Kezdőoldal Aktuális hírek Számviteli és ellenőrző bizottság beszámolója

Számviteli és ellenőrző bizottság beszámolója

Számviteli és ellenőrző bizottság beszámolója a
Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület 2015. évi gazdálkodásáról

Készült 2016. május 3-án a TM. Egyed Antal Honismereti Egyesület hivatalos helyiségében.
A civil szervezetek a működésükről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről az üzleti év könyveinek zárását követően éves beszámolót kötelesek készíteni. Az éves (számviteli) beszámoló tartalmazza a szervezet mérlegadatait, és azt a készítő szervezet képviselője írja alá. Az éves beszámoló elkészítése és letétbe helyezése az új szabályok szerint kötelező. Az éves beszámoló elkészítése a civil tv. szerint minden civil szervezet számára kötelező.
A számviteli beszámolót a könyvelő a megkapott banki, számviteli, pénzügyi bizonylatok havi feldolgozása alapján készíti el.
Az Egyesület Elnöksége a terveinek és az előírásoknak megfelelően végezte munkáját. Az Egyesület Alapszabályzat előírásait betartotta.
Amint Dr. Gesztesi Enikő Elnök Asszony beszámolójában is elhangzott a
2015-ös év egy kiemelt év volt, tevékenység, és a pénzügyi gazdálkodás szempontjából is.
a XLIII. Országos Honismereti Akadémia megszervezése, lebonyolítása. /Részletezve a beszámolóban/.
Ez megmutatkozik, a bizonylati és pénzforgalomban a Főkönyvi Kivonat szerint, ebben az időszakban is többletmunkát, eredményezett.

A főkönyvi kivonat, a Közhasznúsági beszámoló szerint :
2015 Bank nyitó egyenleg       289.524.00   záró  245.375.00
2015 Pénztár nyitó egyenleg     12.810.00   záró    90.890.00
2016.04.30.-án a készpénz készlet a könyvszerinti készlettel egyző.

A 2015.01.01.-2015.12.31 közötti bizonylatokat szúrópróba szerűen ellenőriztük.  
Beérkező készpénzes, átutalásos számlák,
bevételi ill. kiadási pénztárbizonylatok pénztárkönyv (időszaki pénztárjelentés),
Bankszámla kivonatokat szigorú sorszámozottságban találtuk.
A könyvelési bizonylatok, pénztár bizonylatok készítése, az érvényes számviteli szabályok szerint történt, utalványozások is megtörténtek, a bizonylatok rendezése, átláthatósága is szabályszerű. A szintetikus könyvelést, és az analitikus feladatokat, házipénztári kifizetéseket, bizonylatolásokat, pályázati elszámolásokat, szervezéseket tagi önkéntes munkával végezték.  Fél évben Deák Béláné pénztáros súlyos betegsége következtében még nagyobb teher nehezedett, a pénztárosi feladatokat Horváthné Éva titkár, és könyvelési feladatokban Klézli Erzsike pótolta a hiányzó kolleganőt. Új pénztárost sikerült felkérni, fogadjuk őt figyelemmel, és segítséggel.
A célszerinti támogatások felhasználását a Közhasznúsági Jelentés szabály szerint részletezi és bemutatja.
Az egyesületnek sem pénzügyi, sem elszámolási tartozása nincs, sem szállítóival, sem támogatóival szemben. A támogatók felé: SZMJV Humán bizottsága, Dombóvár Város Civil Kerete, Szekszárdi német Nemzetiségi Önkormányzat, Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat, a szakmai és pénzügyi elszámolások rendben megtörténtek.
A közgyűlés elé terjesztett beszámoló valósághű, jogszabályoknak megfelelő, megbízható képet ad a TM. Egyed Antal Honismereti Egyesület 2015. évi vagyoni és pénzügyi helyzetéről.
Kérem a közgyűlést a beszámoló és megállapítások elfogadására.
Kmf.

Márton Erzsébet              Zentai András                    Losonciné Zana Judit
bizottsági tag                   bizottsági tag                      bizottság elnöke
.