Kezdőoldal Aktuális hírek A 2014. év első félévéről szóló Hírlevél

A 2014. év első félévéről szóló Hírlevél

A TOLNA MEGYEI EGYED ANTAL HONISMERETI EGYESÜLET

HÍRLEVELE

a 2014. év első félévében végzett munkáról.

 

KEDVES TAGTÁRSUNK!

 

Rövid összefoglalót készítettünk egyesületünk első félévében végzett munkájáról, az egyesületben történtekről. Tájékoztatónk nem tartalmazza azt a sok egyéb helyi honismereti eseményt, melyekről nincs tudomásunk. Leveleinkben azokról is szívesen hírt adunk, ha értesülünk róluk.

 

2013 novemberében elnökségi döntés alapján nyolc előadásból álló előadássorozatot hirdettünk Kedvenc témám címmel, mégpedig a megyei kutatók helytörténeti munkáinak megismerése és megismertetése céljából. Az első előadást december 4-én Andics János tartotta, majd az előadássorozat folytatódott, januártól júniusig, havonta egy-egy előadással: Dr. László Péter, Nagy István, Bodó Imre, Dr. Balázs Kovács Sándor kutatók, valamint két diák, Pap Péter és Pázmándi Patrik /Garay János Gimnázium/ mutatta be kutatásait. Az előadásokon felnőtt tagtársaink és a Garay János Gimnázium diákköre is részt vett. Itt kezdtünk megemlékezni az első világháború kirobbanásának 100. évfordulójára is: egy előadást, az egyik első világháború történetéhez kapcsolódó előadást /előadók: Dr. Gesztesi Enikő és Dr. Gesztesi Tamás/ szeptemberre halasztottuk. Az előadások nyilvánosak, a Tolnai Népújságban is megjelentettük az időpontokat. A második félévben az előadásokat folytatjuk.

Február 14-15-én a XIV. TUDOK Humán- és Társadalomtudományi elődöntőjét tartották Szekszárdon, a Garay János Gimnáziumban. A főszervező Dr. Gesztesi Enikő volt, több tagtársunk Kaczián János, Dr. Gesztesi Enikő, Dr. Vizi Márta, Horváth Endréné, Dr. Nagy Janka Teodóra, Dr. Balázs Kovács Sándor zsűrizést vállalt. Ezúton köszönöm segítő munkájukat. Egyesületünk 40 könyvvel támogatta a rendezvényt, több média is beszámolt az eseményről és az egyesületünk segítő, szervező munkájáról.

Február 15-én megkezdte tevékenységét a Honismereti Szövetség Ifjúsági Bizottsága. A bizottság feladata, hogy az országban létező diákcsoportokat összefogja, közös programokat szervezzen. A Tolna megyei tag Tóth Norbert, a Garay János Gimnázium 11. évfolyamos tanulója.

 

Február 27-én Tolna Megyei Értéktár Bizottság /2013. március 21-én alakult/ meghívta az egyesületünket a bizottsági ülésekre, de szavazati jogunk nincs. Folyamatosan segítjük a bizottság munkáját. A bizottság megbeszélésein részt vett Dr. Gesztesi Enikő, Dr. Vizi Márta és Kaczián János.

 

Március 15-én hagyományos koszorúzási ünnepségeket tartottunk pártoló tagintézményeink diákjainak műsorával az alsóvárosi temetőben és az Újvárosi temetőben is (Garay Antal, Dr, Hollós Alajos, Török Zsigmond és Dora Mihály sírjánál). A sírokat előtte pártoló intézményeink diákjaival rendbe hoztuk. Megyeszerte megemlékezéseket, koszorúzásokat tartottak, melyeken egyesületünk tagjai is részt vettek /pl. Bonyhád, Hőgyész, Simontornya, Tamási/.

 

Március 25-én megrendeztük a VII. Honismeret Napját Gyönkön, a Tolnai Lajos Gimnáziumban.  Dr. Gesztesi Tamás /nyugalmazott főorvos/ Bél Mátyás – 330 éve született az első magyar polihisztor, majd Dr. Töttős Gábor /docens, PTE IGYK/ Elfelejtett gyönki ’48-asok címmel tartott előadást a kb. 80 főt számláló rendezvényen. Végül megnéztük Tolnai Lajos Tógyer farkasából készült némafilmet, amit a Tolnai Lajos Gimnázium 10. C osztálya készített 2013 márciusában.

 

Április 1-én a Honismereti Szövetség Elnöksége megalakította a pedagógiai munkabizottságát, amelynek tagja lett Dr. Gesztesi Enikő. Ennek az 5 fős csoportnak a feladata, hogy a tanárképzésben nagyobb szerepet kapjon a honismeret oktatása. Továbbképzések, előadások szervezésével a tanárjelöltek ilyen irányú felkészítését szeretné a bizottság segíteni.

 

Május 17-én a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület éves közgyűlését tartotta Szekszárdon, ahol beszámoló hangzott el az egyesület 2013. évi munkájáról, megfogalmaztuk a terveket és teendőket 2014-ben, elfogadtuk az egyesület közhasznúsági beszámolóját, majd elfogadtuk az Alapszabályzatunk módosítását /megfeleltetve a 2011.évi 175.tv.-nek( Ectv) és a 2013. évi új Ptk-nak (2013.évi 5.tv)/.

 

Május  29-én tartották a nyugalmazott óvónők hagyományos megyei találkozóját Lengyelben, ahol egyesületünket, Horváth Endréné képviselte.

 

Június 3-án Dr. Gesztesi Enikő, Horváth Endréné és Kaczián János elnökségi tagok Sárszentlőrincen jártak, hogy tárgyaljanak Demény Károly polgármester úrral a korábban Renkecz József tagtársunk által gondozott helytörténeti-néprajzi anyag sorsát tisztázandó. Meg is állapodtunk, hogy felvesszük a kapcsolatot pártoló tagunk, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójával, Ódor Jánossal, s ő fogja kijelölni azt a személyt vagy csoportot, akik az anyagot felbecsülik, rendezik. Tudjuk, hogy Ódor János és Demény Károly tárgyaltak is egymással, s megtekintik a gyűjteményt. Az anyag jogi rendezetlensége miatt egyesületünk ennél többet nem tud tenni ebben az ügyben.

 

Öt tagtársunk – Bodó Imre és Lívia, Horváth Endre és Éva, valamint dr. Gesztesi Enikő – részt vett Kecskeméten a Honismereti Akadémia nagyszerűen sikerült programján (június 29 - július 04.). A Honismeret c. folyóiratunkat megsegítő jótékony célú bál tombolájához bor- és könyvadománnyal járultunk hozzá. Az akadémia témája: Tájak – korok – életmódok volt. Halász Péter, a Honismereti Szövetség egyik megalapítója, évtizedeken át elnöke, majd örökös tiszteletbeli elnöke, a Honismeret c. folyóirat szerkesztője 2014 októberében lesz 75 éves. Ebből az alakalomból a Honismereti Szövetség egy kötetet adott ki Halász Péter legfontosabb, válogatott tanulmányaiból, cikkeiből. A könyv bemutatójára az akadémia során került sor. Az egyesület számára – ajándékozás céljából – 10 példányt vásároltunk a könyvből. Az akadémián felterjesztésünk nyomán Honismereti Szövetség Honismereti Munkáért ÉREM elismerést kapott Beregnyei Miklós tagtársunk, melyet majd az őszi találkozón fogjuk tartani. Szintén az őszi megyei találkozón nyújtjuk át emléklapjainkat és az Egyed Antal díjakat

Elnökségi döntésünk nyomán elvállaltuk a 2015. évi Országos Honismereti Akadémia szervezését, mely hatalmas munka lesz az egyesület minden tagja számára. A téma a nemzetiségek lesznek. Hamarosan jelentkezünk, várjuk az egyesületi tagok javaslatait, ötleteit, s majd kérjük a megszervezésben a segítségüket is.

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Honismeret c. folyóiratban Bodó Imre tagtársunk e félévben megjelent két cikke mellett a 2014/2. számban megjelent három diák /Garay János Gimnázium/ - Enyedi Petra Mariann, Mátyás Kamilla és Palkó Viktória – tollából egy cikk, mely a 2013 őszén tartott országos Diákakadémián elhangzott előadásuk alapján készült. Gratulálunk a diákoknak!  Tagtársunk, Dömötörné Szekeres Anikó idén is megszervezte a már hagyományos megyei kollégiumok közötti helytörténeti vetélkedőt 10 csapat részvételével a KLIK Egészségügyi tagintézményében. A róla szóló tudósítás a Honismeret c. folyóirat 2014/3. számában jelent meg.

 

Épített örökségünk Tolna megyében c. kiállítási anyagunkat márciusban a KLIK Egészségügyi tagintézményében láthatta a tanulóifjúság és a megyei vetélkedőre érkezők, májusban pedig a kajdacsi Teleházban tartott rendezvények /Hősök napja ünnepsége és könyvbemutatók/ közönsége.

 

Tagtársunk, Barteczka Mária, szedresi pedagógus Holokauszt-műsorának forgatókönyvével első helyezést ért el az Országos Holokauszt Emlékbizottság pályázatán. Gratulálunk.

 

Három elnökségi ülést tartottunk (február 26.;  március 12.; május 12.) az évi programok előkészítésére, ill. beszámolók készítésére készülve.

 

Elkezdtük előkészíteni a megyei találkozót, melyet Szekszárdon szeretnénk megrendezni október elején.

 

A NYÁRRA MINDENKINEK JÓ PIHENÉST ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

 

 

Szekszárd, 2014. július 21.

 

AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE