítségével. A felelős kiadó dr. Gesztesi Enikő volt. A történeti áttekintő írások szerzője Kaczián János és dr. Gesztesi Enikő. A gyűjtőmunka nagy részét dr. Dobos Gyula és dr. Gesztesi Enikő végezte el, Horváth Endréné és Frey Dóra segítették a munkájukat. A könyv végén található az egyesület tagjainak honismereti munkáiból készült válogatott bibliográfia, ami dr. Vizi Márta alkotása. A nyelvi lektori munkát Németh Judit vállalta magára. A könyvben megemlékezünk az alapító tagokról, a jelenlegi 104 egyéni és 25 pártoló tag névsora is olvasható a műben. Az adatlapokat hónapokig vártuk a tagtársaktól, csak azok munkáit összegző leírásokat tudtuk megjelentetni, akik visszaküldték az adataikat. Az egyesület jelenlegi, volt és elhunyt tagjairól is születtek visszaemlékezések, illetve 11 tagtársunk írt a honismerettel való találkozásáról. A 151 oldalból álló munka a főszerkesztő, dr. Dobos Gyula komoly válogató és szerkesztő munkájának eredménye. Köszönet az alkotók, a szerkesztő precíz, pontos, alapos munkájáért.

A jubileumi ünnepség következő részében a Számvetés és  jövőtervezés következett. Az eddigi három elnök tekintett vissza elnöki időszakára: dr. Szilágyiné Demeter Erzsébet olvasta fel férje, az alapító elnök, dr. Szilágyi Mihály visszaemlékezését. Majd Kaczián János foglalta össze az általa vezetett 20 év legfontosabb eredményeitDr. Gesztesi Enikő a rövid visszatekintés után pedig inkább a jövőbeli terveiről szólt. Ezt követően az Élmények- eredmények blokkban 12 kolléga - Beregnyei Miklós, Bodó Imre, Deák Istvánné, dr. Dobos Gyula, Elekes Eduárdné, Fábián Andrásné (Dr. Tóth Györgyné olvasta fel), Horváth Endréné, dr. Kiszler Gyuláné, dr. Nagy Janka Teodóra, Rudolf László, Szabadi Mihály, dr. Vizi Márta – 5 percben számolt be arról, hogy számára mit jelentett a honismereti munka, milyen eredményeket értek el régiójukban, munkahelyükön. A rendezvényen Szabadi Mihály táncosai (2 pár) bemutatóját is megtekinthettük. Köszönjük a pihentető perceket!

A Babits Rendezvénytermében elfogyasztott fenséges ebéd után a Vármegyeházán emléktáblát avattunk. Az emléktábla elkészítésében dr. Gesztesi Enikő elnököt dr. Vizi Márta segítette. Dr. Horváth Kálmán, a Tolna Megyei Kormányhivatal elnökével történő többszöri tárgyalás után a Vármegyeházán (a Tolna megyei levéltárban alakult az egyesület 25 éve) állíttattuk a táblát, melyet Lohner Gábor kőfaragó (támogatta is) készített el. Nagy öröm számunkra, hogy sikerült egy olyan emléktáblát állítani, amelyhez mindannyian hozzájárultunk, amelyet bármikor felkereshetünk, megkoszorúzhatunk. Tartalmas és szép nap volt köszönjük a segítséget, a tagság nagyszámban történt megjelenését!

 

2017. augusztus 26-án a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hívott életre ebben az évben már másodszor egy városismereti vetélkedőt a Szekszárd Város Napja nyitó rendezvényeként. Ismét a Babits Mihály Művelődési Központot és a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesületet kérték fel a ma már hagyományosnak nevezhető program megrendezésre. Játékos városismereti vetélkedőt hirdettünk meg az általános iskolások számára Otthonunk, Szekszárd címmel. A versenyre 12 háromfős csapat jelentkezett. A program lebonyolításában ez év áprilisától együtt dolgozott az egyesület vezetése a Babits Mihály Művelődési Központot fenntartó Kft. igazgatójával, Zsikó Zoltánnal – aki köszöntötte is a megjelenteket – és munkatársaival, különös tekintettel Kovács Zsuzsanna kulturális osztályvezetővel. A nyár a feladatok összeállításával telt: a játékos feladatokat a honismereti egyesület tagjai - dr. Gesztesi Enikő, dr. Vizi Márta, Barteczka Mária, valamint Hecker Henrietta levéltáros (Tolna Megyei Levéltár) állította össze. A kulturális központ mellett helyszínt biztosított a program lebonyolításához a Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a Tolna Megyei Levéltár is. A zsűriben az egyesület három tagja, dr. Faludiné Uzsoki Valéria, Szekszárd Város Humán Bizottságának tagja, továbbá Lovas Csilla, irodalomtörténész kapott helyet. A verseny lebonyolításában segítségünkre voltak (szervezés, zsűrizés) Horváth Endréné, Elekes Eduárdné, Jakab Géza, Bíró Beáta, Szalai Ágnes, Aradi Gergely, Bicskei Balázs, valamint a Szekszárdi Garay János Gimnázium honismereti szakkörösei (10 fő).

.           Köszönet az egyesület több tagjának a sok-sok segítségért, valamint az általános iskolai tanároknak a felkészítésért!

 

Ódor Jánossal történt egyeztetés nyomán januártól májusig öt előadásból álló előadás sorozatot hirdettünk, mégpedig a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal közös szervezésben, minden hónap második szerdáján, folytatva az előző év őszén már megkezdett előadássorozatot, Kedvenc témám – Honismeret a múzeumban címmel, mégpedig a megyei kutatók helytörténeti munkáinak megismerése és megismertetése céljából, a WMMM Könyvtártermében. Az előadók közül hárman voltak tagjaink. Januárban Frey Dóra tagtársunk tartott előadást (A Holocaust Bonyhádon), márciusban Pongrácz Gábor (Adalékok Bölcske egyháztörténetéből), májusban pedig Ódor János Gábor (Besenyő temető Kajdacson) Áprilisban négy tanulónak adtunk lehetőséget, hogy eddigi kutatásaikat bemutassák. Az egyik kutatás csapatmunka, a 2016. évi Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiára készült, Gujás Enikő, Szilágyi Boglárka és Vecsei Vivien (10.B) alkották, illetve adták elő (I. Béla, a Szekszárdon legendává vált királyunk, Szekszárdi Garay János Gimnázium, felkészítő tanár: Dr. Gesztesi Enikő). A másik előadó Puskás Tamás (12.D) végzős Garaysta (Egy elfelejtett klub avagy a Kádár-korszak művelődése egy faluban, felkészítő tanár: Nagy László). Nagy örömünkre a három diáklány munkáját a Honismeret című folyóirat is közölte, mégpedig a diákakadémia előadásai közül kettő kapott publikálási lehetőséget. Mindezek mellett a Szekszárdi Vasárnap és a Tolnai Népújság is írt a diákelőadásokról (lsd. a beszámoló későbbi része). Novemberben (novembertő-júniusig) új évaddal folytatódott az előadássorozat. November 8-án Szalai Ágnes fiatal tagtársunk, PhD hallgató (Tolnai F. István pályafutása az Erdélyi Fejedelemségben) tartott nagysikerű előadást, majd december 13-án Marosi Tibor levéltáros előadásával (Katonatisztek az I. világháború után) emlékeztünk a 2018-ban évfordulós I. világháborúra. Az előadásokon több egyesületi tag vett részt, s az előadások rendszeres látogatói a Szekszárdi Garay János Gimnázium honismereti körének tagjai is.

 

Február 22-én hagyományosan részt vettünk a Hollós László Természetismereti Versmondó Verseny megrendezésében, Horváth Endréné a zsűri munkáját segítette.

 

Március 15-én hagyományos koszorúzási ünnepségeket tartottunk pártoló tagintézményeink diákjainak (a Szekszárdi Garay János Gimnázium, az I. Béla Gimnázium, valamint a Szekszárdi Garay Általános műsorával az alsóvárosi temetőben és az újvárosi temetőben is (Garay Antal, Dr, Hollós Alajos, Török Zsigmond). Egyesületünket Dr. Gesztesi Enikő, Dr. Vizi Márta, Kaczián János, Horváth Endréné és Dr. Szőts Zoltán képviselte. Az újvárosi temető honvédsírjait Dr. Mikóné Csősz Judit tanárnő, tagtársunk vezetésével hozták rendbe az I Béla Gimnázium diákjai. Az alsóvárosi temető sírjait pedig a Szekszárdi Garay János Gimnázium honismereti körének tanulói Dr. Gesztesi Enikő vezetésével. Köszönet érte!

Az eseményen SZMJV Önkormányzatát Dr. Máté István és Ferencz Zoltán képviselték. E jeles napon megyeszerte megemlékezéseket, koszorúzásokat tartottak, melyeken egyesületünk tagjai is részt vettek /pl. Bonyhád, Hőgyész, Simontornya, Tamási, Szedres/.

Március 27-én megrendeztük a X. Honismeret Napját. A 2017. évi megemlékezést a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumba hirdettük meg. Ebben az évben emlékezünk meg a reformáció fennállásának 500. évfordulójáról. Ezt a napot a reformációról való megemlékezésnek szántuk, de folytattuk az I. világháborús megemlékezéseket is. Elsőként C. Szabóné Kocsiczki Ilona, a gimnázium igazgató asszonya köszöntötte a megjelent diákokat, egyesületi tagokat, vendégeket. Majd Dr. Gesztesi Enikő emlékezett meg Bél Mátyás latin nyelven írt munkáiról. Az előadások sorát tagtársunk Dobri István nagydorogi helytörténész A nagydorogi reformátusok története (1626-1953) című előadása nyitotta, majd Decsi-Kiss János koordinátor, újságíró-képzőművész  EGRESSUS - egyesülés - cselekvési program, reformáció 1517 - atomerőmű 2017 címmel tartott felhívást a reformáció 500. évfordulójára. A gimnáziumot Kovács Viktor történelemtanár, egyesületünk fiatal tagja I. világháborús útvesztő című előadásával, továbbá Bernáth Péter Barnabás - Hornyánszki János Sebastian (8. H), a gimnázium tanulói képviselték A sztálingrádi csata című előadásukkal. Köszönjük a gimnázium vezetésének, hogy vendégül láttak bennünket e jeles napon.

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a Honismeret Napja 10. évfordulója alkalmából 2017. március 24 és 26 között tartott országos konferencián, melynek témája Nagy elődök – mai példaképek, előadást tarthatott az egyesületünk elnöke A Honismeret Napja Tolna megyében címmel, ahol e jeles napnak a Tolna megyében 2009 óta kialakult és megszilárdult rendszerét mutatta be Dr. Gesztesi Enikő. Az előadás összeállításában segítséget nyújtott Horváth Endréné, az egyesület titkára. Erre a programra az Országos Szövetség 5 megyei egyesület elnökét hívta meg előadóként, amely közösségek rendszeresen megemlékeznek a Honismeret Napjáról. Ezúton is köszönjük a megtisztelő felkérést.

Március 23-án Szabadi Mihály újabb könyvének, a Nemzedékek című nyolcadik kötetének bemutatójára került sor Szekszárdon, az Agora Művészetek Házában. Gratulálunk Miska bácsi legújabb kötetéhez. Április 8-án került sor a 80 éves Szabadi Mihály Csokonai– és Bessenyei-díjas koreográfus Visszatekintés című szerzői estjére a Babits Mihály Kulturális Központ színháztermében, ahol közreműködtek a vele dolgozó néptánc egyesületek, táncosok. Születésnapjára szeretettel gratulálunk, jó egészséget kívánunk.

 

Április 21-én a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Dr. Kriston Vízi József egyesületi tagunknak Pulszky Ferenc-díjat adományozott. Gratulálunk a kitüntetéshez.

Április 1-én tartotta bonyhádi Völgységi Múzeum Dr. Szőts Zoltán szervezésében A 30 éves a Völgységi Múzeum, 40 éves a Város című nyitó rendezvényét, a várostörténeti időszaki kiállítás megnyitóját, melyen Dr. Dobos Gyula , Horváth Endre és Horváth Endréné képviselték egyesületünket. Dr. Gesztesi Enikő, Kaczián János, Dr. Várady Zoltán képviselték Bonyhádon egyesületünket a május 11-i megújított kiállítás megnyitóján, a Völgységi Múzeum három évtizedének legnagyobb szabású vállalkozásának, a Ház és ember a Völgységben című állandó kiállítás szakmai megnyitóján. A kiállítást Dr. Puskás Imre, a kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár és Dr. Szőts Zoltán múzeumigazgató nyitotta meg.

 

Május 20-án az egyesületünk tisztújító közgyűlését tartotta Szekszárdon, a Babits Mihály Művelődési Központban, ahol beszámoló hangzott el az egyesület 2016. évi munkájáról, megfogalmaztuk a terveket és teendőket 2017-re vonatkozóan. Elfogadtuk az egyesület közhasznúsági beszámolóját, tagtársaink feladatokat vállaltak a még nyáron megrendezendő városismereti vetélkedőre. Megterveztük az egyesület fennállásának 25. jubileumát, valamint kiemelt feladatként beszéltünk a 2017 novemberében Szekszárdon megrendezésre kerülő IV. Országos Hon- és Népismereti Konferenciáról. Üdvözöltük új tagjainkat. Az elnökségben két változás történt: Horváth Endréné átadta a titkári feladatokat Barteczka Mária szedresi pedagógusnak, Dr. Kriston Vízi József pedig Kecskeméten dolgozik, így kérte felmentését az elnökségi feladatok alól. Marika nagy lelkesedéssel dolgozik. Horváth Endréné a gazdasági ügyekben, a pénztárosi teendők ellátásában, a pályázatok gazdasági tervezésében, a pályázatok anyagi elszámolásában vállal fontos szerepet. Köszönet Mindkettejüknek. A Számviteli és Ellenőrző Bizottság egyik tagjának, Márton Ferencnének a munkáját pedig Véghelyi Józsefné folytatja. Megköszöntük az eddigi tisztségviselők munkáját, s jó egészséget kívántuk az újonnan megválasztottak számára az új feladataik ellátásához. Végül egyesületünk tagjai beszámolhattak a közelmúltban végzett publikációikról, sikereikről, örömükről.

Örömmel vettük a Tolnai Népújság megkeresését a közgyűlés után, megjelentettek egy hosszabb anyagot az egyesület munkájáról, az újsággal sikerült jó kapcsolatot kialakítani, szívesen adnak tájékoztatatást a programjainkról.

Május 23-án a szekszárdi Vármegyeháza dísztermében került sor Dr. Ótós Miklós Wosinsky Mór a tudós pap című könyvének bemutatójára. A könyvbemutatón 10 egyesületi tag vett részt. Gratulálunk a szerző munkájához!

Május  25-én tartották a nyugalmazott óvónők hagyományos megyei találkozóját Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban, ahol elnökségünket Elekes Eduárdné képviselte.

 

Június 3-án tartotta a Kölesdi Felnőtt Honismereti Szakkör negyven éves jubileumi ünnepségét Kölesden, a Kossuth Lajos Művelődési Ház emeleti nagytermében. A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület 17 fővel vett részt a programon, ahol Dr. Kiszler Gyuláné alapító elnök visszaemlékezett az elmúlt 40 évre, továbbá nagyon szép programmal (film, visszaemlékezések, néptánc) készült a szakkör a kerek évfordulóra. Egyesületünk elnöksége ajándékkal köszönte meg az évtizedek óta kiválóan működő kör munkáját, Kiszler Évike szeretetteljes munkáját és egyesületünk felé tanúsított adakozó tevékenységét.

Nagy István tagtársunk a Kiss Lajos Néprajzi Társaság által a reformáció 500. évfordulója alkalmából június 29 és július 02. között szervezett konferencián Torzsáról indultam...Ordass Lajos evangélikus püspök eszmeisége címmel tartott előadást a Vajdaságban.

A kisebbségkutatás jeles személye volt Lőrincz Csaba. Elhunyta után a nevével alapítottak díjat, melyet évente egy személy kaphat meg. Az idei évben a Lőrincz Csaba Díjjal dr. Bakk Miklós politológust, egyetemi docenst tüntették ki. Dr. Bakk Miklós Kolozsváron tanít a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. Szekszárd testvérvárásában, Lugoson lakik. Nagy szerepe volt a Szekszárd-Lugos testvérkapcsolat létrejöttében, és ma is szerepet vállal a bunyaszekszárdi emlékek megmentésében. Egyesületünk felkérésére három alkalommal tartott előadást Szekszárdon kisebbség és autonómia kérdésekről, dr. Glósz József történész közreműködésével. A díjat az Európa Parlament, a Külügyminisztérium és a Minoritás Alapítvány nevében adták át számára a Magyarság házában (június 16). Gratulálunk!

Június 24-én mutatták be a sárpilisi iskolában Dr. Balázs Kovács Sándor legújabb könyvét, amelynek címe: Népi pajzánságok a Sárpilisből. Gratulálunk tagtársunk munkájához!

Június 24-én a Múzeumok Éjszakája program keretében Szekszárdon Dr. Gere Lászlóné Dr. Vizi Márta tartott tárlatvezetést a Vármegyeházán És mi újság a Béla téren címmel, Bonyhádon a Völgységi Múzeum szervezésében 100 éves Bonyhádon a cipőgyártás címmel rendeztek programot és kiállítás bemutatót (Dr. Szőts Zoltán). Ezen program során, ünnepélyes keretek között és Müller Ádám tagtársunk köszöntője nyomán került sor a „Demarkációs Fonal” című kiállítás megnyitójára a Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményben.

 

Július 1-től augusztus 5-ig az Őcsényi Református Egyházközség 2017. évi nyári előadássorozata zajlik (5 előadás) az őcsényi Református Gyülekezeti Házban. Az előadássorozat címe: 500 éve reformáció. Július 8-án Dobri István: A nagydorogi reformátusok története (1583-1953) című előadására került sor, július 22-én Andics János tagtársunk ad elő Csók István Őcsényben címmel. Dr. Balázs Kovács Sándor: A Duna mente reformációja címmel emlékezik meg a reformáció helytörténeti vonatkozásairól.

Nagy előkészületek és közel egy éves szervezőmunka nyomán 2017. július 2-7. között Sárospatakon került sor a XLV. Országos Honismereti Akadémiára. Az Akadémia témája: A reformáció művelődéstörténeti jelentősége. A programok (bál, megnyitó, fogadás, a város nevezetességeinek megtekintése, előadások, a Bodrog Néptáncegyüttes műsora, strandolás Végadón, stb.) rendkívül gazdagok voltak. Egyesületünkből a programokon részt vettek: Kaczián János, Dr. Gesztesi Enikő, Horváth Endre és Horváth Endréné, Barteczka Mária és Barteczka Leszek, Bodó Imre és Bodó Imréné, Dr. Tóth György és Dr. Tóth Györgyné, Dr. Méry Éva. Örömmel adunk arról is hírt, hogy Szabadi Mihály itt vehette volna át az egyesület felterjesztése révén megkapott Honismereti Emlékérmét. Mivel nem tudott részt venni a programon, az október 07-i programunkon fogja azt átvenni. Gratulálunk a kitüntetéshez!

Augusztus 26-án az MNL Tolna Megyei Levéltára a Nyitott Levéltárak mozgalmának keretében szervezett egy Barangolás a Megyei Levéltárban című ismeretterjesztő programot. A rendezvényen dr. Várady Zoltán levéltár-igazgató, tagtársunk adott elő I. Béla, a Szekszárdi Apátság alapítója címmel.

Augusztus 27-én honfoglalás kori település helyének emléktáblával történő megjelölő ünnepsége zajlott Tengelicen, mindez Farkas Dénes, Polyákné Temesi Ágnes és Polyák Sándor tagtárasaink munkájának az eredménye. Az elnökséget Barteczka Mária képviselte. Meghívottként jelen volt Ódor János Gábor múzeumigazgató tagtársunk is.

Augusztus 29-én, Szekszárd Város Napján, az ünnepi közgyűlésen Baltaváriné Joó Mária és Baltavári István tagtársaink „Közjóért” kitüntető díjat vehettek át Ács Rezső polgármester úrtól, értékmegőrző és helyreállító munkájukért.

Szeretettel gratulálunk Mindkettejüknek a megérdemelt díjhoz!

 

A Magyar Nemzeti Levéltár vándorkiállításának megnyitójára került sor szeptember 1-jén a Tolna Megyei Levéltár kiállítótermében, ahol dr. Várady Zoltán igazgató köszöntője után Németh Judit felolvasásában H. Németh István: Mihály püspök elköltözik c. novellájából hangzott el részlet. A programon részt vett dr. Gesztesi Enikő és dr. Méry Éva.

Szeptember 1-jén Baltaváriné Joó Mária tagtársunk részt vett a szekszárdi Béri Balogh Ádám fánál tartott műsoron, ahová emlékezni jöttek a kölesdi kisdiákok. Ebből a megemlékezésből a kölesdiek a jövőben hagyományt szeretnének teremteni.

Szeptember 10-én Dobri István tagtársunk: „A nagydorogi reformátusok harangjai" c. könyvének bemutatóján, Nagydorogon részt vett egyesületünk tagjai közül Barteczka Mária, Horváth Endréné és Horváth Endre.

Szeptemberben Kaczián Jánossal hangfelvételt készítettek a Lánchíd Rádió számára Szekszárd történetéről.

 

Október 6-ra a Szekszárdi I. Béla Gimnázium történelemtanárai, illetve diákjai rendbe tették az újvárosi honvédsírokat Dr. Mikóné Csősz Judit szervezésében.

A hőgyészi Értékőrző Egyesület szervezésében október 15-én Bacsfán, a szentantali kegytemplomban egy húszfős csoport koszorúval, mécses gyújtásával és az ünnepi Szentmisén való részvétellel tisztelgett a 200 éve elhunyt Apponyi Antal emléke előtt. Sranko László plébános atya az ünnepi prédikációba szőve köszöntötte a hőgyészieket, majd visszemlékezett az Apponyi családra. A Hőgyészi magazinban jelent meg az utazásról cikk. Az eseményen részt vettek Rillné Csapó Etelka és Stefán György tagtársaink.

Október 17-én Andics János előadást tartott az Őcsényi Közösségi Házban (Czencz János festőművész élete és munkássága), majd november 28-án a Babits Mihály Kulturális Központban (Szépség és egészség – Czencz János festőművész alkotásain). Az előadásokon részt vett Barteczka Mária és Horváth Endréné.

Megjelent Andics János Tűzoltók mesélik című 2015 óta készült könyve. Gratulálunk!
Október 21-én Bakócán megnyitották a hetedik Fekete István emlékhelyet. Bodó Imre múzeumalapító, helytörténész tagtársunk méltatta az író bakócai éveit. 2017. november 4 én a kaposvári Fekete István Látogatóközpont vendége volt Bodó Imre. A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében tartott előadást Fekete István életéről és munkásságáról. November 10-én a Balatoni Helytörténészek Találkozóján Bodó Imre Fekete István író és a Balaton címmel szólt a rendezvény résztvevőihez.

Egyesületünk két fővel - dr. Gesztesi Enikő, dr. Eszteri Zoltán - részt vett a városi október 23-i műsoron, az ünnepen koszorúval emlékeztünk az áldozatokra. A koszorúnkat a Szekszárdi Garay János Gimnázium honismereti szakkörének tanulóival együtt helyeztük el az emlékműnél.

500 év mögöttünk, 500 év előttünk! – Reformációs emlékünnepet tartottak a dombóvári evangélikusok, ezen alkalomból dr. Szőke Sándorné helytörténész tartott előadást és idézte fel az egyházközség történetét, a kezdetektől napjainkig (október 27.). December 1-én Arcképcsarnok címmel filmvetítést tartott (Helytörténeti Gyűjtemény a VTV archívumából: dr. Szőke Sándor és dr. Szőke Sándorné). Virággal köszöntötték Marika nénit.

Szeptember és október folyamán Barteczka Mária titkár Szedresben, a könyvtárban kiállítást rendezett a GULAG-ról, a Bonyhádi Múzeum (dr. Szőts Zoltán) és a szedresi Sziget Egyesület  közreműködésével. Októberben is kiállítás nyílt a Tolna megyei 1956-os eseményekről a könyvtárban és a Művelődési Házban a Sziget Egyesület közreműködésével. Tanítványaival gondozták Bezerédj István falualapító és iskola névadó sírját. majd egyesületi titkárunk történelmi versenyt rendezett az általános iskolásoknak a 150 éve lezajlott osztrák- magyar kiegyezés emlékére a könyvtárban.

November 2-5 között Veszprémben tartott XXII. Ifjúsági Honismereti Akadémián megyénket a Szekszárdi Garay János Gimnázium három tanulói, Angyal Réka, Molnár Eszter és Andi Norbert (9. B) képviselték, akik dr. Gesztesi Enikő felkészítő tanár segítségével készítették el előadásukat. Előadásuk és prezentációjuk témája, melyet hárman adtak elő: Nepp Dénes, Szekszárd város „aranykezű” mesterének egyedülálló munkássága. Az idén a mesterségeké volt a főszerep, összesen húsz előadást hallhattak a résztvevők róluk. Az eseményre mintegy 50 diák és felkészítő tanár érkezett. A rendezvényen megjelent a Honismeret c. lap főszerkesztője, Hála Jószef, aki külön gratulált a diákoknak, s elmondta, hogy kiválasztotta a gyerekek munkáját publikálásra. Beszámoló jelent meg a diákokról a Tolnai Népújságban 2017. november 12-én.

November 2-án Baltaváriné Joó Mária és Baltavári István részt vett a Szekszárdi alsóvárosi temetőben a felújított Hősök emlékművének avatásán, megszentelésén.

November 3-án a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a WMMM tudományos napján a néhány tagtársunk által tartott előadásokat - Dr. Kápolnás Mária, Dr. Vizi Márta és Dr. Balázs Kovács Sándor - több egyesületi tagunk is meghallgatta, így Barteczka Mária, Horváth Endréné, Horváth Endre, dr. Méry Éva, Véghelyi Józsefné, Erzsébet.

A XXI. Tolna Megyei Levéltári Nap keretében a MNL Tolna Megyei Levéltára konferenciát szervezettReformáció és protestantizmus Tolna megyében” címmel 2017. november 3-án a PTE KPKV, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület és a Magyar Történelmi Társulat Dél-Dunántúli Csoportja közreműködésével. Egyesületi tagjaink közül a konferencián előadtak dr. Várady Zoltán és dr. Nagy Janka Teodóra,  levezető elnökként Cserna Anna dolgozott. Az előadásokon részt vettek egyesületi tagjaink is: Barteczka Mária, Horváth Endréné, Horváth Endre, Kaczián János, dr. Méry Éva, Szilágyiné Demeter Erzsébet.

November 5-én Baka Zsuzsa és Horváth Endréné révén hagyományosan részt vállaltunk a Baka István Általános Iskola megyei versmondó verseny megrendezésében.

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar felkérte az egyesületünket, hogy a november 6-i Illyés napi koszorúzáson és rendezvényen vegyünk részt, egyesületünk koszorúval tisztelegjen az ünnep alkalmából. Egyesületünket Horváth Endréné, Horváth Endre, dr. Vizi Márta és Elekes Eduárdné képviselte.

November 9-én Kaczián János tagtársunk kb. 50 fő érdeklődőnek tartott temetőlátogatást az Újvárosi temetőben. Megemlékezett az itt eltemetett szekszárdi vagy Szekszárdhoz kötődő híres emberekről. Horváth Endréné gyertyát gyújtott az egyesület nevében a honismerethez kötődő síroknál. A programot a Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület titkára, Andrásné Marton Zsuzsanna szervezte. Az év folyamán előadást tartott még egyesületi tagjaink közül Baka Zsuzsanna, Andrásné Marton Zsuzsanna és Zentai András..

A Paksi Városi Múzeummal közösen az MNL Tolna Megyei Levéltárával konferenciát rendezett a reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017. november 16-án a Paksi Városi Múzeumban. Előadott dr. Várady Zoltán levéltárigazgató Paks protestáns hétköznapjai a 18. században címmel..

Kaczián János részt vett a szekszárdi delegáció tagjaként Budapesten Babits István (a költő unokaöccse, élt 84 évet) temetésén (november 28).

A MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága Hadtörténeti Munkabizottsága és a Paksi Városi Múzeum közös szervezésében „Hadtörténet korszakokon át-újabb kutatások eredményei a Dél-Dunántúlon” címmel konferenciára került sor november 30-án a Városi Múzeum előadótermében. Az egyik előadó dr. Várady Zoltán egyesületi tagunk volt, előadásnak címe: „A császári hadsereg jelenléte Tolna megyében a 17-18. század fordulóján”.

A Célra tarts! országos honvédelmi versenyen Süveges Zoltán bölcskei pedagógus tagtársunk csapata 14. helyezést ért el. A versenyen projektfeladatot is készítettek (Egy féltve őrzött magán (fegyver) gyűjtemény) egy bölcskei származású katonatiszt, Parczel József őrnagy fegyvergyűjteményét, gyűjtő munkáját mutatták be a diákok (Zrínyi Kiadó különdíja).Gratulálunk!
Kurdi Tibor és Örményi János tamási tagtársaink Helytörténeti Alapítványuk égisze alatt végzik tevékenységüket (jegyzetek és rövid írások a Tamási Kalendáriumban, a helytörténeti értékeket megőrző fotópályázat számára könyvjutalom, önkormányzat segítése sikeres pályázat megvalósítására /I. világháborús hadisírok felújítása/, Papp István: A Tamási járás évszázadai című könyv újrakiadása, részvétel az Értéktár Bizottságban, stb

A Mórágyi Helytörténeti Gyűjteménynek két nagy rendezvénye volt ebben az időszakban. Luther szellemében címmel református  ünnepség (300 fő), továbbá a hagyományos Szent Iván est (80 fő). A könyvtár, a múzeum, és mindkét önkormányzat /német és községi/ támogatta a rendezvényeket. Köszönet és dicséret illeti Glöckner Jánosné Erzsike aktív tevékenységét.

A bonyhádi Völgységi Múzeum 2017. évi, havi rendszerességgel tartott közművelődési programját és a Honismereti Kör havonta tartott bemutatóit több egyesületi előadó is fémjelzi: Dr. Szőts Zoltán, Rudolf László, Nagy István? Cserna Anna. 2017-ben került sor a Bonyhádi Német Önkormányzat „Völgységi németek a Donyec-medence munkatáboraiban” címmel készített 12 táblából álló vándorkiállításának megnyitójára. Lohn Annamária (VM munkatársa): „Málenkij robot Bonyhádon és környékén” kötetének szerkesztője és lektora Dr. Szőts Zoltán volt. 2017. szeptember 16-17-én, a Kulturális Örökség Napjai keretében dr. Szőts Zoltán kirándulást szervezett, amelynek útvonala: Kismányok, Váralja, Szászvár, Egyházaskozár volt. Nagy szeretettel hívott bennünket Steib György és dr. Szőts Zoltán a Honismereti Kör december 14-i könyvbemutatójára (Bonyhád Lexikon).

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény tavaszi előadássorozatának (5 előadás) egyik előadója volt Viliminé Dr. Kápolnás Mária, aki Fényképészek és műtermek Dombóváron a 20. században címmel tartott előadást április 27-én. Februárig Mű a Nőben - Nő a műben címmel egy festménykiállítás, majd áprilisig egy óragyűjtemény volt látható a gyűjteményben. A Város Hete programsorozat keretében, a Roma világnapon április 8-án Ma élő cigány mesterségek címmel fotókiállítás nyílt a Civil Kerekasztal Szombathely anyagából, ami tisztelgés Máté Mihály (1954-2013) pedagógus, nyugalmazott rendőrtiszt, a cigányság kultúrtörténetének kutatója munkássága előtt. Május 1-én Múzeumi megálló címmel egy vasúti gyűjtemény megnyitóját tartották a Gyűjteményben. A város középiskolái negyedévente vesznek részt szervezett sírgondozásban. A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület megemlékező estet tartott április 7-én Péczely László zenepedagógusról Népzenénk nemzeti értéke címmel.

A Magyar Rádió Hangtár c. műsorában több alkalommal közvetítettek Szekszárd történetéről szóló beszélgetést Kaczián Jánossal.

 

Úgy gondolom, hogy nagyon szépen figyelt ránk a sajtó ebben az évben, egyre több cikket jelentetnek meg a munkánkról, ez nagyon fontos számunkra. A Szekszárdi Vasárnap már kevesebb helytörténeti cikket jelentet meg, mint korábban, de nagy örömünkre 2017. április 23-án az újság I. Béla legendája elválaszthatatlan Szekszárdtól címmel cikket írt a diákoknak a Kedvenc témám - Honismeret a múzeumban című előadássorozat április 12-i programjáról, s ugyanúgy a Tolnai Népújság is írt a diákok előadásáról. Persze jobb lett volna, ha nem csak a diákok előadásáról jelenik meg cikk, hanem néhány felnőtt tagtársunk munkájáról is hírt adnak.

2017. június 07-én szinte egyoldalas cikk kapott helyet a Tolnai Népújságban az elmúlt négy év során az egyesületünkben történt eseményekről, illetve jövőbeli elképzeléseinkről, a cikk címe: Évfordulót ünnepel a megyei honismereti egyesület az idén – folytatják a kutatást, a publikációkat és a bevált, sikeres programokat.

A Tolnai Népújságnak szintén a június 7-i száma adott hírt arról, hogy Kaszás Dezső Tanár Úr címmel jelentette meg legújabb könyvét Örményi János tagtársunk. Szeretettel gratulálunk a könyv megjelenéséhez!

A IV. Országos Hon- és Népismeret Konferenciáról is írt minden városi és megyei lap. Beszámolt róla a Tolna Megyei Népújság (2017. november 18), Szekszárdi Vasárnap (2017. november 26), a kadarka.net, a Tolnatáj Televízió (2017. november 20) és a Tolna Megyei Önkormányzat hivatalos oldala. A jubileumunk sajtója is kiemelkedő volt: a Tolna Megyei Népújság (2017. október 9) és a Szekszárdi Vasárnap (2017. október 15) írt programunkról.   A Lugosi Hírmondó című újságban Király Zoltán szép emlékezést írt egyesületünk 25 éves jubileumáról (2017. november 24. szám). Mint már fent (az adott témáknál jeleztük) rendszeresen jelennek meg rólunk írások a helyi médiában.

Köszönjük a segítséget a sikeresnek tartott rendezvényünk segítését és a pozitív értékeléseket!

 

A Honismeret című folyóiratban 2017-ben négy cikk jelent meg Bodó Imre tollából, egy anyagot állított össze Szabadi Mihály. A 2. számban jelent meg a három Garaysta már említett cikke (Gujás Enikő-Vecsei Vivien-Verebi Máté), Tovább szeretnénk bővíteni a Honismeret című folyóirat megrendelőinek számát, ezúton kérnénk a Tagságot, hogy aki az évi 6 számot meg tudja rendelni, és 2000 Ft-ot tud szánni e tevékenységre, az tegye meg.

.           A cikkek, könyvek, könyvrészletek megjelenéséhez szeretettel gratulálunk!

.

Új tagokat is köszönthetünk egyesületünkben: Jillingné Weisz Julianna, Klézli Erzsébet (pártoló tag), Liebhauser János, Dr. Mikóné Csősz Judit, Németh Zoltán, Ódor János, Dr. Várady Zoltán, Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna, Tóthné Unghy Ilona.

 

Örömmel köszöntjük őket és számítunk rájuk a közös munkánkban!

 

Az elnökség munkája, pénzügyek, adminisztráció

Elnökségünk az év során öt elnökségi ülést tartott, január 17-én, április 18-án és június 23-án, augusztus 16-án és november 2-án.  A rendezvények miatt munkaértekezletet tartottunk július 28-án, augusztus 15-én és október 5-én. Országos elnökségi ülésen vett részt dr. Gesztesi Enikő kétszer: szeptember 8-án-án és december 12-én. Az Országos Szövetség tisztújító közgyűlését tartották október 13-án, amelyen dr. Gesztesi Enikő vett részt. November 12-én a budapesti pályázat pénzügyi elszámolása miatt tartott megbeszélésre Budapestre utazott Horváth Endréné. December 12-én Horváth Endréné részt vett a CIC információs napján. Küldöttgyűlésen Dr. Szőts Zoltán képviselte egyesületünket

Irodánkban ügyeletet láttak el, a postát figyelték, rendezési, takarítási munkát láttak el dr. Gesztesi Enikő, Horváth Endréné. A bérleti díjak befizetését, a téli  hóeltakarítást Horváth Endre végezte.

2017 októbere és 2018 júniusa közötti működésünket segíti egy pályázat, amelyet az Országos Szövetség nyert el egy Miniszterelnökségtől kapott, az EMMI által bonyolítandó működési támogatás keretében. Az összeg nagyon szép, 600 000 Ft. Az általunk megpályázott és megkapott összeg kb. felét használtuk fel decemberig a rendezvényeink megszervezéséhez, működésünkhöz. SZMJV Humán Bizottsága 150.000 Ft-tal járult hozzá őszi rendezvényeink megtartásához, a Tolna megyei Önkormányzat pedig 100.000 Ft-ot különített el számunkra. A pályázatok szakmai előkészítését és az elszámolás szakmai beszámolóit dr. Gesztesi Enikő, a pályázatok pénzügyi elszámolását Horváth Endréné készítette.

A Szekszárd MJ. Városhoz benyújtott pályázatunkra 100 ezer Ft működési célú támogatást kaptunk (lsd. korábban). Kaczián János felhívására és példájára többen fizettek adományt a tagdíjon felül. Köszönjük, idén is számítunk a tagság támogatására.

Adatszolgáltatási kötelezettségeinknek megfelelve, elkészítettük az éves kulturális statisztikát, a működési adatokról szóló jelentést (KSH), valamint az adóhivatal és Szekszárd város felé a szükséges elszámolásokat Az Országos Bírósági Hivatal felé kötelező beszámolókat Horváth Endréné és Klézli Erzsébet készítették. Az adóhivatallal Klézli Erzsike tartja a kapcsolatot. Köszönet Mindkettejüknek a figyelmes, precíz, áldozatos munkákért.

Több tagtársunk szerepet vállalt a megye több településén a Műemléki Világnapon, a Múzeumok éjszakáján, a Kulturális Örökség Napján, az Állampolgári Részvétel Hetén. Április 12-én a Városi Civil Fórumon Ács Rezső tájékoztatót tartott a város terveiről, a leendő beruházásokról. Dr. Gesztesi Enikő elnök képviselte az egyesületet.

Honismereti szakköreink működnek pl. Bonyhádon, Szekszárdon, Kölesden.

Középiskolás helytörténeti vetélkedők rendezésében, pályázatok végrehajtásában működtünk közre. A díjazottaknak, győzteseknek többször adtunk jutalomkönyveket, amihez köszönjük a Séd Nyomda Kft. könyvadományait.

Több egyesületi tagunk szerepet vállalt kiállítások megnyitásán, a Tudomány Napján előadásokkal.

TERVEK ÉS TEENDŐK 2018

Folytatjuk vállalásainkat: hagyományos programjainkat /Bél Mátyás-nap, megyei találkozó, előadások, stb./ megőrizzük és megtartjuk.

 

Január-december

Folytatjuk a Kedvenc témám – Honismeret a múzeumban c. előadássorozatot, előadással januártól júniusig, majd októbertől decemberig további három előadást szervezünk a WMMM-mal együtt.

Február           Pályázat beadása a „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete” díjra.

Március 15.     Sírok gondozása. Koszorúzás és megemlékezés az 1848/49-es forradalom- és szabadságharcban
résztvevők sírjainál a szekszárdi temetőkben..

Március 22.     XI. Honismeret Napja Dunaföldváron, a Magyar László Gimnáziumban.

Április 12        Városi Civil Fórumon részvétel.

Április 26.       Részvétel a Civil Kerek Asztal munkájában.

Május 12.        A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület éves közgyűlése

Május 2. fele  Irodánk külsejének felújítása, árnyékoló javíttatása (segítséget fogadunk hozzá)

Május 19-24.  ÁRH (Állampolgári Részvétel Hete) – részvétel

Május 26.        Nyugalmazott óvónők megyei találkozója Szekszárdon.

Július 02-július 06.

A XLV. Országos Honismereti Akadémia Győrben lesz. A téma a víz, a vizek védelme, hasznosítása. Szeretnénk 8-10 fővel megjelenni a programon.

Augusztus 25. III. Szekszárd Város Napi vetélkedő szervezése Szekszárd Város általános
iskolai tanulói számára.

Október           XIX. Megyei Honismereti Találkozó. A Honismereti Szövetség kitüntetéseinek és az egyesület
Egyed Antal-díjainak átadása.

október 23.     Koszorúzás a városi október 23-i műsorok alkalmával.

Ősszel             Részvétel az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián Baranya megyében
Részvétel a honismereti kiadványszerkesztők országos konferenciáján.

Az év során     Részvétel a Honismereti Szövetség munkájában, pl. a Ped. Munkabizottságban.

Részvétel a Pedagógiai Munkabizottság által szervezett és a dualizmus korából
kiírt középiskolás versenyen (legalább 1 csapat).

Önkéntes munka a Sz-i Garay János Gimnázium honismereti pályázatán.

Történelmi- és szépirodalmi könyvek ajándékozása oktatási intézményeknek,
könyvcsomag ajándékozás néhány pártoló tag intézmény számára.

Helytörténeti témájú írások közlése újságokban, így a Honismeret c. folyóiratban, valamint a Tolna
Megyei Krónikában, a Tolnai Népújságban, a Szekszárdi Vasárnapban.

Diákpublikációk megjelentetése a Honismeret c. folyóiratban.

Megemlékezések a megyéhez kötődő jeles személyek és események évfordulóiról, különösen az
I. világháború befejezéséről.

Részvétel a Civil Fórum munkájában

Tagszervezetek támogatása, meglátogatása ütemterv szerint

Honismereti tevékenységek támogatása:

= Bonyhádon a művelődési ház Honismereti Köre – dr. Szőts Zoltán – éves
program szerint

= Kölesden a Felnőtt Honismereti Szakkör - vezetője dr. Kiszler Gyuláné -
célul tűzték ki az 1950-es évekről szóló visszaemlékezések gyűjtését,
valamint a helyi zsidóság sorsának kutatását

Szekszárdon a Garay Gimnázium Honismereti Szakkörének működtetése.
Vezető. Dr. Gesztesi Enikő.

Szerepvállalás helytörténeti témájú kiadványok megjelentetésében.

A Honismeret c. folyóirat népszerűsítése /az elnökség összes tagja 2014-től előfizetett..

Részvétel a Tolna megyei helytörténeti pályázat kiírásában és a pályamunkák
elbírálásában.

Koszorúzásokon részvétel /világháborúk, , holokauszt., áldozatok napja, stb.

Segítség /forrásajánlás, lektorálás, mentori szerep, stb./ szakdolgozatok készítéséhez
és a pártoló tag középiskolák pályázataihoz.

Júliusban, decemberben az egyesület tagságának tájékoztatása Hírlevél útján.