Kezdőoldal Aktuális hírek Közgyűlési beszámoló és meghívó-2015. május 16.

Közgyűlési beszámoló és meghívó-2015. május 16.

TOLNA MEGYEI EGYED ANTAL HONISMERETI EGYESÜLET

7100 Szekszárd, Perczel Mór utca 1-3.

Telefon: 74/410-645;  20-319-3171;

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Honlap: www.tolnahonism.hu

__________________________________________________________________________________________

 

M E G H Í V Ó

 

 

TISZTELT TAGTÁRSUNK!

 

Egyesületünk 2015. május 16-án, szombaton 9,30 órától tartja hagyományos éves közgyűlését,

melyre szeretettel hívjuk és várjuk a 7SzínTér Egyesület helyiségében:

Bajcsy-Zsilinszky utca 1.(vasúti fasor) – Luther tér saroképület, földszint.

 

 

N a p i r e n d

 

9,30-11,00 óra                        Beszámoló az egyesület 2014. évi munkájáról,

tervek és teendők 2015-ben

Az egyesület közhasznúsági beszámolója

Előadó: Dr. Gesztesi Enikő elnök

 

Beszámoló jelentés az egyesület éves gazdálkodásáról

Előadó: Losonciné Zana Judit, a Számvizsgáló és ellenőrző bizottság elnöke

 

Vélemények a végzett munkáról és javaslatok a tervekhez, határozatok

 

11,00-11,20 óra          Kávészünet, melyhez szívesen fogadjuk tagtársaink sütemény                                           hozzájárulását

 

11,20-kb.13,00 óra     A XLIII. Országos Honismereti Akadémia (Szekszárd – Tolna                                         megye) tervezett programja és szervezési előkészületei, feladatai

Előadók: Dr. Gesztesi Enikő elnök és Horváth Endréné titkár

 

A közgyűlés zárása

.

Alapszabályzatunk értelmében, határozatképesség hiányában, az egyesület aznap 10,00 órai kezdettel, azonos napirenddel, a jelenlévők számától függetlenül, a közgyűlést megtartja.

 

Melléklet: Az elnökség beszámolója a végzett munkáról és javaslatai a további teendőkre.

 

Szekszárd, 2015. április 30.

 

Tisztelettel:                 AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

 

 

A TOLNA MEGYEI EGYED ANTAL HONISMERETI EGYESÜLET

BESZÁMOLÓJA

a 2014. évben végzett munkáról.

TERVEK ÉS TEENDŐK

2015-ben.

 

Egyesületünk 1992-ben alakult, mára taglétszámunk megtöbbszöröződött, és egyre jobban igyekszünk bevonni munkánkba a középiskolás korosztályt is. Nagy örömünkre szolgál, hogy tagságunk – ha lassan is, de - bővül.

Az év folyamán az egyesület tagjai részt vettek a város által nemzeti ünnepeinken és gyásznapokon rendezett ünnepségeken, megemlékezéseken. A megye több településén előadásokkal emlékeztünk a Magyar Kultúra napjára januárban.

Vázlatos tájékoztatónk nem tartalmazza azt a sok egyéb helyi honismereti eseményt, melyekről nincs tudomásunk. Leveleinkben, üzeneteinkben azokról is szívesen hírt adunk, ha értesülünk róluk.

Az egyesület elnöksége köszönetet mond tagtársainknak, a pártolótagoknak és támogatóinknak, mindazoknak, akik az elmúlt évben is részt vállaltak munkánkból, segítséget adtak terveink valóra váltásához.

 

Nagy szomorúság érte egyesületünket novemberben. Mély fájdalommal vettük tudomásul, hogy hosszan tartó és türelemmel viselt betegségben, november 17-én 73 éves korában elhunyt kedves dombóvári tagtársunk és barátunk,  GELENCSÉR GYULA, akitől a 2014. november 24-én 11 órakor Döbröközön tartandó temetésen virággal búcsúztunk, és tolmácsoltuk a Honismereti Egyesület részvétét a gyászoló családnak. Gyula emlékét szeretettel megőrizzük, emlékét ápolni fogjuk, munkásságára tisztelettel tekintünk. Feleségével, Mártával és az egész családjával együttérzünk.

 

Téli és tavaszi tevékenységek:

2013 novemberében elnökségi döntés alapján nyolc előadásból álló előadássorozatot hirdettünk Kedvenc témám címmel, mégpedig a megyei kutatók helytörténeti munkáinak megismerése és megismertetése céljából. Az első előadást december 4-én Andics János tartotta, majd az előadássorozat folytatódott, januártól májusig, havonta egy-egy előadással: Dr. László Péter, Nagy István, Bodó Imre, Dr. Balázs Kovács Sándor kutatók, valamint két diák, Pap Péter és Pázmándi Patrik /Garay János Gimnázium/ mutatta be kutatásait. Az előadásokon felnőtt tagtársaink és a Garay János Gimnázium diákköre is részt vett. Itt kezdtünk megemlékezni az első világháború kirobbanásának 100. évfordulójára is: egy előadást, az egyik első világháború történetéhez kapcsolódó előadást /előadók: Dr. Gesztesi Enikő és Dr. Gesztesi Tamás/ szeptemberre halasztottuk. Az előadások nyilvánosak, a Tolnai Népújságban is megjelentettük az időpontokat. A második félévben az előadásokat folytattuk. Február 14-15-én a XIV. TUDOK Humán- és Társadalomtudományi elődöntőjét tartották Szekszárdon, a Garay János Gimnáziumban. A főszervező Dr. Gesztesi Enikő volt, több tagtársunk Kaczián János, Dr. Gesztesi Enikő, Dr. Vizi Márta, Horváth Endréné, Dr. Nagy Janka Teodóra, Dr. Balázs Kovács Sándor zsűrizést vállalt. Ezúton köszönöm segítő munkájukat. Egyesületünk 40 könyvvel támogatta a rendezvényt, több média is beszámolt az eseményről és az egyesületünk segítő, szervező munkájáról.

Február 15-én megkezdte tevékenységét a Honismereti Szövetség Ifjúsági Bizottsága. A bizottság feladata, hogy az országban létező diákcsoportokat összefogja, közös programokat szervezzen. A Tolna megyei tag Tóth Norbert, a Garay János Gimnázium 11. évfolyamos tanulója.

Február 27-én Tolna Megyei Értéktár Bizottság /2013. március 21-én alakult/ meghívta az egyesületünket a bizottsági ülésekre, de szavazati jogunk nincs. Az év során folyamatosan segítettük a bizottság munkáját. A bizottság megbeszélésein részt vett Dr. Gesztesi Enikő, Dr. Vizi Márta és Kaczián János.

Március 15-én hagyományos koszorúzási ünnepségeket tartottunk pártoló tagintézményeink diákjainak műsorával az alsóvárosi temetőben és az Újvárosi temetőben is /Garay Antal, Dr, Hollós Alajos, Török Zsigmond és Dora Mihály sírjánál/. A sírokat előtte pártoló intézményeink /I. Béla Gimnázium; Szekszárdi Garay János Gimnázium; és Garay János Általános Iskola és AMI/ diákjaival rendbe hoztuk. Köszönet az iskoláknak, a kollégáknak és a diákoknak. Megyeszerte megemlékezéseket, koszorúzásokat tartottak, melyeken egyesületünk tagjai is részt vettek /pl. Bonyhád, Hőgyész, Simontornya, Tamási/.

Március 25-én megrendeztük a VII. Honismeret Napját Gyönkön, a Tolnai Lajos Gimnáziumban.  Dr. Gesztesi Tamás /nyugalmazott főorvos/ Bél Mátyás – 330 éve született az első magyar polihisztor, majd Dr. Töttős Gábor /docens, PTE IGYK/ Elfelejtett gyönki ’48-asok címmel tartott előadást a kb. 80 főt számláló rendezvényen. Végül megnéztük Tolnai Lajos Tógyer farkasából készült némafilmet, amit a Tolnai Lajos Gimnázium 10. C osztálya készített 2013 márciusában.

Április 1-én a Honismereti Szövetség Elnöksége megalakította a pedagógiai munkabizottságát, amelynek tagja lett Dr. Gesztesi Enikő. Ennek az 5 fős csoportnak a feladata, hogy a tanárképzésben nagyobb szerepet kapjon a honismeret oktatása. Továbbképzések, előadások szervezésével a tanárjelöltek ilyen irányú felkészítését szeretné a bizottság segíteni.

Április elején tagtársunk, Dömötör Józsefné, a TISZK  EÜ tagintézménye tanára  vetélkedőt és honismereti kirándulást szervezett a megyei TISZK iskolái, csapatai számára.

Május 17-én a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület éves közgyűlését tartotta Szekszárdon, ahol beszámoló hangzott el az egyesület 2013. évi munkájáról, megfogalmaztuk a terveket és teendőket 2014-ben, elfogadtuk az egyesület közhasznúsági beszámolóját, majd elfogadtuk az Alapszabályzatunk módosítását /megfeleltetve a 2011.évi 175.tv.-nek ( Ectv) és a 2013. évi új Ptk-nak (2013.évi 5.tv)/.

Május  29-én tartották a nyugalmazott óvónők hagyományos megyei találkozóját Lengyelben, amelyet tagtársunk, Fábián Andrásné szervezett, s ahol egyesületünket Horváth Endréné, Dr. Tóth Györgyné és Horváth Endre képviselte.

 

Nyári tevékenységek:

Június 3-án Dr. Gesztesi Enikő, Horváth Endréné és Kaczián János elnökségi tagok Sárszentlőrincen jártak, hogy tárgyaljanak Demény Károly polgármester úrral a korábban Renkecz József tagtársunk által gondozott helytörténeti-néprajzi anyag sorsát tisztázandó. Meg is állapodtunk, hogy felvesszük a kapcsolatot pártoló tagunk, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójával, Ódor Jánossal, s ő fogja kijelölni azt a személyt vagy csoportot, akik az anyagot felbecsülik, rendezik. Tudjuk, hogy Ódor János és Demény Károly tárgyaltak is egymással, s megtekintik a gyűjteményt. Az anyag jogi rendezetlensége miatt egyesületünk ennél többet nem tud tenni ebben az ügyben.

Épített örökségünk Tolna megyében c. kiállítási anyagunkat márciusban a KLIK Egészségügyi tagintézményében láthatta a tanulóifjúság és a megyei vetélkedőre érkezők, májusban pedig a kajdacsi Teleházban tartott rendezvények /Hősök napja ünnepsége és könyvbemutatók/ közönsége.

Öt tagtársunk – Bodó Imre és Lívia, Horváth Endre és Éva, valamint dr. Gesztesi Enikő – részt vett Kecskeméten a Honismereti Akadémia nagyszerűen sikerült programján (június 29 - július 04.). A Honismeret c. folyóiratunkat megsegítő jótékony célú bál tombolájához bor- és könyvadománnyal járultunk hozzá. Az akadémia témája: Tájak – korok – életmódok volt. Halász Péter, a Honismereti Szövetség egyik megalapítója, évtizedeken át elnöke, majd örökös tiszteletbeli elnöke, a Honismeret c. folyóirat szerkesztője 2014 októberében lett 75 éves. Ebből az alakalomból a Honismereti Szövetség egy kötetet adott ki Halász Péter legfontosabb, válogatott tanulmányaiból, cikkeiből. A könyv bemutatójára az akadémia során került sor. Az egyesület számára – ajándékozás céljából – 10 példányt vásároltunk a könyvből. Köszönjük tagtársainknak is a sok vásárlást!

Az akadémián felterjesztésünk nyomán Honismereti Szövetség Honismereti Munkáért ÉREM elismerést kapott Beregnyei Miklós tagtársunk, melyet az őszi találkozón vett át.

Dr. Gesztesi Enikő és Horváth Endréné működési célú pályázatot készített Szekszárd önkormányzatához, mely kérelemre 100.000 Ft támogatást kaptunk (július 15.). Örömmel jelentem be, hogy a pályázati pénzből egy nyomtatót tudtunk vásárolni, ennek megléte szükséges egy egyesület számára, különösen az Országos Honismereti Akadémia előtt.

Egyesületünk 2014. augusztus 07-én tartott egy rendkívüli közgyűlést, melynek helyszíne a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Könyvtárterme volt. A közgyűlés legfontosabb feladata a 2014. május 17-én, az ezen évi első közgyűlésén már elfogadott módosítások további módosításokkal történő kiegészítése: elfogadtuk a javasolt változtatásokat /megfeleltetve a 2011.évi 175.tv.-nek (Ectv) és a 2013. évi új Ptk-nak (2013.évi 5.tv)/. Ezen kívül elnökünk beszámolt az előző közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről, az OHA terveiről, megyénk feladatairól. Nagy örömünkre szolgált, hogy tagjaink – a nyári időpont ellenére - nagy számban részt vettek a közgyűlésen, így határozatképesek voltunk. Köszönet a figyelmességetekért és kedvességetekért!

Augusztus 17-én a Tolnai Népújság /Vizin Balázs/ írt egy cikket egyesületünkről, méltatva az egyesületi tevékenységünket, sokoldalú és az ifjúság felé nyitó munkánkat. A cikk címe: Nyitnak a fiatalok felé.

Tagtársunk, Barteczka Mária, szedresi pedagógus Holokauszt-műsorának forgatókönyvével első helyezést ért el az Országos Holokauszt Emlékbizottság pályázatán. Gratulálunk.

A Rotary Club Szekszárd elnöki tisztét Dr. Dobos Gyula elnökségi tagunk látja el 2014 júliusától, immáron második éve. A Clubba előadóként több tagtársunk is kapott meghívást.

 

Őszi és téli tevékenységek:

Nyári, őszi legfontosabb munkánk és tevékenységünk zárult le 2014. november 25-én, amikor is megkaptuk a Szekszárdi Törvényszék végzését, mely kimondta, hogy elfogadja az egyesületünk alapszabály módosítását, a civil szervezet adataiban történt változást, s jóváhagyja azt, hogy egyesületünk közhasznú jogállású. Ezzel egy hosszú munka ért véget, melyben a legnagyobb munka Horváth Endrénének köszönhető. Mindemellett ezúton szeretnénk megköszönni Dr. Takács Zita ügyvédnő /Dr. Horváth Ügyvédi Iroda/ alapos, mindenre kiterjedő munkáját, aki mindent megtett azért, hogy az egyszer el nem fogadott alapszabályunk elfogadásra alkalmas legyen.

Október 4-én Szekszárdon tartottuk a XV. Megyei Honismereti Találkozót, amelynek témája és címe a következő volt: Együttélés Tolna megyében az elmúlt évszázadokban. Ezúton is köszönetet mondunk az előadóknak: a Deutsche Bühne Ungarn művészeinek, Frank Ildikónak és Lotz Katának, akik részleteket adtak elő Koch Valéria verseiből, Dr. Szőts Zoltánnak /Bonyhád/, Rónai Józsefnének /Cikó/, Aradi Gábornak /Szekszárd/. Az előadások, valamint a Toscana étteremben elfogyasztott közös ebéd után Dr. Gere Lászlóné Dr. Vizi Márta elnökségi tagunk vezetésével közelebbről megismerkedtünk a szekszárdi Vármegyeháza kiállításaival.

Ezúton mondunk köszönetet a Babits Mihály Kulturális Központnak, amely intézmény pártoló tagunk, s rendelkezésünkre bocsátotta a Csatár termét, ahol nagyon kulturált körülmények között tarthattuk meg rendezvényünket.

A kb. 70 fő részvételével rendezett találkozón adtuk át a Honismereti Szövetség idei elismeréseit:

Honismereti Szövetség Honismereti Munkáért ÉREM: Beregnyei Miklós /Paks/

Egyed Antal-díj: Dobri István /Nagydorog/ és a Baka Múzeum /Szekszárd/

Emléklap: Andics János /Őcsény/, Farkas Dénes /Tengelic/, Dr. Imreh Csanádné /Szekszárd/, Dr. Méry Éva /Szekszárd/, Nagy István /Bonyhád/, Örményi János /Tamási/, Dr. Tóth György és Dr. Tóth Györgyné /Lengyel/, Helytörténeti Gyűjtemény /Mórágy/, Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület /Szekszárd/. Az egyesület vezetője a tavalyi emléklapot ebben az évben vette át.

Minden díjazottnak gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!

 

Szeptember 26-án, a Kutatók Éjszakája c. rendezvénysorozat keretében Dr. Gesztesi Enikő tartott előadást Az indoeurópai nyelvek kapcsolatrendszere címmel, melyen több tagtársunk is részt vett. Este pedig a Garay János Gimnázium honismereti diáktagozata szervezett az általános iskolásoknak egy honismereti vetélkedőt, melyre 8 csapat jelentkezett. Játékos feladatok /TOTO, városban keresés/ révén próbáltuk fejleszteni a gyerekek helytörténeti ismereteit. A vetélkedő ötletgazdája és szervezője Dr. Gesztesi Enikő volt.

Szeptember 30-án ülést tartott a Honismereti Szövetség országos elnöksége, és értékelte a kecskeméti akadémia tapasztalatait. Előkészítő javaslatot tett a 2015. évi, Szekszárdra, ill. Tolna megyébe tervezett akadémia programjára, melynek témája Együtt ezer éve – Nemzetalkotó népek és nemzetiségek a Kárpát-medencében. Egyesületünket az elnök képviselte. December 09-én az egyesületi titkár, Horváth Endréné utazott Budapestre a következő elnökségi ülésre. Magával vitte az elnökség által tervezett három kirándulási tervezetet. Mindemellett december 10-én javaslatot tettünk a 2015/3. ún. tematikus szám cikkeire és szerzőire vonatkozóan. Kb. 15-20 cikk megjelentetésére van lehetőség, mi 26 cikkre tettünk javaslatot.

A bonyhádi Völgységi Múzeum 2014. szeptember 21-től őszre szervezett 9 közművelődési programja közül 5 helytörténeti program, közülük is kiemelném az elnökségi tagunk, Dr. Szőts Zoltán által szervezett kirándulást, a Völgységi Múzeumi Tanösvény Német Utat. (szeptember 21.) Mindezeken túl a bonyhádi Honismereti Kör havonta két alkalommal szervezett programjából kiemelnénk az egyik előadást, amelyet tagtársunk, Dr. László Péter tartott A tolnai zsáktelepülések címmel (november 28.).

2014 nyarán Ódor Jánossal történt egyeztetés nyomán októbertől májusig nyolc előadásból álló előadássorozatot hirdettünk a WMMM-mal közös szervezésben, folytatva az előző évben a Garay János Gimnáziumban megkezdett előadássorozatot Kedvenc témám – Honismeret a múzeumban címmel, mégpedig a megyei kutatók helytörténeti munkáinak megismerése és megismertetése céljából, a WMMM Könyvtártermében. Az első előadást októberben Dr. Gesztesi Enikő és Dr. Gesztesi Tamás egyesületi tagjaink tartották, majd az előadássorozat folytatódott, illetve folytatódik havonta egy-egy előadással: rajtuk kívül 2014 novemberében egyesületi tagtársaink közül Kaczián János tartott előadást.  Januártól Viliminé Dr. Kápolnás Mária, Dr. Dobos Gyula, Dr. Gere Lászlóné Dr. Vizi Márta és Cserna Anna tart előadást. Az előadók közül egy kivételtől eltekintve mindenki egyesületi tagunk. Itt folytattuk a megemlékezést az első világháború kirobbanásának 100. évfordulójára is: egy előadás az első világháború történetéhez kapcsolódik /előadók: Dr. Gesztesi Enikő és Dr. Gesztesi Tamás/. Az előadások nyilvánosak.

Február 15-én megkezdte tevékenységét a Honismereti Szövetség Ifjúsági Bizottsága. A bizottság feladata, hogy az országban létező diákcsoportokat összefogja, közös programokat szervezzen. A Tolna megyei tag Tóth Norbert, a Garay János Gimnázium 12. évfolyamos tanulója, aki részt vett a bizottság országos találkozóján, Budapesten, képviselve megyénket (október 04.).

Egyesületünk négy fővel /Dr. Gesztesi Enikő, Horváth Endréné, Dr. Eszteri Zoltán és Aradi Gergely/ részt vett a városi október 23-i műsoron, s ezen ünnepnapon koszorúval emlékeztünk az áldozatokra (október 23.).

Pongrácz Gábor és Süveges Zoltán tagtársunk kezdeményezésére Kegyes József bölcskei autodidakta festőművész szobrát június 12-én, az általános iskola mellett, III. András szobrát a falu központjában a református templom mellett október 3-án avatta a falu. A téma előadói is ők voltak. III. András szobrának avatásakor Dr. Havassy Péter múzeumigazgató mondott ünnepi beszédet.

Október 24-27 között az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban tartott Ifjúsági Honismereti Akadémián megyénket az I. Béla Gimnázium három tanulója, Árki Anna, Kertai Zsófia és Tölgyesi Nikoletta képviselte, akik Jaksa Annamária felkészítő tanár munkájának segítségével készítették el kiselőadásukat. Előadásuk és prezentációjuk témája, melyet hárman adtak elő: A 25 éves szekszárdi Német Színház. Kísérőjük is a felkészítő tanáruk volt. Gratulálunk a diákoknak és a felkészítőjüknek.

Az Egyed Antal Honismereti Egyesület keretein belül megalakítottunk egy kis munkacsoportot /kb. 8-10 fő/, amely csoport Szekszárd város  kb. 40 db kereszt-kiskápolna szakrális objektumait egy kis könyvkiadványban összerendezik, történetüket megírják. Az ötlet és a szervezői, kivitelezői munka Baltavári Istvánné Marika és férje, István igyekezetét dicsérik, akik szívvel-lélekkel dolgoznak, rengeteg energiát fordítanak arra, hogy a kb. 100 oldalas alkotás megszülessen, s a kötetet át tudjuk adni a 2015. év Húsvétján. A szerzők egyesületünk tagjai /október 15-től folyamatos a munka/.

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából felkérte a PTE Illyés Gyula Kara egyesületünket, hogy a november 4-i Illyés Napi koszorúzáson és rendezvényen vegyünk részt, egyesületünk koszorúval tisztelegjen az ünnep alkalmából. Egyesületünket Horváth Endréné, Horváth Endre és Dr. Gere Lászlóné Dr. Vizi Márta képviselte (november 4-5).

Tevelen Eppel János helytörténész születésének 100. évfordulóján emléktáblát avattak a szülőházánál. A templomban misét celebráltak, majd fáklyás felvonulást tartottak. A család és a helyi szervezők Dr. László Péter egyesületi tagtársunkat kérték fel Eppel János méltatására (november 15.).

2014. április 1-én a Honismereti Szövetség Elnöksége megalakította a pedagógiai munkabizottságát, amelynek tagja lett Dr. Gesztesi Enikő. Ennek az 5 fős csoportnak a feladata, hogy a tanárképzésben nagyobb szerepet kapjon a honismeret oktatása. Továbbképzések, előadások szervezésével a tanárjelöltek ilyen irányú felkészítését szeretné a bizottság segíteni. A munkabizottság első fontos országos rendezvényét tartotta egyetemisták és főiskolások számára ősszel Veszprémben, az ún. I. Hon- és Népismeret konferenciát, ahol Dr. Gesztesi Enikő elnökünk tartott előadást és szekcióülést A helytörténet tanításának módszertani kérdései a középiskolai oktatásban, nevelésben címmel (november 14-16.).

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület a Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményben tartotta megalakulásának 30 éves jubileumi rendezvényét november 22-én. A rendezvényen tagtársaink közül előadók voltak: Kaczián János a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület tiszteletbeli elnöke, dr. Szőke Sándorné helytörténész. Gratulálunk az egyesület hosszú ideje tartó tartalmas és aktív munkájához.

A dombóvári Helytörténeti Gyűjteményben december elejéig volt látogatható „Az I. világháborús emlékeink” című kiállítás, mely az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából nyílt a gyűjteményben, július 28-án. A kiállítás nem csupán a „kerek évforduló” apropóján berendezett bemutató tárlat. Helyileg is kiemelkedő fontosságú, hiszen a dombóvári lakosok adományaiból összeállított anyag. Nagyon jól alakul a kapcsolatunk Müller Ádámmal (Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény) és Szücs Lászlóval (Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény), akik egyéni tagként is beléptek egyesületünkbe, s rendszeresen tájékoztatnak bennünket a dombóvári helytörténeti tevékenységről.

Kaczián János írását Az első világháború szekszárdi fogadtatásáról címmel július 27-én közölte a Szekszárdi Vasárnap, október 19-én pedig egy szintén a tiszteletbeli elnökünk tollából született cikket jelentettek meg, melynek címe: A szőlészkedés és a borászkodás történetéből. Októberben a Tolnai Kalendárium 2015-ben jelentetett meg egy anyagot, amelynek címe: 155 éve született Hollós László akadémikus.

Ugyanakkor sajnálatos, hogy nagyon visszaszorult a Szekszárdi Vasárnap című lapban a helytörténeti cikkek megjelenési esélye és lehetősége.

Szabadi Mihálynak „És virágzott a berbecs” címmel új könyve jelent meg, melynek bemutatójára 2014. szeptember 9-én került sor az Agora Művészetek Házában. Egyesületünket számos tag képviselte a könyvbemutatón.

A Dr. Balázs Kovács Sándor /egyesületi tagunk/ és Gutai István tollából megszületett Bánátból Bánátba /A Sárköz és a temesközi Végvár rokoni kapcsolatai/ című kötet bemutatóját a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban tartották (október 21.). A kötet bemutatóján több egyesületi tag vett részt.

Örömmel adunk arról is hírt, hogy Örményi János szerkesztésében és kiadásában 2014 decemberében megjelent a Tamási Kalendárium 2015 /11. szám/. A kiadványban több egyesületi tagunk is publikált /Deák Istvánné, Dr. Gere Lászlóné Dr. Vizi Márta, Dr. Balázs Kovács Sándor, Örményi János/. A Könnyű László Városi Könyvtár a helytörténeti kiadványait szedte sorra. Szerepel a kalendáriumban a Tamási Német Nemzetiségi Önkormányzat idei, Omas Welt című könyvének a bemutatása is. A könyvük külön értéke, hogy Tamási mellett még 12 település /Felsőnyék, Iregszemcse, Kisszékely, Magyarkeszi, Nagykónyi, Nagyszokoly, Ozora, Pári, Pincehely, Regöly, Szakály, Újireg/ szerepel 5-5 oldalon, amelyben szép számmal helyet kaptak a falvakkal kapcsolatos helytörténeti írások is.

A 44. megyei helytörténeti pályázat kiírásában való részvételhez felkérést kaptunk, kapott az egyesületünk, s a beérkezett négy pályázat közül az egyik lektorálásban részt vett Kaczián János. A zsűrizésben pedig részt vállalt Dr. Gesztesi Enikő (november 21.). A Levéltári füzetek legújabb kötetébe tanulmányt írtak Cserna Anna és Dr. Szilágyi Mihály, tagtársaink.

Kaczián János Szekszárd Város Önkormányzata megbízásából összegyűjtötte a Helyi védelmet érdemlő sírokat Szekszárdon (december).

Az első világháború centenáriuma alkalmából vetélkedőt szervezett a szedresi általános iskolában Barteczka Mária tagtársunk. A  szakköri foglalkozásokon felkeresték az I. Világháborús  emlékműveket Szekszárdon és Szedresben (november és december).

Andics János tagtársunk nagy sikerű előadásokat tartott Ferenc Józsefről több civil szervezetben is.

 

Egyebek:

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Honismeret c. folyóiratban Bodó Imre tagtársunk ebben az évben megjelent több cikke mellett a 2014/2. számban megjelent három diák /Garay János Gimnázium/ - Enyedi Petra Mariann, Mátyás Kamilla és Palkó Viktória – tollából egy cikk, mely a 2013 őszén tartott országos Diákakadémián elhangzott előadásuk alapján készült. Gratulálunk a diákoknak!  Tagtársunk, Dömötörné Szekeres Anikó idén is megszervezte a már hagyományos megyei kollégiumok közötti helytörténeti vetélkedőt 10 csapat részvételével a KLIK Egészségügyi tagintézményében. A róla szóló tudósítás a Honismeret c. folyóirat 2015/1. számában jelent meg. Szintén ebben a számban látott napvilágot a Dombóvári Városszépítők által még több egyesületi tagunk szerzői tollából is származó "Ember – Táj – Természet - Alkotás" című kötet méltatása Dr. Bereznai Zsuzsanna kecskeméti etnográfus tollából. Tovább szeretnénk bővíteni a Honismeret című folyóirat megrendelőinek számát, ezúton kérnénk a Tagságot, hogy aki az évi hat számot meg tudja rendelni, és 2000 Ft-ot tud szánni e tevékenységre, az tegye meg. Megrendelési címet, lapot a közgyűlésen adunk. Szintén kérjük, hogy aki még nem rendezte idei tagdíját, az közgyűlésünkön Deák Béláné Babika pénztárosunkkal rendezze azt.

A cikkek, könyvek, könyvrészletek megjelenéséhez mindenkinek szeretettel gratulálunk!

 

Új tagokat is köszönthetünk egyesületünkben:

Szücs László és Müller Ádám (Dombóvár),

Dr. Gesztesi Tamás és Dr. Gesztesi Tamásné (Szekszárd)

Keszthelyiné Vajda Mária (Szekszárd)

Aradi Gergely (Szekszárd)

Örömmel köszöntjük őket és számítunk rájuk a közös munkánkban!

 

A Civil Kerekasztal új vezetőségi tagokat  választott;  az elnök maradt a régi: Ácsné Oláh Gabriella. Egyesületünk képviseletét Horváth Endre látta el (december 04.).
Horváth Endre részt vett a Civil Kerekasztal többi tanácskozásán is egyesületünk nevében, Horváth Endréné és Dr. Gesztesi Enikő az ÁRH-n (Állampolgári Részvétel Hetén) képviselte egyesületünket (szeptember 22-27.).

Hat elnökségi ülést tartottunk (február 26.;  március 12.; május 12., július 17., szeptember 8., november 20.) az évi programok előkészítésére, ill. beszámolók készítésére készülve.

Több tagtársunk szerepet vállalt a megye több területén a Műemléki Világnapon, a Múzeumok éjszakáján, a Kulturális Örökség Napján, az Állampolgári Részvétel Hetén.  Honismereti szakköreink működnek Bonyhádon, Szekszárdon, Kölesden, Dombóváron.

Középiskolás helytörténeti vetélkedők rendezésében működtünk közre.

Több egyesületi tagunk szerepet vállalt kiállítások megnyitásán, a Tudomány Napján előadásokkal.

 

Az elnökség munkája, pénzügyek, adminisztráció

A hat alkalommal ülésező elnökség tájékozódott az országos testületek döntéseiről és megtárgyalta az egyesület aktuális teendőit.

A Szekszárd MJ. Városhoz benyújtott pályázatunkra 100 ezer Ft működési célú támogatást kaptunk. Horváth Endréné 38000 Ft működési támogatást gyűjtött össze magánszemélyektől. Pénztárosunk és könyvelőnk tiszteletdíjukat ajánlották fel, melyet hálásan köszönünk. Kaczián János felhívására és példájára többen fizettek adományt a tagdíjon felül. Köszönjük, idén is számítunk a tagság támogatására. A Keresztek és kiskápolnák Szekszárdon című könyv kiadására 2014-ben 295000 Ft adományt gyűjtöttünk össze, s a gyűjtést 2015-ben is folytatjuk.

Adatszolgáltatási kötelezettségeinknek megfelelve, elkészítettük az éves kulturális statisztikát, a működési adatokról szóló jelentést (KSH), valamint az adóhivatal és Szekszárd város felé szükséges elszámolásokat.

 

Állandó és ezért tervezhető kiadásaink:

Az irodahelyiség havi közös költsége /1500 Ft/, a villanyszámláink /évi négyszer 2700 Ft/, a Honismeret c. lap támogatása, előfizetése /8 ezer Ft/, a megyei kollégiumok közötti honismereti vetélkedők díjazása /20 ezer Ft/, a középiskolai honismereti vetélkedők jutalmazása /20 ezer Ft/, a megyei találkozó költségei /50 ezer Ft/, részvétel a diákakadémián /20 ezer Ft/, részvétel a kiadványszerkesztők konferenciáján /15 ezer Ft/, közgyűlési kiadások /20 ezer Ft/, nyomtatványok, irodaszerek /15 ezer Ft/, postaköltségek /40 ezer Ft/, gravírozás /6000 Ft/, számítástechnikai szolgáltatás (honlap üzemeltetése) /15 ezer Ft/, banki költségek     /10 ezer Ft/, virág, koszorú rendezvényekre /20 ezer Ft/, vendéglátás /25 ezer Ft/, kiküldetési költségek /60 ezer Ft/.

Bevételek:

Teljes körű (rendes tagok és pártolók) tagdíjfizetés esetén a várható bevétel 132 ezer + 120 ezer Ft, továbbá pályázat/ok/ bevétele.

 

Szekszárd, 2015. április 30.

AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

TERVEK ÉS TEENDŐK 2015

Elnökségi megbeszélésünk szerint 2014 tavaszán elvállaltuk a 2015. évi XLIII. Országos Honismereti Akadémia megszervezését (2015. július 5-1.). A munka előrehaladtáról beszámoltunk a 2014. évi két közgyűlésünkön is (2014. május 17 és 2014. augusztus 07.). A 2015. évben minden egyéb munkánkat ez alá kell rendelnünk. Mindemellett azonban folytatjuk vállalásainkat: hagyományos programjainkat /Bél Mátyás-nap, közgyűlés, előadások, stb./ megőrizzük és megtartjuk – mint ahogyan az a beszámoló későbbi részében is látszik majd. Sőt bekapcsolódunk új tevékenységekbe is.

Az elkövetkező hónapok legfőbb feladata a 2015. évi OHÁ-ra (július 5-10) történő felkészülés lesz. Időarányosan jól állunk az előkészületekkel: a 2015/3. szám cikkeit elküldtük a Honismeret szerkesztőségébe, készülnek a folyóiratba az egyéb anyagok, kb, 2 millió Ft támogatásra van ígéretünk, a tárgyalásokat folyamatosan folytatjuk, kijelöltük a kirándulások irányait.

 

Január-május  Folytatjuk a Kedvenc témám – Honismeret a múzeumban c. előadássorozatot, még 5 előadással.

Március 15.     Koszorúzás az 1848/49-es forradalom- és szabadságharcban résztvevők sírjainál a szekszárdi temetőkben.

Március 25.     VII. Honismeret Napja Bátaszéken, a II. Géza Gimnáziumban.

Áprils 01.        Az egyesületünk munkája nyomán megjelenő Keresztek és kiskápolnák Szekszárdon című könyv bemutatója Szekszárdon.

Május 16.       A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület éves közgyűlése.

Május  28.       Nyugalmazott óvónők megyei találkozója Lengyelben.

Július 05-július 10.

A XLIII. Országos Honismereti Akadémia Szekszárdon lesz, amelyen 2015-                   ben a nemzetiségi honismereti munkát szeretnénk áttekinteni Együtt ezer            éve –               Nemzetalkotó népek a Kárpát-medencében címmel.

Október          XVI. Megyei Honismereti Találkozó. A Honismereti Szövetség kitüntetéseinek és az egyesület Egyed Antal-díjának átadása.

október 23.     Koszorúzás a városi október 23-i műsorok alkalmával.

Ősszel                         Részvétel az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián /őszi tanítási szünidőben/.

Részvétel a honismereti kiadványszerkesztők országos konferenciáján.

 

Az év során     Részvétel a Honismereti Szövetség munkájában, pl. a Ped. Munkabizottságban.

Támogatjuk a Keresztek és kiskápolnák Szekszárdon című könyv értékesítését                  Szekszárdon. Szeretnénk, ha a város nagy része megismerje e kiadványt.

Leopold-család emléktáblájának, esetlegesen más emléktáblák kihelyezése                       Szekszárdon.

Történelmi- és szépirodalmi könyvek ajándékozása oktatási intézményeknek,                   könyvcsomag ajándékozás néhány pártolótag intézmény számára.

Helytörténeti témájú írások közlése újságokban és a Honismeret c. folyóiratban.

Diákpublikációk megjelentetése a Honismeret c. folyóiratban.

Megemlékezések a megyéhez kötődő jeles személyek és események évfordulóiról, különös tekintettel a II. világháborúra /évforduló/, így Béri Balogh Ádám kuruc vezér születésének 350. évfordulója, Bezeréd Pál, Szekszárd első díszpolgára születésének 175. évfordulója, Escher Károly nemzetközi hírű fotóművész szület6ésének 125. évfordulója.

Honismereti tevékenységek támogatása:

= Bonyhádon a művelődési ház Honismereti Köre – dr. Szőts Zoltán – éves         program szerint

= Kölesden a Felnőtt Honismereti Szakkör - vezetője dr. Kiszler Gyuláné – célul tűzték ki az 1950-es évekről szóló visszaemlékezések gyűjtését, valamint a helyi zsidóság sorsának kutatását

Szekszárdon a Garay Gimnázium Honismereti Szakköre és a TISZK                                Egészségügyi            Tagintézmény szakköre tovább dolgozik – vezetői dr. Gesztesi                  Enikő és Dömötör Józsefné.

Részvétel kulturális célú pályázatokon.

Szerepvállalás helytörténeti témájú kiadványok megjelentetésében.

A Honismeret c. folyóirat népszerűsítése /az elnökség összes tagja 2014-től előfizetett/, további cikkek megjelentetése a Honismeretben, a Szekszárdi Vasárnapban.

Részvétel a Tolna megyei helytörténeti pályázat kiírásában és a pályamunkák                   elbírálásában.

Koszorúzásokon részvétel /március 15, október 23, világháborúk, stb./.

Segítség /forrásajánlás, lektorálás, mentori szerep, stb./ szakdolgozatok készítéséhez és a pártoló tag középiskolák pályázataihoz.

Júniusban, decemberben az egyesület tagságának tájékoztatása Hírlevél útján.

 

Szekszárd, 2015. április 30.

AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE