Kezdőoldal Aktuális hírek Közgyűlési beszámoló és meghívó-2016. május 7.

Közgyűlési beszámoló és meghívó-2016. május 7.

TOLNA MEGYEI EGYED ANTAL HONISMERETI EGYESÜLET

7100 Szekszárd, Perczel Mór utca 1-3.

Telefon: 74/410-645;  20-319-3171;

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Honlap: www.tolnahonism.hu

__________________________________________________________________________________________

 

M E G H Í V Ó

 

 

TISZTELT TAGTÁRSUNK!

 

Egyesületünk 2016. május 7-én, szombaton 9,30 órától tartja hagyományos éves közgyűlését,

melyre szeretettel hívjuk és várjuk a Babits Mihály Művelődési Központ Csatár termében.

Cím:  Babits Mihály Kulturális Központ
7100 Szekszárd, Szent István tér 10.

N a p i r e n d

 

9,30-11,00 óra            Beszámoló az egyesület 2015. évi munkájáról,

tervek és teendők 2016-ben

Az egyesület közhasznúsági beszámolója

Előadó: Dr. Gesztesi Enikő elnök

 

Beszámoló jelentés az egyesület éves gazdálkodásáról

Előadó: Losonciné Zana Judit, a Számvizsgáló és ellenőrző bizottság elnöke

 

Vélemények a végzett munkáról, javaslatok a tervekhez, határozatok

 

11,00-11,20 óra           Kávészünet, melyhez szívesen fogadjuk tagtársaink sütemény                                           hozzájárulását

 

11,20-kb.13,00 óra     Egyéni beszámolók, tervek

2017 - Egyesületünk 25 éves évfordulója - előkészületek, tervek

Előadók: Dr. Gesztesi Enikő elnök és Horváth Endréné titkár

 

 

A közgyűlés zárása

.

Alapszabályzatunk értelmében, határozatképesség hiányában, az egyesület aznap 10,00 órai kezdettel, azonos napirenddel, a jelenlévők számától függetlenül, a közgyűlést megtartja.

 

Melléklet: Az elnökség beszámolója a végzett munkáról és javaslatai a további teendőkre.

 

Szekszárd, 2016. április 20.

 

Tisztelettel:                 AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

A TOLNA MEGYEI EGYED ANTAL HONISMERETI EGYESÜLET

BESZÁMOLÓJA

a 2015. évben végzett munkáról.

TERVEK ÉS TEENDŐK

2016-ben.

A 2015. év különleges volt egyesületünk életében. Még 2014 tavaszán elvállaltuk a 2015 júliusában Szekszárdon megrendezendő XLIII. Országos Honismereti Akadémia szervezését. Egyesületünk elnöksége elfogadta, hogy ezt az évet mindenféle szempontból az akadémia megrendezésének szenteljük, minden egyéb munkánkat igyekszünk ellátni, de az akadémia programjainak megszervezése, a résztvevők vendégül látása lesz az elsődleges feladatunk. A hírlevélből azonban megállapítható, hogy egyesületünk, tagtársaink összefogása révén nagyon sokrétű munkát tudtunk végezni ebben az évben is. Folytattuk eddigi vállalásainkat: hagyományos programjainkat megőriztük és megtartottuk – mint ahogyan az a beszámoló későbbi részében is látszik majd. Sőt bekapcsolódtunk új tevékenységekbe is. A végzett munkánkról folyamatosan tájékoztattuk tagtársainkat a közgyűlések, találkozók során, továbbá a rendszeressé váló e-mail üzenetek segítségével.

 

E hírlevélben rövid összefoglalót készítettünk egyesületünknek ebben a naptári évben végzett munkájáról, az egyesületben történtekről. Tájékoztatónk nem tartalmazza azt a sok egyéb helyi honismereti eseményt, melyekről nincs tudomásunk. Leveleinkben, üzeneteinkben azokról is szívesen hírt adunk, ha értesülünk róluk.

 

Mély fájdalommal vettük tudomásul, hogy hosszan tartó és türelemmel viselt betegségben, 71 éves korában elhunyt kedves tagtársunk és barátunk,  RÓNAI JÓZSEFNÉ szül. Kiszler Teréz, akitől 2015. szeptember 7-én 15 órakor a Bonyhádi Evangélikus Temetőben vettünk végső búcsút. Temetésén virággal búcsúztunk,  tolmácsoltuk a Honismereti Egyesület részvétét a gyászoló családnak, emlékét szeretettel megőrizzük, ápolni fogjuk, munkásságára tisztelettel tekintünk. Egyesületünk Terike gazdag pedagógiai, kórusvezetői, honismereti tevékenységét 2007-ben emléklappal ismerte el. Testvérével, Gyulával és az egész családjával együttérzünk.

 

2014 nyarán Ódor Jánossal történt egyeztetés nyomán októbertől májusig nyolc előadásból álló előadássorozatot hirdettünk a WMMM-al közös szervezésben, folytatva az előző évben a Garay János Gimnáziumban megkezdett előadássorozatot Kedvenc témám – Honismeret a múzeumban címmel, mégpedig a megyei kutatók helytörténeti munkáinak megismerése és megismertetése céljából, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Könyvtártermében. A 2014 őszén (október-december) megtartott három előadás után folytatódott a sorozatunk, havonta egy-egy előadással: 2015 januártól Viliminé Dr. Kápolnás Mária, Dr. Dobos Gyula, Dr. Gere Lászlóné Dr. Vizi Márta és Cserna Anna tartottak igen tartalmas előadást. Az előadók közül kivétel nélkül mindenki egyesületi tagunk volt. A márciusi előadást pedig három diák tartotta, Sántha Csenge (11.B):  A bonyhádi evangélikus temető történetéről (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium), Pap Péter (12.B) Tolna Vármegye mint háborús hátország 1914-1918 (Szekszárdi Garay János Gimnázium), Pázmándi Patrik (12. B) A Tolna vármegyei I. világháborús haditudósítások 100 év távlatából (Szekszárdi Garay János Gimnázium) tartották előadásaikat. Mindhárom előadás magas színvonalú volt, s jól mutatta, hogy komoly kutatási munkákat folytatnak a diákok is, érdemes lesz a későbbiekben is ezeket a munkákat felkutatni, meghívni a tehetséges diákokat, bemutatkozási lehetőségekhez juttatni őket. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a TUDOK regionális döntőjében a három kutató munkát a zsűri továbbjuttatta a Kárpát-medencei döntőbe, ahol Pap Péter a hadtudományi szekcióban Nagydíjas (1. helyezés), Pázmándi Patrik pedig különdíjas (3. helyezés) lett. A diákok felkészítői Nagy István (BPSEG) és Dr. Gesztesi Enikő (SZGJG) voltak, egyesületünk tagjai.

 

Január 27-én a Bonyhádi Völgységi Múzeumban került sor Dr. Szőts Zoltán: László Mihály (1848-1932) életútja című könyvének bemutatójára.

 

Febr. 22-én Hollós László Megyei Versmondó verseny zsűrijében Horváth Endréné és Németh Judit képviselte az egyesületet.

 

Március 6-án a Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményben egy szép és jelentős kiállítás nyílt Tapintható Művészet Mindenkinek címmel, majd 28-án Tilinger Sándor fotókiállításának adott helyt a Gyűjtemény.

 

Március 15-én hagyományos koszorúzási ünnepségeket tartottunk pártoló tagintézményeink diákjainak műsorával az alsóvárosi temetőben és az újvárosi temetőben is (Garay Antal, Dr, Hollós Alajos, Török Zsigmond és Dora Mihály sírjánál). Egyesületünket Dr. Vizi Márta, Horváth Endréné és Dr. Eszteri Zoltán képviselte. Az újvárosi temető honvédsírjait Dr. Mikóné Csősz Judit és Jaksa Annamária tanárnők vezetésével hozták rendbe az I Béla Gimnázium diákjai. Köszönet érte!

Az alsóvárosi temetőben a Baka István Általános Iskola,  a felsővárosi temetőben a Garay János Általános Iskola és AMI tanulói, továbbá mindkét temetőben az I. Béla Gimnázium diákjai adtak színvonalas élményt nyújtó műsort Kelemen Zsolt tanár úr honvédségi egyenruhát bemutató tájékoztatása mellett. Az eseményen SZMJV Önkormányzatát Máté Péter és Gyurkovics János képviselték. E jeles napon Megyeszerte megemlékezéseket, koszorúzásokat tartottak, melyeken egyesületünk tagjai is részt vettek /pl. Bonyhád, Hőgyész, Simontornya, Tamási, Szedres/.

 

Március 23-án megrendeztük a VIII Honismeret Napját Bátaszéken, a Cikádor Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola II. Géza Gimnáziumában. Kedves fogadtatásban volt részünk, Sümegi József igazgató úr köszöntője után Zentai András /nyugalmazott igazgató/ A polihisztor Bél Mátyás, Sümegi József pedig Báta és a Garaiak címmel tartott előadást. Majd a gimnázium diákjai tartották meg előadásukat: Farkas Tamás - Kis Róbert - Bálint Szabolcs (12. B osztályos tanulók) Az Európai Unió bővítési politikája címmel mutatták be kutató munkájukat.

 

Március 31-én Dr Vizi Márta képviselte egyesületünket a Megyei Értéktár Bizottság megbeszélésén. Az értéktár bizottság egyik állandó tagja Szabadi Mihály, egyesületi tagunk.

 

2015. április 1-én jelent meg a Keresztek és Kiskápolnák Szekszárdon című könyve egyesületünknek, melyet több hónapi szervező és alkotó munka előzött meg (2014 október óta dolgoztunk rajta). A könyvet az egyesületünk adta ki, Baltavári István szerkesztette, a szerzők Baltaváriné Joó Márta, Dr. Gesztesi Enikő, Horváth Endréné, Elekes Eduárdné, Dr. Eszteri Zoltán Endre, Aradi Gergely, a fotókat Baltavári István és Elblinger Ferenc készítette. A Szekszárdi Garay János Gimnáziumban tartott bemutatón az alkotást Dr. Gesztesi Enikő egyesületi elnök, felelős vezető mutatta be, Elblinger Ferenc tartott kiselőadást a keresztek történetéről, majd az elnök a Baltavári-házaspárral történő beszélgetés révén közelebb vitte a hallgatósághoz a mentés folyamatában történő segítő munkájukat. A bemutatón a Szekszárdi Garay János Gimnázium honismereti körének diákjai segédkeztek 1-1 kereszt történetének ismertetésével. A legszebb eredménye ennek a munkának, valamint Baltavári Istvánné és István áldozatos tevékenységének, hogy megindult egy felújítási munka a keresztek és kiskápolnák megmentésére. Jelen pillanatban 7-8 kereszt felújítása zajlik, illetve fejeződött be az elmúlt hónapokban.

 

Május 16-án a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület éves közgyűlését tartotta Szekszárdon, ahol beszámoló hangzott el az egyesület 2014. évi munkájáról, megfogalmaztuk a terveket és teendőket 2015-re vonatkozóan, elfogadtuk az egyesület közhasznúsági beszámolóját, tagtársaink feladatokat vállaltak az Országos Honismereti Akadémia szervezésében, ez volt a legfontosabb programpontunk: átbeszéltük a feladatokat, lehetőségeket, az eddig elvégzett munkákat.

 

Május 21-én Szekeres Anikó tagtársunk a TISZK Egészségügyi. Tagintézmény honismereti szakkörének megyei honismereti kirándulást szervezett (Őcsény, Decs, Bátaszék értékei).

 

Május  28-án tartották a nyugalmazott óvónők hagyományos megyei találkozóját Lengyelben, Fábián Andrásné és Tóth Györgyné szervezésében, ahol elnökségünket Horváth Endréné képviselte.

 

Június 5-én Dr. Gesztesi Enikő a „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díj”-at kapta Budapesten, mint „kiváló versenyfelkészítő”, a történelem tantárgy terén végzett több évtizedes tehetséggondozó munkájáért.

 

Június 26-án, a Szent László városi ünnepségen Dr. Ótos Miklós tartott előadást, az előadás címe Wosinsky Mór a tudós pap volt. Egyesületünk több tagja vett részt az előadáson.

 

Június 28-án Kaczián János kiállítást nyitott meg a Babits Mihály Kulturális Központban a Tolna megye épített öröksége című képanyagból (OHÁ-ra készül)

 

Nagy előkészületek és közel egy éves szervezőmunka nyomán 2015. július 5-10. között Szekszárdon rendeztük meg az idei, a XLIII. Országos Honismereti Akadémiát. Az Akadémia témája a nemzetiségek XX-XXI. századi története volt. A program címe: Együtt ezer éve – Nemzetalkotó népek és nemzetiségek a Kárpát-medencében. Fővédnökökséget vállaltak Potápi Árpád és Fuzik János, védnökök voltak Fehérvári Tamás, Ács Rezső és Szabó Lóránd. A programok (bál, megnyitó, közgyűjtemények megtekintése, előadások, DBU előadása, szekszárdi borkultúra, a Tolna megyei táncok bemutatása, tanulmányutak stb.) rendkívül gazdagok voltak, sok dicséretet kaptunk. A visszajelzések alapján a résztvevők jól érezték magukat. Köszönhető ez a felkészülés során megszerzett támogatásoknak, pályázatoknak, a meghívón szereplő 52 támogatónak, nagy hálával gondolunk vissza az egyesületen kívüli kollégákra, polgármesterekre, intézményvezetőkre stb., akik folyamatosan ott álltak mögöttünk, anyagilag és erkölcsileg támogattak Bennünket.

S köszönhető a siker a megyei honismereti egyesületünk minden tagjának. Amint az már a májusi közgyűlésen is látszott, nagyon sokan segítettek a programok megrendezése során. Ott is előzetesen sokan vállaltak feladatot, s aki tudott, csatlakozott a következő hetekben a megkereséseinkhez, a hozzátok eljuttatott kéréseinkhez (támogatás a bálon, vendégfogadás, programokon segítés, anyagi kérdések rendezése, kirándulási útvonalak megszervezése, lebonyolítása, kiállítások felügyelete, stb.). Ezúton (s korábban már e-mailban, megyei találkozón) szeretnénk megköszönni Nektek a segítségeteket. S még szeretném különösen megköszönni Horváth Endréné titkárnak a folyamatos segítségét, minden nehézségben a mellettem történő kiállását. Kaczián János tiszteletbeli elnök mindvégig ott állt mellettünk (pl. Tolna megyei helytörténeti kiadványairól bibliográfia készítés, településtörténeti összefoglalók, kiállítás az akadémiára: Válogatás Tolna megye helytörténeti irodalmából címmel). Dr. Vizi Márta egyedülállóan szervezte meg a város közgyűjteményeinek, helytörténeti nevezetességeinek megtekintését. Dr. Szőts Zoltán pedig teljes mértékben átvállalta tőlem a tanulmányutak szervezését, továbbá szeretném kiemelni Szabadi Mihály munkáját, aki egy szekcióülést levezetett, majd néhány óra múlva a Tolna megyei táncok címen egy gyönyörű néptánc bemutatót is levezényelt. S mindenképpen szeretném kiemelni a Szekszárdi Garay János Gimnázium 40 diákjának áldozatos segítségét, akik nyári szabadidejüket áldozták programjaink szervezésére és biztosítására.

2014 tavaszától szerveztük a Honismeret című folyóirat 2015/3-as számában megjelent cikkeink, anyagaink elkészítését. Selmeczi Kovács Attila folyóirat szerkesztő szerint ilyen sok cikket nem szoktak engedélyezni: összesen 20 összeállítás, cikk jelenhetett meg Tolna megyeiek tollából ebben a számban, s a következőben még két anyag látott napvilágot.

Örültünk, hogy a többi megyéhez mérten egyedülálló számú emléklapot, s díjakat tudtunk átadni az akadémia során. Az Akadémia során megyénk díszvendége volt az egyesületünk első elnöke, Dr. Szilágyi Mihály, akit szeretettel és kis ajándékkal köszöntöttünk. Az Akadémia nyitása során vehették át (s nagy többségük itt is vette át a díját, nem a megyei találkozón) kitüntetettjeink is a díjaikat:

Bél Mátyás - Notitia Hungariae Emlékérem: Bodó Imre (Dombóvár)

Honismereti Szövetség Honismereti Munkáért ÉREM: Dr. Szőts Zoltán (Bonyhád)

Emléklap: Bischof Tamás (Bonyhád), Babosné Csapó Erika (Szekszárd), Dománszky Zoltán (Bonyhád), Elblinger Ferenc (Szekszárd), Erky-Nagy Tibor (Dombóvár), Heilmann Józsefné (Szekszárd), Katona Szilvia (Szekszárd), Szász János (Závod), Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Szekszárd), Paksi Pákolitz istván Városi Könyvtár (Paks)

Minden díjazottnak gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!

 

Debreczeni-Droppán Béla és Bartha Éva egy nagyon szép, szívhez szóló levélben köszönte meg az akadémia során mutatott összetartásunkat, szervező munkánkat. Mindemellett szeretném ide csatolni, Halász Péter országos tiszteletbeli elnök nyilatkozatát, illetve a véleménya alapján Venter Mariann által írt cikket (Népújság).

http://www.teol.hu/tolna/kozelet/kivaloan-sikerult-az-akademia-620689

 

Dr. Gesztesi Enikő és Horváth Endréné működési célú pályázatot készített SzMJV Önkormányzatához, mely kérelemre 100.000 Ft támogatást kaptunk (augusztus). Örömmel jelentem be, hogy a pályázati pénzből többek között egy hangfelvevőt tudtunk vásárolni, ennek a készüléknek a szükségét az Akadémia során különösen éreztük.

 

Augusztus 13-án 30 könyvajándékot juttattunk el Szekszárd testvérvárosa, Lugos magyar iskolásai számára. A szervező Kaczián János volt.

 

Szeptember 1-én, a megyenap eseményein egyesületünk tagjai közül Kaczián János, Horváth Endréné és Szabadi Mihály vett részt.

 

Szeptember 8-án Szabadi Mihály néprajzkutató tagtársunk új könyvbemutatójára voltunk hivatalosak az Agora Művészetek Házába. A könyv címe A kisgazda. Gratulálunk a legújabb kötethez!

 

Szeptember 23-án a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban került sor Baka István emléktáblájának avatására és a Baka István terem átadására. A szervezésben egyedülálló szerepet látott el Baka Zsuzsanna: április 16-án a Baka István Emlékév programjának bemutatóját, ill. tájékoztatóját tartotta. Tagtársunk, Baka Zsuzsa a városi emlékbizottság nagyon aktív tagjaként színvonalas programokat képviselt és szervezett egész évben a húsz éve elhunyt költő emlékezetének méltó megőrzése érdekében. Szeptember 22-én Szegeden az Országos Baka István Versmondó Versenyen is szervező volt Zsuzsa. A megyét tagiskoláink, a Baka István Általános Iskola tanulója, Auth Zseraldin, illetve a Szekszárdi Garay János Gimnázium diákja, Fábián Nikoletta képviselte Horváthné Rikk Magdolna, illetve Báló Marianna felkészítésével nagyon szép eredménnyel (2. és 3. helyezés). Október 15-én a Baka István emlékműsoron, a Művészetek Házában több tagtársunk is részt vett. November 5-én Megyei Baka István Versmondó Versenyt rendezett a Baka István Általános Iskola, melyen egyesületünkből Horváth Endréé és Baka Zsuzsanna zsűrizett.

 

Szeptember 25-án, a Kutatók Éjszakája c. rendezvénysorozat keretében Dr. Gesztesi Enikő tartott előadást Mítosz vagy történelem címmel, melyen több tagtársunk is részt vett. Este pedig a Garay János Gimnázium honismereti diáktagozata szervezett az általános iskolásoknak egy honismereti vetélkedőt, immár harmadik alkalommal, melyre 10 csapat jelentkezett. Játékos feladatok /TOTO, városban keresés/ révén próbáltuk fejleszteni a gyerekek helytörténeti ismereteit. A vetélkedő ötletgazdája és szervezője Dr. Gesztesi Enikő volt. A diákok nagy örömmel jönnek erre a vetélkedőre, kedvelik a feladatokat, a játékos honismeretet.

 

Szeptemberre SzMJV Önkormányzata Kísérlet egy Honismereti Olvasókönyv készítésére - Vázlat című anyag megírása történt Kaczián János tollából, mely kötet, olvasókönyv 2106 szeptemberére jelenne meg tiszteletbeli elnökünk szerkesztésében.

 

Szeptember 29-én időszakos kiállítás nyílt Szekszárdon, a WMMM-ban „Nem térkép e táj” címmel, az elmúlt egy évtized szekszárdi és Szekszárd környéki ásatások legfontosabb leleteiből. A kiállítás egyik alkotója Dr. Vizi Márta, az elnökségünk tagja.

 

Október 3-án Pakson tartottuk a XVI. Megyei Honismereti Találkozót, amelynek témája és címe a következő volt: Iparosodás és polgárosodás az elmúlt évszázadokban. Ezúton is köszönetet mondunk az előadóknak: először is a Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanulói, Nikl Ágnes és Tóth Bettina szavalt és énekelt, majd Prof. Majdán János (Pécs), Viliminé Dr. Kápolnás Mária (Szekszárd) és Major Attila (Tolna) adtak elő. Az előadások, az egy órás hozzászólások, valamint, a helyszínen elfogyasztott közös ebéd után Beregnyei Miklós tagtársunk vezetésével közelebbről megismerkedtünk Paks helyi értékeivel.

Ezúton mondunk köszönetet Paks városának és Süli János polgármester úrnak, hogy nagyon nyugodt és kulturált körülmények között tarthattuk meg rendezvényünket.

A kb. 50 fő részvételével rendezett találkozón vendégül láttuk a Honismereti Szövetség idei díjazottjait (ők a XLIII. Országos Honismereti Akadémián már átvették a díjaikat), s átadtuk a megyei díjainkat is

Egyed Antal-díj: Dr. Gere László (Szekszárd) és a Kakasdi Faluház (Kakasd) /igazgató: Dávidné Sebestyén Sarolta Brigitta/

A díjazottaknak szeretettel gratulálunk, és további eredményes munkát kívánunk!

 

Október 6-ára az I. Béla Gimnázium történelem tanárai, illetve diákjai rendbe tették az újvárosi honvédsírokat Dr. Mikóné Csősz Judit szervezésében. Az október 6-i városi műsorunkon Dr. Dobos Gyula képviselte egyesületünket.

 

Október 8-án került sor a TMEAHE (egyesületünk), a WMMM és a Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében Gaál Attila és Hadikfalviné Mányoki Elza: „Embersorsok a viharban” (Nagymányokiak az 1026-os lágerben) című dokumentumkötetének bemutatójára. A könyvet ismertette, a bemutatót, valamint az azt követő beszélgetést moderátorként vezette Dr. Gesztesi Enikő. A programon részt vett Dr. Havasi János, a párizsi Magyar Kulturális Intézet igazgatója. A könyvbemutatón közreműködtek a Szekszárdi Garay János Gimnázium honismereti szakkörének tagjai.

 

Egyesületünk három fővel - Dr. Gesztesi Enikő, Bicskei Balázs és Aradi Gergely - részt vett a városi október 23-i műsoron, az ünnepen koszorúval emlékeztünk az áldozatokra.

 

Október 24-27 között a Mezőkövesden, a Közösségi házban és a Bayer Róbert Középiskolai Kollégiumban tartott Ifjúsági Honismereti Akadémián megyénket a Szekszárdi Garay János Gimnázium három tanulója Gujás Enikő, Vecsei Vivien és Verebi Máté (9. B) képviselte, akik Dr. Gesztesi Enikő felkészítő tanár munkájának segítségével készítették el kiselőadásukat. Előadásuk és prezentációjuk témája, melyet hárman adtak elő: 23 év egy főgimnázium élén: Wigand János, az iskolaalapító igazgató. Korukat meghazudtoló módon adták elő kutatásaikat. A Szekszárdi Garay János Gimnázium Honismereti köre novemberben nyert el egy pályázatot (1 800 000 Ft-ot) egy komplex honismereti tehetségsegítő műhely megvalósítása. A 2015. szeptember 01-től 2016. május 15-ig megvalósuló programot Dr. Gesztesi Enikő dolgozta ki, s az egyesület segítségével fog megvalósulni (az egyesület tagjai segítők lesznek, publikációk stb), az előadás és a részvételünk is a program része volt.  Kísérőjük is a felkészítő tanáruk Dr. Gesztesi Enikő volt. Gratulálunk a diákoknak!

 

Október 27-28-án Temetőjáró sétákat hirdetett egyesületünk Kaczián János vezetésével, a séták az alsóvárosi és az újvárosi temetőkben nyugvó jeles szekszárdiak sírjaihoz vezetett. Kb. 10-10 egyesületi tag és vendég jelent meg a bejáráson.

 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából felkérte a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar felkérte az egyesületünket, hogy a november 3-i Illyés napi koszorúzáson és rendezvényen vegyünk részt, egyesületünk koszorúval tisztelegjen az ünnep alkalmából. Egyesületünket Horváth Endre, Dr. Vizi Márta és Dr. Eszteri Zoltán képviselte (november 3.). Ugyanezen a napon a Magyar Tudomány Ünnepét tartották a WMMM-ban is, ahol Viliminé Dr. Kápolnás Mária, Dr. Vizi Márta és Dr. Balász Kovács Sándor tartottak előadást.

 

November 19-én a felújított Mátyás király utcai kiskápolna felszentelése zajlott Baltavári István és Istvánné szervezésében. Egyesületünket rajzuk kívül Elekes Eduárdné és Aradi Gergely képviselte.

 

November 25-re a PTE KPVK szervezésében meghívást kaptunk Dr. Nagy Janka Teodóra és Dr. Szabó Géza: Tolna néprajzi tájai című könyvbemutatójára. A könyvbemutatót Dr. Balázs Kovács Sándor tagtársunk tartotta.

 

70 éve fejeződött be a II. világháború. Ezen alkalomból volt történelem verseny a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája felső tagozatosainak november 24-én. A diákok tiszteletüket tették a falu (Szedres) központjában lévő II. világháborús emlékműnél. A tanulók jutalmazását a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, a szekszárdi Europe Direct, és a Paksi Atomerőmű segítségével valósították meg.

 

Decemberben Szekszárdi vonatkozású újságcikket jelentetett meg Kaczián János a Lugosi Hírmondó című magyar újságban. Március 15-én egyesületünk tiszteletbeli elnökének sikerült egy cikket írnia az ünnepről, de ebben a hetente megjelenő újságban még fontosabb szerepet kellene betöltenünk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Honismeret c. folyóiratban minden számban van Tolna megyei írás. Tovább szeretnénk bővíteni a Honismeret című folyóirat megrendelőinek számát, ezúton kérnénk a Tagságot, hogy aki az évi 6 számot meg tudja rendelni, és 2000 Ft-ot tud szánni e tevékenységre, az tegye meg.

A cikkek, könyvek, könyvrészletek megjelenéséhez szeretettel gratulálunk!

 

A bonyhádi Völgységi Múzeum a 2015. évben évi havi rendszerességgel tartott közművelődési programját és a Honismereti Kör bemutatóit több honismereti előadó is fémjelzi: Dr. Szőts Zoltán, dr. Balázs Kovács Sándor, dr. László Péter. Kiemelném az elnökségi tagunk, Dr. Szőts Zoltán által szervezett kirándulást, a Völgységi Múzeumi Tanösvény Német Utat, melynek a programja a következő volt: A Völgységi Múzeumi Tanösvény Földbe zárt kincse. A program egy Bonyhád, Váralja, Máza, Lengyel, Döbrököz, Dombóvár útvonalon megvalósult kirándulást takar (szeptember 20.) 2015. június 20-án a Múzeumok éjszakája Bonyhádon című programon Dr. Balázs Kovács Sándor „Gemenc kincsei, tájak, növények állatok.” kötetét bemutatta be Dománszky Zoltán, a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség elnöke. Az október 30-án tartott Völgységi Konferencián előadott Dr. Nagy Janka Teodóra, Viliminé Dr. Kápolnás Mária, Kaczián János, László Péter, Dr. Szőts Zoltán és Dr. Balázs Kovács Sándor. Gratulálunk a sokoldalú munkához!

 

2015 őszén Tamási eddig ismert első írásos említésének 700. évfordulóját kétnapos ünnepségsorozattal ünnepelte a város. E jeles alkalomra jelentette meg a Könnyü László Városi Könyvtár és a Tamási helytörténeti Alapítvány a Tanulmányok Tamási történetéből című kötetet. E hiánypótló helytörténeti könyv a korábban megrendezett Helytörténeti Konferenciák előadásaiból állt össze, amely Torma István, Dávid Géza, Tóth Endre és K. Németh András tanulmányait tartalmazza az őskortól a török korig. A Tamásiért Egyesület sikeres Leader-pályázatának köszönhetően 152 oldalas könyv jelent meg Örményi János tagtársunk  szerkesztésében A Tamási járás bejárása címmel. A kötetben helyet kapott a járás mind a 32 települése, azok legfontosabb történelmi eseményei, a látnivalóik, a híres szülötteik, a helyi kiadványaik, a nevük eredete, a címereik leírása, a beruházások.

.

Az Országos Honismereti Akadémia budapesti szervezésében, az elnökségi üléseken, az ad hoc bizottsági ülésen Dr. Gesztesi Enikő és Horváth Endréné vett részt az év során (március 3, április 19, május 19, szeptember 8, december 7). A küldöttgyűlésen (március 3) Dr. Szőts Zoltán képviselte egyesületünket. Az OHA tanulmányi útjainak bejárásán, május 21-22-én Dr. Gesztesi Enikő, Beregnyei Miklós, Szőcs Zoltán, Zentai András tartott az országos elnökség tagjaival.

 

Szeptember 21-24-én az ÁRH-n, illetve március 24-én a Civil Információs Centrum tájékoztatóján Horváth Endréné képviselte az egyesületet.

 

Új tagokat is köszönthetünk egyesületünkben:

Szász János és Szász Jánosné (Závod),

Csík Mária (Dombóvár)

Major Attila (Tolna)

Dávidné Sebestyén Sarolta Brigitta (Kakasd)

Vecsei Lászlóné (Szekszárd)

 

Örömmel köszöntjük őket és számítunk rájuk a közös munkánkban!

 

 

Az elnökség munkája, pénzügyek, adminisztráció, tervek

A hat alkalommal (február 26; március 18; május 12, június 17, november 20.)  ülésező elnökség tájékozódott az országos testületek döntéseiről és megtárgyalta az egyesület aktuális teendőit.

A Szekszárd MJ. Városhoz benyújtott pályázatunkra 100 ezer Ft működési célú támogatást kaptunk (lsd. korábban). A XLIII. Honismereti Akadémia megrendezéséhez Szekszárd Város természetben 1.000.000 Ft-tal járult hozzá (tanulmányi kirándulások utaztatásának költségei, polgármesteri fogadás, megnyitó termének biztosítása, emlékfa ültetése, Garay pince látogatása stb.) Dombóvár Város Önkormányzatától 300.000 Ft, a Szekszárd i Német Nemzetiségi Önkormányzattól 100.000 Ft, TM-i Német Nemzetiségi Önkormányzattól szintén 100.000 Ft támogatást kaptunk pályázatainkra az akadémiához. Pénztárosunk és könyvelőnk tiszteletdíjukat ajánlották fel, melyet hálásan köszönünk. Kaczián János felhívására és példájára többen fizettek adományt a tagdíjon felül. Köszönjük, idén is számítunk a tagság támogatására.

A Keresztek és kiskápolnák Szekszárdon című könyv kiadására az adománygyűjtést 2015-ben is folytattuk. Így jelenhetett meg könyvünk. Jelenleg tagjaink 1.500Ft adományért juthatnak hozzá.

Adatszolgáltatási kötelezettségeinknek megfelelve, elkészítettük az éves kulturális statisztikát, a működési adatokról szóló jelentést (KSH), valamint az adóhivatal és Szekszárd város felé, Dombóvár városi Önkormányzat, SZNNÖ felé szükséges elszámolásokat.

Több tagtársunk szerepet vállalt a megye több területén a Műemléki Világnapon, a Múzeumok éjszakáján, a Kulturális Örökség Napján, az Állampolgári Részvétel Hetén.  Honismereti szakköreink működnek Bonyhádon, Szekszárdon, Kölesden, Dombóváron.

Középiskolás helytörténeti vetélkedők rendezésében, pályázatok végrehajtásában működtünk közre.

Több egyesületi tagunk szerepet vállalt kiállítások megnyitásán, a Tudomány Napján előadásokkal.

TERVEK ÉS TEENDŐK 2016

Ebben az évben megkezdjük az előkészületeket egyesületünk fennállása 25. évfordulójának (2017) előkészítését. A közgyűlés a tervek megbeszélésével is foglalkozik. Mindemellett azonban folytatjuk vállalásainkat: hagyományos programjainkat /Bél Mátyás-nap, közgyűlés, előadások, stb./ megőrizzük és megtartjuk – mint ahogyan az a beszámoló későbbi részében is látszik majd. Sőt bekapcsolódunk új tevékenységekbe is.

 

Január-szeptember

Folytatjuk a Kedvenc témám – Honismeret a múzeumban c. előadássorozatot, 5 előadással januártól májusig, majd szeptembertől decemberig további négy előadást szervezünk a WMMM-mal együtt.

Február-június

Az egyesületi tagok segítése a Komplex tehetségsegítő honismeret műhely pályázati rendezvényeinek megvalósításában

Január-augusztus

Kaczán János szekszárdi honismereti olvasókönyvének megírása, a szerző munkájának segítése

Március 15.     Koszorúzás és megemlékezés az 1848/49-es forradalom- és szabadságharcban résztvevők sírjainál a szekszárdi temetőkben.

Március 21.     VIII. Honismeret Napja Szekszárdon, az I. Béla Gimnáziumban.

Április 26.       Részvétel a Civil Kerek Asztal munkájában.

Május 07.       A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület éves közgyűlése.

Május  28.       Nyugalmazott óvónők megyei találkozója Szekszárdon.

Július 03-július 08.

A XLIV. Országos Honismereti Akadémia Makón lesz. A 2016-os akadémia                    témája Az ember és táj, Bálint Sándor munkássága lesz.

Október          XVII. Megyei Honismereti Találkozó (Nagymányokra kaptunk ígéretet). A Honismereti Szövetség kitüntetéseinek és az egyesület Egyed Antal-díjának átadása.

október 23.     Koszorúzás a városi október 23-i műsorok alkalmával.

Ősszel             Részvétel az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián Lakitelken /őszi tanítási szünidőben/.

Részvétel a honismereti kiadványszerkesztők országos konferenciáján.

 

Az év során     Részvétel a Honismereti Szövetség munkájában, pl. a Ped. Munkabizottságban.

Támogatjuk a Keresztek és kiskápolnák Szekszárdon című könyv további                          értékesítését Szekszárdon. Szeretnénk, ha a város nagy része megismerje e                    kiadványt.

Leopold-család emléktáblájának, esetlegesen más emléktáblák kihelyezése                       Szekszárdon.

Történelmi- és szépirodalmi könyvek ajándékozása oktatási intézményeknek,                   könyvcsomag ajándékozás néhány pártolótag intézmény számára.

Helytörténeti témájú írások közlése újságokban (lehetőség a Szekszárdi Vasárnapban) és a Honismeret c. folyóiratban.

Diákpublikációk megjelentetése a Honismeret c. folyóiratban.

Megemlékezések a megyéhez kötődő jeles személyek és események évfordulóiról, különös tekintettel Mária Terézia 300. születésének 300. évfordulójáról, továbbá pl. Hadnagy Albert szekszárdi főlevéltárnok halálának 50. évfordulójáról, Fekete János gyönki író születésének 200. évfordulójáról, Fördős János gyönki református lelkész születésének születésének 200. évfordulójáról, Treer István szekszárdi kórházigazgató születésének 125. évfordulójáról.

Részvétel a Civil Fórum munkájában

Tagszervezetek támogatása, meglátogatása ütemterv szerint

Honismereti tevékenységek támogatása:

= Bonyhádon a művelődési ház Honismereti Köre – dr. Szőts Zoltán – éves         program szerint

= Kölesden a Felnőtt Honismereti Szakkör - vezetője dr. Kiszler Gyuláné – célul tűzték ki az 1950-es évekről szóló visszaemlékezések gyűjtését, valamint a helyi zsidóság sorsának kutatását

Szekszárdon a Garay Gimnázium Honismereti Szakköre és a Szakképzési                        Centrum  Egészségügyi Tagintézmény szakköre tovább dolgozik – vezetői dr.                      Gesztesi Enikő és Dömötör Józsefné.

Részvétel kulturális célú pályázatokon.

Szerepvállalás helytörténeti témájú kiadványok megjelentetésében.

A Honismeret c. folyóirat népszerűsítése /az elnökség összes tagja 2014-től előfizetett/, további cikkek megjelentetése a Honismeretben, a Szekszárdi Vasárnapban.

Részvétel a Tolna megyei helytörténeti pályázat kiírásában és a pályamunkák                   elbírálásában.

Koszorúzásokon részvétel /világháborúk, stb./.

Segítség /forrásajánlás, lektorálás, mentori szerep, stb./ szakdolgozatok készítéséhez és a pártoló tag középiskolák pályázataihoz.

Júniusban, decemberben az egyesület tagságának tájékoztatása Hírlevél útján.

 

Pénzügyi tervek

Bevételek

Tagdíjak

 

Egyéni                                                130000- Ft

Pártolói

180000-Ft

Adomány                                           100000-Ft

Pályázatok                                         200000-Ft

SZJA                                                 40000-Ft

OHA részvételi díjak                         120000-Ft

könyvadományok                              120000-Ft

Összesen:                                           kb. 890000-Ft

 

  1. II. Kiadások

Bérleti díjak                                        34.000 Ft

Könyvelő                                            36.000 Ft

Pénztáros                                           36.000  Ft

Posta,                                                 30.000-Ft

irodaszer                                            38.000-Ft

kartonok                                             18.000-Ft

Ifj OHA                                             25.000-Ft

XLIV.OHA                                        120.000-Ft

útiköltség                                            80.000-Ft

közgyűlés                                           10.000-Ft

megyei találkozó                                10.000-Ft

-”-                                           56.000-Ft

Weblap üzemeltetés                           20.000-Ff

Egyed Antal -díjak költségei             8.000-Ft

Megyei óvónői találk. támogatás       5.000-Ft

koszorúk                                            24.000-Ft

reluxa javíttatása                                10.000-Ft

OHA képviselők támogatása             70.000-F

Összesen: kb. 684.000Ft

 

Örömmel köszöntjük minden tagtársunkat, jó egészséget és sok sikert kívánunk a további honismereti munkához!

 

 

Szekszárd, 2016. április 20.

 

AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE