Kezdőoldal Aktuális hírek 2014. május 17 - Közgyűlési Beszámoló és meghívó

2014. május 17 - Közgyűlési Beszámoló és meghívó

TOLNA MEGYEI EGYED ANTAL HONISMERETI EGYESÜLET

7100 Szekszárd, Perczel Mór utca 1-3.

Telefon: 74/410-645;  20-319-3171;

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Honlap: www.tolnahonism.hu

__________________________________________________________________________________________

 

M E G H Í V Ó

 

 

TISZTELT TAGTÁRSUNK!

 

Egyesületünk 2014. május 17-én, szombaton 9,30 órától tartja hagyományos éves közgyűlését,

melyre szeretettel hívjuk és várjuk a Nők Szekszárdért Egyesület helyiségében:

Bajcsy-Zsilinszky utca (vasúti fasor) – Luther tér saroképület, földszint.

 

 

N a p i r e n d

 

9,30-11,00 óra                        Beszámoló az egyesület 2013. évi munkájáról,

tervek és teendők 2014-ben

Az egyesület közhasznúsági beszámolója

Előadó: Dr. Gesztesi Enikő elnök

 

Beszámoló jelentés az egyesület éves gazdálkodásáról

Előadó: Losonciné Zana Judit, a Számvizsgáló és ellenőrző bizottság elnöke

 

Vélemények a végzett munkáról és javaslatok a tervekhez, határozatok

 

11,00-11,20 óra          Kávészünet, melyhez szívesen fogadjuk tagtársaink sütemény                                           hozzájárulását

 

11,20-kb.13,00 óra     Alapszabályzat módosítása a 2011.évi 175.tv.( Ectv) és a 2013.                                        évi új Ptk-nak (2013.évi 5.tv) megfeleltetés

Dr. Gere Lászlóné, Dr. Vízi Márta, Dr. Eszteri Zoltán, Horváth Endréné

 

A közgyűlés zárása

.

Alapszabályzatunk értelmében, határozatképesség hiányában, az egyesület aznap 10,00 órai kezdettel, azonos napirenddel, a jelenlévők számától függetlenül, a közgyűlést megtartja.

 

Melléklet: Az elnökség beszámolója a végzett munkáról és javaslatai a további teendőkre.

 

Szekszárd, 2014. április 25.

 

Tisztelettel:                 AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

 

A TOLNA MEGYEI EGYED ANTAL HONISMERETI EGYESÜLET

BESZÁMOLÓJA

a 2013. évben végzett munkáról.

TERVEK ÉS TEENDŐK

2014-ben.

 

Egyesületünk 1992-ben alakult, mára taglétszámunk megtöbbszöröződött, és egyre jobban igyekszünk bevonni munkánkba a középiskolás korosztályt is.

Az év folyamán az egyesület tagjai részt vettek a város által nemzeti ünnepeinken és gyásznapokon rendezett ünnepségeken, megemlékezéseken. A megye több településén előadásokkal emlékeztünk a Magyar Kultúra napjára januárban.

Vázlatos tájékoztatónk nem tartalmazza azt a sok egyéb helyi honismereti eseményt, melyekről nincs tudomásunk. Leveleinkben, üzeneteinkben azokról is szívesen hírt adunk, ha értesülünk róluk.

Az egyesület elnöksége köszönetet mond tagtársainknak, a pártolótagoknak és támogatóinknak, mindazoknak, akik az elmúlt évben is részt vállaltak munkánkból, segítséget adtak terveink valóra váltásához.

 

2013. június 8-án, az egyesületi tagtársaim elnökké választottak. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a bizalmat és a segítséget. Az elkövetkező években igyekszem Kaczián János munkáját méltó módon folytatni. Kaczián János - noha felajánlottuk neki – az elnökségben nem szeretne dolgozni, de minden segítséget felajánlott nekünk. Eddig háttérbe szorított munkáit szeretné folytatni. Mi azért építeni fogunk nagy tapasztalatára. A közgyűlés tiszteletbeli elnökké választotta Őt.

Több személyi változás is történt az egyesületben, mégpedig titkárrá az egyik elnökségi tagot, Horváth Endrénét /Évát/ választotta a közgyűlés, a többi elnökségi tag folytatja a munkáját, s Dr. Gere Lászlóné Dr. Vizi Mártát választottuk be az elnökségbe, aki a korábbi években is tagtársunk volt, sokat segített már eddig is nekünk.

 

Téli és tavaszi tevékenységek:

Kaczián János elnök tájékoztatta a Tolna megyei településeket a község/város jeles személyeihez kötődő, 2013-2017-ig esedékes születési és halálozási évfordulókról (január 18.).

Március 15-én hagyományos koszorúzási ünnepségeket tartottunk pártoló tagintézményeink diákjainak műsorával az alsóvárosi temetőben és az Újvárosi temetőben is (Garay Antal, Dr, Hollós Alajos, Török Zsigmond és Dora Mihály sírjánál). Ugyanezen a napon Kaczián János előadást tartott Garay Jánosról a Nők Szekszárdért.

A Tájak – Korok - Múzeumok Egyesület szervezésében több tagtársunk adott elő /több tagunk abban az egyesületben is tag, pl. Zentai András: Barangolás az Alpokban címmel tartott előadást (március 14.)./.

A VI. Megyei Honismeret Napját tartottuk március 25-én, 2013-ban az egyik középiskolai tagintézményünk, a TISZK Bezerédj István Tagintézményünk fiataljai számára. Minden évben más városban, intézményben tartjuk a megemlékezést, hogy minél több helyre eljusson Bél Mátyás és a honismeret, országismeret fontossága, szokássá váljon a megemlékezés. Az eseményen Zentai András tartott előadást Bél Mátyásról, illetve a tagintézményben folyó munkát mutatta be Ezer Anita igazgatónő és Balogh Attila tanár.

Dr. Kriston Vízi József szerkesztésében megjelent az Ember – Táj – Természet – Alkotás, Dél-Dunántúli Dolgozatok, Tanulmányok Dr. Szőke Sándor emlékére c. kötet, melynek dombóvári bemutatóján egyesületünk több tagja megjelent. A kötetben 7 tagtársunk publikált: Bodó Imre, Kaczián János, Nagy Janka Teodóra, Dr. Kriston Vízi József, Dr. Balázs Kovács Sándor, Dr. Gesztesi Enikő, Dr. Szőts Zoltán (április 14.). A dombóvári könyvbemutatót több bemutató is követte Tolna és Baranya megyében).

A múzeum (Lovas Csilla) Garay kiállításának megnyitása történt Pakson, a Pákolitz István Városi Könyvtárban (április 20.).

Bodó Imre dombóvári agrármérnök, helytörténész tagtársunk kapta idén az MTI néhai tudósítója, Káplár László emlékére alapított Jó ember-díjat (április 27.). Gratulálunk a kitűntetéshez!

Kaczián János történeti összefoglalót készített a Tolna Megyei Kormányhivatal kérésére a Hősök Napja előzményeiről és hagyományáról (május 13.).

Nyugdíjas óvónők hagyományos találkozója volt Lengyelen a helytörténeti gyűjtemény házában, majd az Apponyi kastélyban (május 29.).

Május 30-án a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára adott otthont a Garay Emlékkönyv - Szekszárd tisztelgése a költő születésének 200. évfordulóján című kötet bemutatójának. A könyv kiadói Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MNL Tolna Megyei Levéltára. Köszöntőt mondtak Csillagné Szánthó Polixéna, Szekszárd Megyei Jogú Város Humán Bizottságának elnöke, Heilmann Józsefné, a Garay János Gimnázium igazgatója és Dr. Várady Zoltán, az MNL Tolna Megyei Levéltár igazgatója. A kötetet bemutatta Dr. Gesztesi Enikő, a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület titkára és Kaczián János, az egyesület elnöke, a kötet szerzője és szerkesztője. A könyvbemutatón közreműködtek a Garay János Gimnázium diákjai.

A bonyhádi honismereti kör előadássorozata keretében előadtak egyesületünk tagjai közül Dr. Szőts Zoltán (Bonyhádi perzsa kincsek – április 11., Garay János 200 – május 9.), Steib György (Bonyhád Lexikon I. – április 25.), a második féléves tervükben pedig Dr. László Péter a tolnai zsáktelepülésekről (november 28.).

Előadás volt a Jelvénymúzeumban Bogyiszlón, a jelvénygyűjtők országos találkozóján. Előadó: Kaczián János (június 1.).

Dr. Gesztesi Enikő történelem tanár kapta meg először a Létay Menyhért-díjat, amelyet Dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke alapított 2013 júniusában.

 

Nyári tevékenységek:

A legfontosabb feladat volt az átadással-átvétellel kapcsolatos jogi dolgok rendezése, a gazdasági ügyek átadása, NAV, Cégbíróság, stb. Losonciné Zana Judit Deák Bélánénak adta át a gazdasági ügyek intézését. Judit a Felügyelő Bizottság elnöke lett.

A Rotary Club Szekszárd elnöki tisztét Dr. Dobos Gyula elnökségi tagunk látja el 2013 júliusától egy éven át. A Club Előadások Tolna megye múltjából címmel előadássorozatot hirdetett, melyen tagtársaink is előadtak (2013. szeptembertől decemberig hárman).

Hat tagtársunk – Horváth Endre és Éva, Dr. Méry Éva, Dr. Kiszler Gyula és Gyuláné, valamint Dr. Gesztesi Enikő – részt vett Székesfehérváron a Honismereti Akadémia nagyszerűen sikerült programján (július 1-5.). A Honismeret c. folyóiratunkat megsegítő jótékony célú bál tombolájához boradománnyal és szép kölesdi ajándékokkal járultunk hozzá, Köszönet érte.

Július 9-én Kaczián János, Dr. Szőts Zoltán és Dr. Gesztesi Enikő Renkecz József tagtársunk kérésére Sárszentlőrincen jártunk a Józsi bácsi által gondozott gyűjtemény tisztes elhelyezése miatt, tárgyaltunk Demény Károly polgármesterrel, aki ígéretet tett a gyűjtemény biztos elhelyezésére és megőrzésére. Renkecz József ny. iskolaigazgató úr több évtizedes munkával alapította meg a lakosság adományaiból álló gyűjteményét a Fördős kúriában Úzdon. Köszönet és tisztelet illeti őt a helytörténeti értékeket gyarapító, a kiállításokat ország-világnak bemutató munkájáért.

Július 16-án Horváth Endrénével, Szőts Zoltánnal hárman Závodon jártunk a megyei honismereti találkozó előkészítése miatt. Závod polgármestere, Szász János, továbbá fia, az építész Szász Gábor tavalyi felajánlásuk nyomán vállalták a megrendezést.

Dr. Gesztesi Enikő és Horváth Endréné működési célú pályázatot készített Szekszárd önkormányzatához, mely kérelemre 70 ezer forint támogatást kaptunk (július 20.).

Kaczián János előadást tartott Garay Jánosról Bonyhádon a Völgység Múzeumban, a Múzeumok éjszakáján (június 22.), majd a szekszárdi Rotary Clubban (november 5.). Kölesden Dr. Kiszler Gyuláné és köre meghívására Kaczián Jánosnak a tavasszal megjelent könyve bemutatására került sor. Az előadás címe: Garay János élete és munkássága (július 30.).

 

Őszi tevékenységek:

Október 5-én Závodon tartottuk a XIV. Megyei Honismereti Találkozót, ahol megemlékeztünk Váradi Antalról, a drámaíróról, a Kisfaludi Társaság tagjáról, Váradi Antal Értékmentő Egyesület névadójáról, megkoszorúztuk az emléktábláját. Ez úton is köszönetet mondunk az előadóknak: László Csabának (Budapest), dr. K. Németh Andrásnak (Tamási), Dr. Gere Lászlónak (Szekszárd), Szász Gábornak (Závod) (szeptember 8.). A téma az épített örökség volt. 70 fő részvételével rendezett találkozón adtuk át a Honismereti Szövetség idei elismeréseit:

Emléklap: Baltavári István és felesége (Szekszárd), Barteczka Mária (Szedres), Jakab Géza (Szekszárd), Steib György (Bonyhád), Videcz Ferencné (Bonyhád), Dr. Pappné Farkas Gabriella (Dombóvár), Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület (Szekszárd). Az egyesület vezetője később veszi át az emléklapot.

Egyed Antal-díj: Takács Istvánné ny. középiskolai tanár, Dombóvár és a Váradi Antal Értékmentő Egyesület, Závod

Minden díjazottnak gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!

 

Szeptember 24-én ülést tartott a Honismereti Szövetség országos elnöksége és értékelte a székesfehérvári akadémia tapasztalatait. Előkészítő javaslatot tett a 2014. évi, Kecskemétre tervezett akadémia programjára, melynek témája a Tájak, korok, életmódok lesz. Az elnökség tárgyalta a honismereti diákakadémia programját (október 26-29) és egy ifjúsági albizottság létrehozásáról hozott döntést. Egyesületünket az elnök képviselte.

Horváth Endre részt vett a Civil Kerekasztal tanácskozásain egyesületünk nevében, Horváth Endréné az ÁRH-n (Állampolgári Részvétel Hetén) képviselte egyesületünket (szeptember 21-24.). Horváth Endréné továbbá december 5-én részt vett a Tolna Megyei Civil Segédprogram keretében a Polgári Törvénykönyv és a Civiltörvény változásáról, illetve a létesítő okirat módosításáról tartott tájékoztató képzésen.

Szeptember 27-én, a Kutatók Éjszakája c. rendezvénysorozat keretében Dr. Gesztesi Enikő tartott előadást Az Antik gyorsírás, Tiro címmel, melyen több tagtársunk is részt vett. Este pedig a Garay János Gimnázium diáktagozata szervezett az általános iskolásoknak egy vetélkedőt, melyre 8 csapat jelentkezett. Játékos feladatok /TOTO, városban keresés/ révén próbáltuk fejleszteni a gyerekek helytörténeti ismereteit.

Október 18-án Budapesten az MNL Országos Levéltára Lovagtermében tartották Kaczián János Garay Emlékkönyv című kötetének bemutatóját, amelyen Bartha Éva, a Honismereti Szövetség titkára is részt vett.

Egyesületünk három fővel részt vett a városi október 23-i műsoron, s ezen ünnepnapon évek óta először koszorúval emlékeztünk az áldozatokra (október 23.).

Október 26-29 között az Esztergomban tartott Ifjúsági Honismereti Akadémián megyénket a Garay Gimnázium két diákja képviselte (Mátyás Kamilla és Palkó Viktória), akik dr. Gesztesi Enikő felkészítő munkájának segítségével készítették el kiselőadásukat, amelynek révén gazdag anyagot gyűjtöttek össze a sárközi népviseletről, a diákok nagy sikert arattak és nagy dicséretet érdemeltek ki előadásuk révén. Kísérőjük Horváth Endréné volt. Előadásukat bemutatták a Garay János Gimnázium honismereti diákköre előtt is.

A Tájházvezetők Fórumát hirdette meg a bonyhádi Völgységi Múzeum november 11-re. A rendezvény célja a tájházak és a civil szféra kapcsolatrendszerének erősítése, a lengyeli gyűjtemény és a hozzá kapcsolódó közönségkapcsolati tevékenység megismerése volt.

Idén 43. alkalommal, osztották ki a Tolna megyei helytörténeti pályázat díjait, a szekszárdi Vármegyeháza nagytermében. A különdíjat és a velejáró 30 000 forintot ezúttal dr. Szilágyi Mihály, egyesületünk alapító elnöke, tagtársunk  „A látomás. A hitehagyó Gál József históriája” című művéért vehette át (november 22.).

November 28-án Dr. Bakk Miklós és Dr. Glósz József beszélgetett Kisebbségpolitika Európában címmel PTE Illyés Gyula karán, a székelyföldi nagy menetelés után, Erdély autonómiája kérdéséről (egyesületünk, a Szekszárd - Lugos Baráti Társaság, a PTE IGYK, a TIT és az Erdélyi Körök Szövetsége bevonásával). Az előadáson és beszélgetésen sok tagtársunk, illetve a Garay János Gimnázium Honismereti diákköre is részt vett 10 fővel. Két nappal később szintén több tagtársunk, az elnökség több tagja képviseltette magát a Szekszárd - Lugos Baráti Társaság jótékonysági estjén, a Baka István Általános Iskolában.

2013 novemberében elnökségi döntés alapján nyolc előadásból álló előadássorozatot hirdettünk Kedvenc témám címmel, mégpedig a megyei kutatók helytörténeti munkáinak megismerése és megismertetése céljából. Az első előadást december 4-én Andics János tartotta Csók István Őcsényben címmel. Az előadáson felnőtt tagtársaink és a Garay János Gimnázium diákköre is részt vett. Az előadássorozat folytatódni fog januártól havonta egy-egy előadással. Itt kezdünk megemlékezni az első világháború kirobbanásának 100. évfordulójára is. Az előadások nyilvánosak, a Tolnai Népújságban is megjelentetjük az időpontokat.

Simontornyán Tóthné Unghy Ilona igazgatónő nyugdíjba vonult pártoló tagunk, a gimnázium éléről. Reményeit fejezte ki, hogy még többet tud foglalkozni a Simontornya Múltjáért Alapítvány ügyeivel, helytörténettel. Jó egészséget kívánunk hozzá! Gratulálunk a kitüntetéséhez!

Az ősz folyamán ugyancsak Tóthné Unghy Ilona vezetésével megújult, felfrissült a  Helytörténeti Gyűjtemény a Felújított Helytörténet Házában. Gratulálunk hozzá.

Tamásiban november 23-án tartotta a Könnyű László Városi Könyvtár és a Tamási Helytörténeti Alapítvány a  II. Helytörténeti Konferenciát neves előadókkal. Gratulálunk, s ezúton is köszönjük Miskolczi Zoltánné és Örményi János kiváló munkáját
Rónai Józsefné Terike tagtársunk Az országos Német Nemzetiségi Önkormányzat kitüntetését kapta sok évtizedes igen magas szintű, sokrétű tevékenységéért, ezúton gratulálunk neki.

Elnökségi tagunk, Dr. Vízi Márta tárlatvezetéseivel folyamatosan tájékoztatott minket a vármegyeházi ásatásokról.

Babits Mihály születésének 130. évfordulóján sokrétű megemlékezés sorozatot tartottak pártoló szervezeteink (Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Babits Kulturális Központ, Ilyés Gyula Megyei Könyvtár). Pártolótag intézményünk, a Baka István Általános Iskola által szervezett városkörnyéki Baka István versmondó versenyen zsűrizett Baka Zsuzsa és Horváth Endrénéé tagtársunk.

Dombóváron a Helytörténeti Múzeum új sorozatot indított Dél-Dunántúli beszélgetések címmel Dr. Kriston Vízi József vezetésével.

Az év során két alkalommal; jubileumi közgyűlésünkön és a Závodon tartott megyei találkozónkon sok tagtársunkkal találkoztunk és szót válthattunk egymással. Jó volt együtt lenni! Néhány tagtársunk távollétének okai felől érdeklődve megtudtuk, hogy sajnos többen küszködnek betegségekkel. Mielőbbi felgyógyulást kívánva gondolunk rájuk és visszavárjuk őket körünkbe!

 

Új tagokat is köszönthetünk egyesületünkben:

Lehr Barbara és Lehr Krisztina PTE Illyés Gyula Kar (Szekszárd),

Jakab Géza (Szekszárd)

Baltavári István és Baltavári Istvánné

és pártoló tagként                   Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Szekszárd) Ódor János vezetésével

Örömmel köszöntjük őket és számítunk rájuk a közös munkánkban!

 

Diákok tanulmányait segítő önkéntes munkát vállaltunk a Bezerédj Szakközépiskolában Zentai András c. gimnáziumi igazgató mentor személyében, többször tárgyaltunk decemberben, felajánlottuk tanácsadói tevékenységünket.

A Honismeret c. folyóiratban tagtársaink Kaczián János, Dr. Gesztesi Enikő publikált. Külön kiemelendő, hogy a Garay János Gimnázium honismereti szakköre egyik tagjának, Adorján Boglárkának a cikke is megjelent a Honismeret c. folyóiratban Garay János élete és Tolna megyei kötődése címmel.(2013//2. szám).

Több tagtársunk szerepet vállalt a megye több területén a Műemléki Világnapon, a Múzeumok éjszakáján, a Kulturális Örökség Napján, az Állampolgári Részvétel Hetén.  Honismereti szakköreink működnek Bonyhádon, Szekszárdon, Kölesden, Dombóváron.

Középiskolás helytörténeti vetélkedők rendezésében működtünk közre.

Több egyesületi tagunk szerepet vállalt kiállítások megnyitásán, a Tudomány Napján előadásokkal.

 

Az elnökség munkája, pénzügyek, adminisztráció

Az öt alkalommal ülésező elnökség tájékozódott az országos testületek döntéseiről és megtárgyalta az egyesület aktuális teendőit.

A Szekszárd MJ. Városhoz benyújtott pályázatainkra  70 ezer  és 100 ezer Ft működési célú támogatást kaptunk. Sajnos a 100 ezer Ft csak januárban került számlánkra. Horváth Endréné 40 ezer Ft adományt gyűjtött.

 

Adatszolgáltatási kötelezettségeinknek megfelelve, elkészítettük az éves kulturális statisztikát, a működési adatokról szóló jelentést (KSH), valamint az adóhivatal és Szekszárd város felé szükséges elszámolásokat.

A takarékosabb gazdálkodás érdekében, magán előfizetéseket használva, lemondtuk az egyesületi internet-szolgáltatást.

 

Állandó és ezért tervezhető kiadásaink az irodahelyiség havi közös költsége (1500 Ft), a villanyszámláink évi négyszer 2700 Ft, a Honismeret c. lap támogatása, előfizetése (8000 Ft). a megyei kollégiumok közötti honismereti vetélkedők díjazása (20 ezer Ft), a középiskolai honismereti vetélkedők jutalmazása (20 ezer Ft), a megyei találkozó költségei (50 ezer Ft), valamint a könyvelői munkák tiszteletdíja (havonta 3-3 ezer Ft), részvétel a diák akadémián (20 ezer Ft), részvétel a kiadványszerkesztők konferenciáján (15 ezer Ft), közgyűlési kiadások (20 ezer Ft).  Pénztárosunk - felajánlása alapján - tiszteletdíj nélkül végzi munkáját, tiszteletdíját támogatásként ajánlotta egyesületünknek. Kaczián János felhívására és példájára többen fizettek adományt a tagdíjon felül. Köszönjük, idén is számítunk a tagság támogatására.

Teljes körű (rendes tagok és pártolók) tagdíjfizetés esetén a várható bevétel 120 ezer + 140 ezer Ft.

 

Szekszárd, 2014. április 25.

 

AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

TERVEK ÉS TEENDŐK 2014

 

Január-június Folytatjuk a Kedvenc témám c. előadássorozatot, még hét előadással, ősszel újabb sorozatot tervezünk.

Február 14-15. XIV. TUDOK - Humán- és Társadalomtudományi elődöntő

Garay János Gimnázium, Szekszárd, főszervező: Dr. Gesztesi Enikő, több tagtársunk zsűrizést vállal, 40 könyvvel támogatjuk a rendezvényt, híradás a helyi médiumokban

Február 15.     Megkezdi tevékenységét a Honismereti Szövetség Ifjúsági Bizottsága. A Tolna megyei tag Tóth Norbert, a Garay János Gimnázium 11. évfolyamos tanulója

Február 27.  Tolna Megyei Értéktár Bizottság (2013. március 21-én alakult) meghívta az egyesületünket a bizottsági ülésekre, de szavazati jogunk nincs. Folyamatosan segítjük a bizottság munkáját. Márciusban javaslat készül a Városi Értéktár Bizottsághoz is

Március 15.     Koszorúzás az 1848/49-es forradalom- és szabadságharcban résztvevők sírjainál a szekszárdi temetőkben.

Március 25.     VII. Honismeret Napja Gyönkön, a Tolnai Lajos Gimnáziumban

Április 1.         A Honismereti Szövetség Elnöksége megalakítja a pedagógiai munkabizottságát, amelynek tagja lesz Dr. Gesztesi Enikő

Május 17.       A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület éves közgyűlése

Május  29.       Nyugalmazott óvónők megyei találkozója Lengyelben.

Június 29-július 04.

.                       Részvétel az Országos Honismereti Akadémián, Kecskeméten, melynek témája:  Tájak – korok – életmódok.

Október          XV. Megyei Honismereti Találkozó. A Honismereti Szövetség kitüntetéseinek és az egyesület Egyed Antal-díjának átadása.

Ősszel                         Részvétel az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián (őszi tanítási szünidőben).

Részvétel a honismereti kiadványszerkesztők országos konferenciáján

november 14-16.

Hon- és népismeret az óvodától az  egyetemig – Pedagógus hallgatók szakmai-módszertani felkészítése c. országos szakmai továbbképzés. Iszkáz. Előadó: Dr. Gesztesi Enikő

Az év során     Egyesületünk támogatja a Halász Péter 75. születésnapjára készített kötet                        megjelentetését, tagjaink is kedvezményesen vásárolhatnak, ezen kívül                             egyesületi ajándékozásra veszünk 10 darabot.

Leopold-család emléktáblájának kihelyezése Szekszárdon.

Történelmi- és szépirodalmi könyvek ajándékozása Lugos városnak (Románia)                a magyar nyelvű nemzetközi versmondó verseny díjazásához.

Könyvcsomag ajándékozás néhány pártoló tag intézmény számára.

Helytörténeti témájú írások közlése újságokban és a Honismeret c. folyóiratban.

Diákpublikációk megjelentetése a Honismeret c. folyóiratban

Megemlékezések a megyéhez kötődő jeles személyek és események évfordulóiról, különös tekintettel az I. és a II. világháborúra

A helytörténeti közösségek munkája:

= Bonyhádon a művelődési ház Honismereti Köre – dr. Szőts Zoltán – éves                    program szerint

= Kölesden a Felnőtt Honismereti Szakkör - vezetője dr. Kiszler Gyuláné – célul tűzték ki az 1950-es évekről szóló visszaemlékezések gyűjtését, valamint a helyi zsidóság sorsának kutatását

Szekszárdon a Garay Gimnázium Honismereti Szakköre tovább dolgozik –                      vezetője dr. Gesztesi Enikő

Részvétel kulturális célú pályázatokon.

Szerepvállalás helytörténeti témájú kiadványok megjelentetésében.

A Honismeret c. folyóirat népszerűsítése (az elnökség összes tagja 2014-től előfizetett).

Részvétel a Tolna megyei helytörténeti pályázat kiírásában és a pályamunkák                   elbírálásában.

Koszorúzásokon részvétel (március 15, október 23, világháborúk, stb.)

Segítség (forrásajánlás, lektorálás, mentori szerep, stb.) szakdolgozatok készítéséhez és a pártoló tag középiskolák pályázataihoz.

Júniusban és decemberben az egyesület tagságának tájékoztatása Hírlevél útján.

 

Szekszárd, 2014. április 25.                                                                                                                      AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE