Kezdőoldal Aktuális hírek Közgyűlési beszámoló 2017

Közgyűlési beszámoló 2017

A TOLNA MEGYEI EGYED ANTAL HONISMERETI EGYESÜLET

BESZÁMOLÓJA

a 2016. évben végzett munkáról.

TERVEK ÉS TEENDŐK

2017-ben.

Az egyesület elnöksége köszönetet mond tagtársainknak, a pártolótagoknak és támogatóinknak, mindazoknak, akik az elmúlt évben is részt vállaltak munkánkból, segítséget adtak terveink valóra váltásához. A beszámolók, hírlevelek készítésekor megállapíthattuk, hogy egyesületünk, tagtársaink összefogása révén nagyon sokrétű munkát tudtunk végezni ebben az évben is. Folytattuk eddigi vállalásainkat: hagyományos programjainkat megőriztük és megtartottuk – mint ahogyan az a beszámoló későbbi részében is látszik majd. Sőt bekapcsolódtunk új tevékenységekbe is. A végzett munkánkról folyamatosan tájékoztattuk tagtársainkat a Hírlevelek, a találkozók során, továbbá a rendszeressé váló e-mail üzenetek segítségével.

Az egyesület nevében köszönetet mondunk a szövetségnek és tisztségviselőinek a 2016. évben végzett munka irányításáért. A mozgalom hagyományos rendezvényei, programjai színvonalasak, hasznosak és élményszerűek voltak. Ez volt a résztvevők véleménye az Makón tartott Honismereti Akadémiáról, a Lakitelken rendezett Ifjúsági Akadémiáról, a megyei találkozóról, a Kedvenc témám előadásairól.

E hírlevélben rövid összefoglalót készítettünk egyesületünknek ebben a naptári évben végzett munkájáról, az egyesületben történtekről. Tájékoztatónk nem tartalmazza azt a sok egyéb helyi honismereti eseményt, melyekről nincs tudomásunk.

 

Mély fájdalommal vettük tudomásul, hogy 86 éves korában elhunyt kedves tagtársunk és barátunk,  Csöglei István (Pista bácsi), nyugalmazott tűzoltó ezredes, alapító tagunk, akitől 2016. június 27-én 15 órakor vettünk végső búcsút a szekszárdi újvárosi temetőben. Temetésén – kérésének megfelelően – egy szál virággal búcsúztunk,  tolmácsoltuk a Honismereti Egyesület részvétét a gyászoló családnak. Pista bácsi emlékét, a tűzoltók iránti tiszteletét, a kutató munka és az egyesületi tevékenység iránti odaadását megőrizzük.

 

Ódor Jánossal történt egyeztetés nyomán januártól májusig öt, majd októbertől májusig három előadásból álló előadássorozatot hirdettünk a WMMM-al közös szervezésben, folytatva az előző két évben már a tagság által elfogadott előadássorozatot, Kedvenc témám – Honismeret a múzeumban címmel, mégpedig a megyei kutatók helytörténeti munkáinak megismerése és megismertetése céljából, a WMMM Könyvtártermében. Januárban Lieszkovszky Larion tartotta az első (Tolna megyei katonák az I. világháborúban), februárban Dr. Várady Zoltán a második előadást (Hadseregszervezés Tolna megyében a 17. század végén). Márciusban Rudolf László tartott előadást (Dr. Hermann Egyed hagyatéka), májusban Szőts Zoltán (Egy életrajzi kutatómunkáról – László Mihály életútja). Áprilisban pedig két diák kapott lehetőséget, hogy eddigi kutatásait bemutassa. Szántó Lili (11.B): A németek építkezési szokásainak változása a XVIII. század elejétől a II. világháborúig Závodon (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium) és Kasó Gergő Levente (12.A): Jagelló Izabella alakja és politikai tevékenysége irodalmi és képzőművészeti alkotások tükrében (Szekszárdi Garay János Gimnázium),. A felnőtt kutatók mellett a diákok is érdekes, tartalmas előadást tartottak. A tanulók felkészítői Nagy István (BPSEG) és Dr. Gesztesi Enikő (SZGJG), egyesületünk tagjai voltak. Októberben Dr. Dobos Gyula előadásával (1956 Tolna megyében) emlékeztünk meg az 1956-os évfordulóról. Dr Dobos Gyula, elnökségi tagunk számos előadást tartott és tart a napokban is Szekszárdon, a megyében és országos fórumokon az 56-os megyei eseményekről. Szintén a sorozatban tartott nagysikerű előadást novemberben, illetve decemberben Zentai András (Fejezetek a 120 éves Garay János Gimnázium történetének első száz évéből) és Tálosi Zoltán (Újabb adalékok Tolna megye második világháborús légieseményeihez). Köszönjük az előadók munkáját.

 

2016 februárjától áprilisáig 8 részes tehetséggondozó program valósult meg a Szent József Katolikus iskola tanulóinak. Előadók voltak Dr. Vizi Márta, Andrásné Marton Zsuzsanna és Viliminé Dr. Kápolnás Mária.

Március 03-án Dr. Dobos Gyula elnökségi tagunk tartott előadást A WMMM és a Tolna Megyei Kormányhivatal szervezésében. Előadásának címe: A szekszárdi Vármegyeházától a parlamentig. Perczelek a közigazgatás és az igazságszolgáltatás élén. Egyesületünk több tagja is részt vett a programon.

Március 15-én hagyományos koszorúzási ünnepségeket tartottunk pártoló tagintézményeink diákjainak műsorával (Szekszárdi Garay János Gimnázium és I. Béla Gimnázium tanulói) az alsóvárosi temetőben és az újvárosi temetőben is (Garay Antal, Dr, Hollós Alajos, Török Zsigmond). Egyesületünket Dr. Gesztesi Enikő, Dr. Vizi Márta, Kaczián János, Horváth Endréné és Horváth Endre képviselte. Az újvárosi temető honvédsírjait Dr. Mikóné Csősz Judit és Jaksa Annamária tanárnők vezetésével hozták rendbe az I Béla Gimnázium diákjai. Az alsóvárosi temető sírjait pedig a Szekszárdi Garay János Gimnázium honismereti körének tanulói Dr. Gesztesi Enikő vezetésével. Köszönet érte!

Az eseményen SZMJV Önkormányzatát Gombás Viktória Rita és Dr. Máté István képviselték. E jeles napon megyeszerte megemlékezéseket, koszorúzásokat tartottak, melyeken egyesületünk tagjai is részt vettek /pl. Bonyhád, Hőgyész, Simontornya, Tamási, Szedres/.

Március 21-én megrendeztük a IX. Honismeret Napját Szekszárdon, a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskolában. Kedves fogadtatásban volt részünk, Hajós Éva igazgató asszony köszöntője és Dr. Gesztesi Enikő elnök Bél Mátyásról szóló megemlékezése után Dr. Vizi Márta /régész, muzeológus, elnökségi tagunk/ tartott előadást Régészeti, műemléki kutatások a Béla király téren címmel. Majd Brunn János, a gimnázium nyugalmazott tanára, igazgatóhelyettese A györkönyi kutatások érdekességeiről számolt be egy előadásban, s végül – a hagyományainknak megfelelően a gimnázium két diákja, Varga Péter (11. C) - Rappay Bence (10. C) A felszíni vizek megőrzésének lehetőségei a szedresi Ős-Sárvíz területén című kutatómunkájukról számoltak be Barocsai Zoltán tanár úr felkészítésében. Ezzel a programmal szerettünk volna kapcsolódni I. Béla születésének városi évfordulójához.

 

Április 04-én Szabadi Mihály újabb könyvének, a Lakodalom című kötetének bemutatójára került sor Szekszárdon, az Agora Művészetek Házában. Gratulálunk Miska bácsi új kötetéhez.

A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja alkalmából április 19-én ünnepi megemlékezés volt Szedresben a II. világháborús emlékműnél Barteczka Mária szervezésében és a Bezerédj István Általános Iskola 8. osztályosai segítségével (emlékműsor, sírgondozás). Sokévi tevékenységük jutalmául a tanárnő és diákjai Budapesti jutalomkirándulást kaptak az Országos Holokauszt Emlékbizottságtól.

 

A dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület május 3-án megnyitotta a Vasúti Gyűjteményét, vasúttörténeti kiállítását.

Május 7-én a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület éves közgyűlését tartotta Szekszárdon, a Babits Mihály Művelődési Központban, ahol beszámoló hangzott el az egyesület 2015. évi munkájáról, megfogalmaztuk a terveket és teendőket 2016-re vonatkozóan. Elfogadtuk az egyesület közhasznúsági beszámolóját, tagtársaink feladatokat vállaltak a még nyáron megrendezendő városismereti vetélkedőre, üdvözöltük új tagjainkat, az elnök asszony bejelentette, hogy valamelyik újságban, lapban megjelenési, publikációs lehetőséget keres Végül egyesületünk tagjai beszámolhattak a közelmúltban végzett publikációiról, sikereikről, örömükről.

Örömmel vettük a Tolnai Népújság megkeresését a közgyűlés után, megjelentettek egy hosszabb anyagot az egyesület munkájáról, az újsággal sikerült jó kapcsolatot kialakítani, szívesen adnak tájékoztatatást a programjainkról.

Egyesületünk aktívan vett részt egy NTP pályázatban történő segítésben: a pályázatot a Szekszárdi Garay János Gimnázium és Dr. Gesztesi Enikő készítette (1.8000.000 Ft-ot nyertek). A program címe: Honismereti komplex tehetségsegítő műhely, ami egy 79 órás honismereti programot jelentett 20 diák számára, s ebben az órakeretben lehetőség nyílott egy egynapos múzeumlátogatásra (Nagycenk, Pannonhalma), illetve egy kétnapos Tolna megyei körútra. A program szeptembertől 1-től május 15-ig tartott. A Tolna megyei körút során a kollégák városaikban, falvaikban segítettek a helyszínek megismertetésében (helységbemutatók, múzeumlátogatások megszervezése stb.). Köszönjük a tagtársaknak – Andrásné Marton Zsuzsanna, Baltavári Istvánné, Baltavári István, Bodó Imre, Dr. Eszteri Zoltán, Horváth Endréné, Kaczián János, Konrád László, Müller Ádám, Dr. Szőts Zoltán, Dr. Viliminé Dr. Kápolnás Mária, Dr. Vizi Márta, Zentai András - a sok-sok segítséget. E programot Dr. Gesztesi Enikő egy pécsi innovációs konferencián is előadta, illetve megjelent három diáknak Wigand János tevékenységéről egy munkája, valamint egy teljes beszámoló is a Honismeret című folyóiratban (2016/2. és 2016/3. szám). Köszönjük a sok-sok segítséget!

2016. május 18-án a WMMM által szervezett múzeumi világnap alkalmából egyesületi tagunk, Dr. Ótos Miklós tartott előadást Wosinsky Mór, a pap címmel. Ugyanezen a napon Dr. Vizi Márta és Viliminé Dr. Kápolnás Mária tagtársaink a múzeum Wosinsky Mór díját vehették át. Gratulálunk Mindkettejüknek!

Május 22-én tartották Bölcskén a Havassy Péter és Pongrácz Gábor tollából megjelent Kegyes József bölcskei festő élete című könyv bemutatóját. Örülünk Pongrácz Gábor tagtársunk sikerének.

.           Május 23-án Dr. Gesztesi Enikő tartott történelem szaktanácsadóként A Honismeret tanításának lehetőségei az általános és középiskolában címmel a megye általános és középiskolai történelem tanárainak. Ezt az alkalmat is igyekezett megragadni az előadó arra, hogy tájékoztassa a tanárokat az egyesületi munkáról.

Május  26-án tartották a nyugalmazott óvónők hagyományos megyei találkozóját Szekszárdon a WMMM-ban, Fábián Andrásné és Badics Tiborné szervezésében, ahol elnökségünket Elekes Eduárdné képviselte.

 

Június 02-án a Bonyhádi Völgységi Múzeumban kiállítás megnyitására került sor. A megnyitót Dr. Szőts Zoltán vezette. A kiállítás címe: Ház és ember a Völgységben a középkortól napjainkig.

Június 10-én mutatta be Bonyhádon azt a kötetet Dr. Szőts Zoltán, amely a tavaly októberi VI. Völgységi Konferencia anyagából készült. A kötetben megjelent Dr. Szőts Zoltán, Dr. Balázs Kovács Sándor s Kaczián János Dr. László Péter előadása.

Június 24-én a Beszélgetés Szekszárd-Alsóvárosról elnevezésű programon Dr. Nagy Janka Teodóra adott elő, előadásának címe: Közös hitben a családért, a szőlőért, a földért. A’só uccai szokások.

Június 26-án, a Szent László városi ünnepségen Dr. Ótos Miklós tartott előadást, az előadás címe Wosinsky Mór a tudós pap volt. Egyesületünk több tagja vett részt az előadáson.

 

Július 2-tól az Őcsényi Református Egyházközség 2016. évi nyári előadássorozatára (5 előadás) kerül sor az őcsényi Református Gyülekezeti Házban. Július 16-án Andics János tagtársunk adott elő A Hangya Gyülekezet történetéről.

 

Nagy előkészületek és közel egy éves szervezőmunka nyomán 2015. július 3-8. között Makón került sor a XLIV. Országos Honismereti Akadémiát. Az Akadémia témái: Történelmi sorsfordulóink, Gellért püspöktől Bálint Sándorig. A programok rendkívül gazdagok voltak. Egyesületünkből a programokon részt vettek: Dr. Gesztesi Enikő, Horváth Endre és Horváth Endréné, Bodó Imre és Bodó Imréné, Dr. Vizi Márta és Dr. Gere László, Dr. Méry Éva. Örömmel adunk arról is hírt, hogy Nagy Janka Teodóra előadást tartott az akadémián Az ország újjászervezése a török hódoltság után címmel. Gratulálunk a munkájához!

 

Dr. Gesztesi Enikő és Horváth Endréné működési célú pályázatot készített SzMJV Önkormányzatához, mely kérelemre 110.000 Ft támogatást kaptunk (augusztus).

Augusztus 8-án a Tolnai Népújságban cikk jelent meg Kaczián János tollából Bunyaszekszárd volt lakóinak Tolna megyéből történő kitelepülése 150. évfordulója alkalmából.

Augusztus 12-16. között Kaczián János részt vett Bunyaszekszárdon és Szekszárd testvérvárosában, Lugoson, a Tolna megyéből történő kitelepülés 150. évfordulója alkalmából tartott megemlékezéseken. A kiutazók könyvadományokban részesítették a magyar iskolákat.

Augusztus 27-én a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hívott életre ebben az évben először egy városismereti vetélkedőt a Szekszárd Város Napja (augusztus 27-29.) nyitó rendezvényeként. A Babits Mihály Művelődési Központot és a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesületet kérték fel a megrendezésre. Egy játékos városismereti vetélkedőt hirdettünk meg a város általános iskolásai számára (Otthonunk, Szekszárd címmel). A versenyre háromfős csapatok jelentkezését vártuk el. A versenyt 2016 májusában hirdettük meg, végül 9 csapat jelentkezett. Júniusban kijelöltük a szakirodalmat, felkértük a zsűrit. A nyár a feladatok összeállításával telt. Nagyon komoly munka és elfoglaltság volt a feladatok összeállítása: összesen 8 feladatot kellett a kisdiákoknak megoldani. Talán a legérdekesebb feladat az volt, hogy egy általuk helyben készített poszter segítségével egy idegennek be kellett mutatniuk a várost. A feladatokat Dr. Gesztesi Enikő és Dr. Vizi Márta állította össze. A verseny lebonyolításában segítségünkre voltak (szervezés, zsűrizés) Horváth Endréné, Dr. Szőts Zoltán, Elekes Eduárdné, Jakab Géza, Bíró Beáta, Szalai Ágnes, Baka Zsuzsanna, Aradi Gergely, valamint a Szekszárdi Garay János Gimnázium honismereti szakkörösei (10 fő). A diákok nagyon szépen felkészültek a vetélkedőre, elmondásuk szerint élvezték a játékot. Köszönet az egyesület több tagjának segítségéért.

2016. szeptember 1-jén Tolna megye közgyűlésének elnöke, Fehérvári Tamás Tolna megye kiváló közalkalmazottja kitüntetésben részesítette kollégánkat, Andrásné Marton Zsuzsát három évtizedes közösségszervező és múzeumpedagógiai munkájáért a Megyenapon. Elismeréséhez szívből gratulálunk!

Október 1-án Kölesden tartottuk a XVII. Megyei Honismereti Találkozót, amelynek témája és címe a következő volt: Az első és második világháború Tolna megyében. Ezúton is köszönetet mondunk az előadóknak: először is Berényi István polgármester köszöntött Bennünket, majd a kölesdi Zönge népdalkör énekét csodálhattuk. Dr. Gesztesi Enikő beszámolója után (az előző közgyűlés óta eltelt események, programok) Tálosi Zoltán (Szekszárd - Adalékok és új eredmények Tolna megye II. világháborús légi eseményeinek kutatásában), Dr. Gesztesi Enikő és Dr. Gesztesi Tamás (Szekszárd - A korabeli magyar értelmiség viszonya az első világháborúhoz (kölesdi vonatkozások) és Dr. Vizi Márta (Szekszárd - Morzsák családom életéből. Levelek a háborúból. (Kelényi György leveleiből)) adtak elő. Az előadások, a hozzászólások, valamint a helyszínen elfogyasztott közös ebéd után Dr. Kiszler Gyuláné, Éva tagtársunk vezetésével közelebbről megismerkedtünk Kölesd helyi, helytörténeti értékeivel.

Ezúton mondunk köszönetet Kölesd településnek, s különösen a Kiszler házaspárnak, hogy nagyon nyugodt és kulturált körülmények között tarthattuk meg rendezvényünket. Szeretettel köszönjük a mindenre kiterjedő, figyelmes vendéglátást.

A kb. 50 fő részvételével rendezett találkozón vendégül láttuk a Honismereti Szövetség idei emléklaposait, s átadtuk a megyei díjainkat is

Egyed Antal-díj: Vitéz Attila (Szekszárd) és a bátaszéki Petőfi Sándor Művelődési Ház (Bátaszék).

A Honismereti Szövetség emléklapja: Dull Zoltán (Nagymányok), Ékes László (Szekszárd), Endreffyné Takács Mária (Simontornya), Dr. Gere Lászlóné Dr. Vizi Márta (Szekszárd), Dr. Gesztesi Tamás (Szekszárd), Dr. Kiszler Gyula (Kölesd), Miskolczi Zoltánné (Tamási), Rühl Gizella (Tolna), valamint az I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola közössége.

A díjazottaknak szeretettel gratulálunk, és további eredményes munkát kívánunk!

 

Október 1-én Pongrácz Gábor Bölcskén a felújított templom ünnepélyes újraszentelését szervezte.

Október 6-ra a Szekszárdi I. Béla Gimnázium történelemtanárai, illetve diákjai rendbe tették az újvárosi honvédsírokat Dr. Mikóné Csősz Judit szervezésében.

Egyesületünk két fővel - Dr. Gesztesi Enikő, Dr. Eszteri Zoltán - részt vett a városi október 23-i műsoron, az ünnepen koszorúval emlékeztünk az áldozatokra. A koszorút a Szekszárdi Garay János Gimnázium honismereti szakkörének tanulóival együtt helyeztük el.

Október 25-én a MŐF keretében nagyszámú érdeklődő részvételével tagtársaink Andrásné Marton Zsuzsa, valamint Baltavári István és Istvánné szervezésében, Baltavári István vezetésével Keresztek és kiskápolnák nyomában II. címmel keresztjárást rendeztek az újvárosi keresztek nyomában. Az út végén megtörtént a tagszervezetünk, a WMMM által felújított parásztai kereszt újraszentelése.

Október 27-én tagtársunk Andrásné Marton Zsuzsa szervezett nagy sikerű kirándulást Budapestre, melyen sok tagtársunk is részt vett. Többek között látogatást tettek a Farkasréti temetőben, ahol megkoszorúzták Illyés Gyula, Mészöly Miklós, Polcz Alaine és Dienes Valéria sírját. Köszönet.

Október 29-én Nagydorogon Dobri István tagtársunk nagy érdeklődés mellett tartott előadást a református templom történtéről. November 9-én pedig a nagydorogi temetők történetéről a református parókián.

Októberben elindultak a megyében a népfőiskolák, melyeken több tagtársunk vállal szerepet. Közülük is kiemelkedik Dr. Kiszler Gyuláné és Zentai András, akik az idén 20 éves kölesdi népfőiskola minden évadán előadtak. Gratulálunk nekik. Andics János tagtársunk Őcsényben tartott és szervezett több előadást.

 

November 2-5 között Lakitelken tartott Ifjúsági Honismereti Akadémián megyénket a Szekszárdi Garay János Gimnázium három tanulója, Gujás Enikő, Vecsei Vivien és Szilágyi Boglárka (10. B) képviselte, akik Dr. Gesztesi Enikő felkészítő tanár (kísérő tanár is) és Dr. Vizi Márta, a téma szakértője segítségével készítették el kiselőadásukat. Előadásuk és prezentációjuk témája, melyet hárman adtak elő: I. Béla, a Szekszárdon legendává vált királyunk. Korukat meghazudtoló módon adták elő kutatásaikat. Első előadónak tették őket, így Lezsák Sándor is meghallgatta őket. A program jól sikerült, a körülmények nagyon jók voltak, s először az országos elnökség köszönő levelét is megkapta a gimnázium.

November 3-án a Magyar Tudomány Napja alkalmából a WMMM tudományos napján több tagtársunk előadását - Dr. Kápolnás Mária, Dr. Vizi Márta Balázs Kovács Sándor - sok egyesületi tagunk is meghallgatta, többek között Baka Zsuzsanna, Dr. Méry Éva és Lovas Henrik.

November 3-án Barteczka Mária Szedresben a tanítványainak rendezett a II. világháborúról vetélkedőt, és szekszárdi helytörténeti kirándulással jutalmazta a résztvevőket.

 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar felkérte az egyesületünket, hogy a november 4-i Illyés napi koszorúzáson és rendezvényen vegyünk részt, egyesületünk koszorúval tisztelegjen az ünnep alkalmából. Egyesületünket Horváth Endréné, Horváth Endre, Dr. Vizi Márta és Dr. Eszteri Zoltán képviselte (november 4.).

November 9-én a Szekszárdi Baka István Általános Iskola hagyományos Baka István versmondó versenyén Horváth Endréné és Baka Zsuzsa vállalt támogatást és zsűrizést.               November 10-én Kaczián János jeles személyek sírjait látogató nagysikerű sétát szervezett az alsóvárosi temetőben, amelyen több tagtársunk is részt vett.

November 19-én a felújított Mátyás király utcai kiskápolna felszentelése zajlott Baltavári István és Istvánné szervezésében. Egyesületünket rajtuk kívül Baka Zsuzsanna, Elekes Eduárdné és Aradi Gergely képviselte. Örvendetes esemény, hogy új kis kápolna is épült: Balogh Jenő festőművész saját házánál épített szülei emlékére egy szép kis épületet a Kálvária oldalában. Felszentelésén szintén sokan képviselték egyesületünket: Szilágyi Mihályné, Horváth Endréné, Horváth Endre, Baltavári Istvánné, Baltavári István, Elekes Eduárdné.

November 25-én Kaczián János II. pályadíjat vehetett át a megyei helytörténeti pályázaton, Életek és utak című Tolna megyei életrajzi gyűjtésével. (Első díjat nem adtak ki.) Szeretettel gratulálunk a nagyszabású munkához.

 

December 5-én Baltavári Istvánné és Baltavári István az önkéntesek napja alkalmából szerepeltek az országos médiában a megyében található kálváriák feltérképezési munkájának kapcsán. Gratulálunk!

 

Több régióban zajlik igen komoly munka, pl. a bonyhádi Völgységi Múzeum 2016. évi, havi rendszerességgel tartott közművelődési programját és a Honismereti Kör bemutatóit több egyesületi előadó is fémjelzi: Dr. Szőts Zoltán, Kaczián János, Cserna Anna. Kiemelném az elnökségi tagunk, Dr. Szőts Zoltán által szervezett kirándulást, amelynek fő célja az Észak-Völgység, Tolna közepe műemlékeinek szeptember 18-ra szervezett megismerése, különös tekintettel a népi építészeti örökségre. Az utazás a Bonyhád- Medina – Kölesd – Varsád – Gyönk - Szakadát- Murga - Bonyhád útvonalon valósult meg. A Völgységi Múzeum Őszi Fesztiválja keretében megemlékeztek az 1956-os forradalomról (Dr. Dobos Gyula előadása).

Dombóváron aktívan dolgoznak tagtársaink a Városvédő Egyesületben, Rudolf László és Müller Ádám tagtársaink pedig kutatásaik mellett a bátaszéki, illetve a dombóvári Értéktár Bizottság vezetőjeként is sokat dolgoznak.

Tagtársaink szervezőként és előadóként is több Népfőiskola munkájában vettek részt megyeszerte. Kiemelkedik Dr. Kiszler Gyuláné és Zentai András tagtársunk, akik 17. alkalommal adtak elő Kölesden. Kölesdi tagtársaink a község vezetőivel és civil szervezeteivel együttműködve rengeteg munkával újították fel a község emlékeit, tereit, pl. a honismereti gyűjteményt.

Egyesületünk több tagja adott elő a Szekszárdi Múzeumbarát Egyesületben, így Dr. Méry Éva, Andrásné Marton Zsuzsanna és Zentai András.

 

Novemberben egy helytörténeti cikk jelent meg Amiről a szekszárdi temetők mesélnek címmel, majd decemberben egy másik helytörténeti anyag látott napvilágot Kaczián János tollából I. Béla király születésének ezredik éve alkalmából a Lugosi Hírmondó című újságban. Dr. Gesztesi Tamás és Dr. Gesztesi Enikő Balassa Jánosról jelentetett meg cikket helytörténeti vonatkozásokkal a Valóság című folyóiratban.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Honismeret c. folyóiratban egy kivételtől eltekintve minden számban van Tolna megyei írás, vannak, akiknek több cikke is megjelent /Bodó Imre (3), Andics János (2), Dr. Gesztesi Enikő (2), Elekes Eduárdné (1), Andrásné Marton Zsuzsanna (1), Dr. Gesztesi Tamás (1)/. Tovább szeretnénk bővíteni a Honismeret című folyóirat megrendelőinek számát, ezúton kérnénk a Tagságot, hogy aki az évi 6 számot meg tudja rendelni, és 2000 Ft-ot tud szánni e tevékenységre, az tegye meg.

A cikkek, könyvek, könyvrészletek megjelenéséhez szeretettel gratulálunk!

.

Új tagokat is köszönthetünk egyesületünkben:

Kovács Viktor (Szekszárd),

Frey Dóra (Budapest)

Szalai Ágnes (Várdomb)

Miskolczi Zoltánné (Tamási)

 

Örömmel köszöntjük őket és számítunk rájuk a közös munkánkban!

 

Az Országos Honismereti Akadémia budapesti szervezésében, az elnökségi üléseken, az ad hoc bizottsági ülésen Dr. Gesztesi Enikő és Horváth Endréné vett részt az év során (március 24, április 27, október 4, december 8). A küldöttgyűlésen (március 24.) Dr. Szőts Zoltán képviselte egyesületünket.

 

Szeptember 21-24-én az ÁRH-n, illetve március 24-én a Civil Információs Centrum tájékoztatóján Horváth Endréné képviselte az egyesületet.

 

Az elnökség munkája, pénzügyek, adminisztráció, tervek

A hat alkalommal (február 2. április 29, május 18, június 28, augusztus 17, november 20) ülésező elnökség tájékozódott az országos testületek döntéseiről és megtárgyalta az egyesület aktuális teendőit.

A Szekszárd MJ. Városhoz benyújtott pályázatunkra 110 ezer Ft működési célú támogatást kaptunk (lsd. korábban). Kaczián János felhívására és példájára többen fizettek adományt a tagdíjon felül. Köszönjük, idén is számítunk a tagság támogatására.

Adatszolgáltatási kötelezettségeinknek megfelelve, elkészítettük az éves kulturális statisztikát, a működési adatokról szóló jelentést (KSH), valamint az adóhivatal és Szekszárd város felé a szükséges elszámolásokat.

Több tagtársunk szerepet vállalt a megye több területén a Műemléki Világnapon, a Múzeumok éjszakáján, a Kulturális Örökség Napján, az Állampolgári Részvétel Hetén.  Honismereti szakköreink működnek Bonyhádon, Szekszárdon, Kölesden.

Középiskolás helytörténeti vetélkedők rendezésében, pályázatok végrehajtásában működtünk közre. A díjazottaknak, győzteseknek többször adtunk jutalomkönyveket, amihez köszönjük a Séd Nyomda Kft. könyvadományait.

Több egyesületi tagunk szerepet vállalt kiállítások megnyitásán, a Tudomány Napján előadásokkal.

TERVEK ÉS TEENDŐK 2017

Ebben az évben ünnepeljük egyesületünk fennállásának 25. évfordulója. A közgyűlés a tervek megbeszélésével is foglalkozik. Mindemellett azonban folytatjuk vállalásainkat: hagyományos programjainkat /Bél Mátyás-nap, megyei találkozó, előadások, stb./ megőrizzük és megtartjuk – mint ahogyan az a beszámoló későbbi részében is látszik majd. Sőt bekapcsolódunk új tevékenységekbe is.

 

Január-december

Folytatjuk a Kedvenc témám – Honismeret a múzeumban c. előadássorozatot, öt előadással januártól májusig, majd októbertől decemberig további négy előadást szervezünk a WMMM-mal együtt.

Március 15.     Koszorúzás és megemlékezés az 1848/49-es forradalom- és szabadságharcban résztvevők sírjainál a szekszárdi temetőkben.

Március 27.     X. Honismeret Napja Pakson, a Paksi vak Bottyán Gimnáziumban.

Április 12        Városi Civil Fórumon részvétel.

Április 26.       Részvétel a Civil Kerek Asztal munkájában.

Május 20.        A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület éves közgyűlése.

Május 23-25.  ÁRH (Állampolgári Részvétel Hete) – részvétel.

Május  25.       Nyugalmazott óvónők megyei találkozója Szekszárdon.

Július 03-július 07.

A XLIV. Országos Honismereti Akadémia Sárospatakon lesz. A 2017-es                          akadémia keretében emlékezik meg a Honismereti Szövetség a reformáció 500.                    évfordulójáról.

Október          XVIII. Megyei Honismereti Találkozó Szekszárdon. A Honismereti Szövetség kitüntetéseinek és az egyesület Egyed Antal-díjainak átadása. Megemlékezés az egyesület fennállásának 25. évfordulójáról.

október 23.     Koszorúzás a városi október 23-i műsorok alkalmával.

Ősszel             Részvétel az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián, Veszprémben. /őszi tanítási szünidőben/. Téma: Mesterségek.

Részvétel a honismereti kiadványszerkesztők országos konferenciáján.

November 17-19.

IV. Országos Hon- lés Népismeret konferencia Szekszárdon. Egyesületünket felkérte a Honismereti Szövetség, hogy társszervezőként vállaljuk a szervezést.

 

Az év során     Részvétel a Honismereti Szövetség munkájában, pl. a Ped. Munkabizottságban.

Történelmi- és szépirodalmi könyvek ajándékozása oktatási intézményeknek,                   könyvcsomag ajándékozás néhány pártolótag intézmény számára.

Helytörténeti témájú írások közlése újságokban, így a Honismeret c. folyóiratban, valamint a Tolna Megyei Krónikában, a Tolnai Népújságban.

Diákpublikációk megjelentetése a Honismeret c. folyóiratban.

Megemlékezések a megyéhez kötődő jeles személyek és események évfordulóiról, különös tekintettel a reformáció 500. évfordulójáról.

Részvétel a Civil Fórum munkájában

Tagszervezetek támogatása, meglátogatása ütemterv szerint

Honismereti tevékenységek támogatása:

= Bonyhádon a művelődési ház Honismereti Köre – dr. Szőts Zoltán – éves         program szerint

= Kölesden a Felnőtt Honismereti Szakkör - vezetője dr. Kiszler Gyuláné – célul tűzték ki az 1950-es évekről szóló visszaemlékezések gyűjtését, valamint a helyi zsidóság sorsának kutatását

Szekszárdon a Garay Gimnázium Honismereti Szakkörének működtetése.                       Vezető. Dr. Gesztesi Enikő.

Részvétel kulturális célú pályázatokon.

Szerepvállalás helytörténeti témájú kiadványok megjelentetésében.

A Honismeret c. folyóirat népszerűsítése /az elnökség összes tagja 2014-től előfizetett/, további cikkek megjelentetése a Honismeretben, a Szekszárdi Vasárnapban.

Részvétel a Tolna megyei helytörténeti pályázat kiírásában és a pályamunkák                   elbírálásában.

Koszorúzásokon részvétel /világháborúk, stb./.

Segítség /forrásajánlás, lektorálás, mentori szerep, stb./ szakdolgozatok készítéséhez és a pártoló tag középiskolák pályázataihoz.

Júniusban, decemberben az egyesület tagságának tájékoztatása Hírlevél útján.