Kezdőoldal Aktuális hírek BESZÁMOLÓ a 2012-2013. évi munkáról

BESZÁMOLÓ a 2012-2013. évi munkáról

A TOLNA MEGYEI EGYED ANTAL HONISMERETI EGYESÜLET

BESZÁMOLÓJA

a 2012-2013. évben végzett munkáról.

TERVEK ÉS TEENDŐK

2013-2014-ben.

 

Az egyesület elnöksége köszönetet mond tagtársainknak, a pártolótagoknak és támogatóinknak, mindazoknak, akik  az elmúlt évben is részt vállaltak munkánkból, segítséget adtak terveink valóra  váltásához. Összefoglalónk az előző évi közgyűlésünk (2012. június 2.) óta történtek vázlatos felsorolása. Tájékoztatónk azokat a helyi honismereti eseményeket tartalmazza, melyek az egyesület saját szervezésében történtek, vagy amelyekről Tisztelt Tagtársaink tájékoztattak bennünket.

            Első alapszabályzatunk megszületése óta (1992) folytatott 22 évi munkánk során egyesületünk – Tolna megyében és a Honismereti Szövetség megítélése szerint is – ismert és elismert civil szervezetté fejlődött. Az alapításkor 17 taggal induló egyesületnek ma 105 (79 személy és 26 pártoló) tagja van. Megnyitottuk városi irodánkat (2011), elnökségünket legutóbb 7 főre növeltük. A viszonylag alacsony évi tagdíj és a pártoló tagsági hozzájárulások kiegészítésére pályázatokon igyekeztünk további anyagi forráshoz jutni. Együttműködésre törekedtünk önkormányzatokkal és más egyesületekkel. Munkánk elismeréseként megkaptuk a Civil Kerekasztal díját és a megyei közgyűlés elnökének kitüntetését. A két évtized alatt egyesületünk 3 tagját tüntették ki a Honismereti Szövetség Bél Mátyás-díjával, 12 tagtársunk vehette át a szövetség Honismereti Munkáért Érem kitüntetést és 102 főnek mondtunk köszönetet a szövetség Emléklapjával. Megalapítottuk és 20 főnek, ill. közösségnek ítéltük oda az egyesület Egyed Antal-díjat. 

            Most, a több évre szóló tisztújítás idején csokorba szedett eredményeink mellé tegyük oda gondjainkat, nehézségeinket is. Ezekről is beszámolt küldöttünk, dr. Szőts Zoltán az idén tavasszal   rendezett országos küldöttgyűlésen.

            Egyesület nevében köszönetet mondtunk a szövetségnek és tisztségviselőinek a 2012. évben végzett munka irányításáért. A mozgalom hagyományos rendezvényei, programjai színvonalasak, hasznosak és élményszerűek voltak. Ez volt a résztvevők véleménye az Egerben tartott Honismereti Akadémiáról, a Szegeden rendezett Ifjúsági Akadémiáról, a kiadvány-szerkesztők Veszprémbe összehívott konferenciájáról és a Honismeret c. folyóiratról. Egyesületünk életében fontosak az országos események és hasonlóan fontos a folyóiratunk is; példát és erőt adnak a saját tervekhez, kezdeményezésekhez.

            Évről évre sikerült megőriznünk hagyományos rendezvényeinket, de arra nem volt erőnk, hogy új színeket is vigyünk a mozgalom munkájába. Megkopott több korábban hasznos kezde-ményezés. Kevesebb a honismereti tábor, ritkább a felmenő rendszerű vetélkedő, esetlegesek az újszerű határ menti találkozók. Lehet, hogy mozgalmunk jellegéből adódóan, – a múlt értékeivel inkább foglalkozó idősebb korosztályt megszólítva – kevés fiatallal találkozunk. Kinyilvánítottuk a fiatalok körében folytatandó honismereti munka fontosságát, céljainkat a megye nemzetiségei nyelvén is beleszőttük alapszabályzatunkba, de igazi áttörést nem értünk el. Nincs tartalmi együttműködésünk a német nemzetiségiekkel és a cigánysággal, nincs használható honismereti olvasókönyvünk iskolások számára.

            Nem egyesületünk gyengéje ugyan, de szólnunk kell a kis helytörténeti gyűjtemények bizonytalan sorsáról is. Okai valószínűleg a magántulajdon voltukból adódó gondok; az idegen tulajdonú (önkormányzati?) ingatlan használata; helyenként a szakmai féltékenység és sajnos igaztalan bántások, sérelmek is előfordulnak. Bizonyára nincs két egyforma eset, de vannak általánosítható tapasztalatok. Addig kell komolyan venni őket, amíg a gyűjtemények együtt vannak!

            Apadnak a működéshez szükséges források. Az országos pályázat bürokratikus volta nem kínál használható megoldást (pl. utólagos finanszírozás) és az eredménye bizonytalan. A megyei pályázatok megszűntek, szűkültek a lakóhelyi pályázati keretek. Megnőtt a jelentősége a pártoló tagságnak. Ezt a kört kívánjuk bővíteni és azt a felfogást erősíteni, hogy – a honismeret területén – szolgáltatásokat tudjunk felkínálni. Pl. az idén 39 település polgármesterének írtuk meg, hogy a  községnek/városnak milyen, személyekhez kapcsolódó évfordulói lesznek a következő öt évben.

A 243 történelmi nagyság és jeles személy között felhívtuk a figyelmet pl.:

            Szent István halálának 975, I. Béla halálának 950., Béri Balogh Ádám születésének 350,

            Beszédes Ferenc születésének 225, Balassa János születésének 200.,

            Csók István és Garay Ákos születésének 150.,  Lotz János és Mészáros Gyula születésének   100. évfordulójára.

Néhányan méltányolták és megköszönték együttműködési szándékunkat.

 

NÉHÁNY FONTOSABB ESEMÉNY

Évforduló, előadás, vetélkedő

Nagy számú résztvevővel színvonalas és baráti hangulatú programot tartott a Felnőtt Honismereti Szakkör Kölesden, Koritsánszky Ottó neves gyógyszerész születésének évfordulóján. A sikeres megemlékezés tagtársaink, dr. Kiszler Gyuláné Éva szakkőrvezető és dr. Kiszler Gyula alpolgármester úr munkájának köszönhető (szeptember 1.).

Szekszárd önkormányzatával, több intézménnyel és egyesülettel közösen, tisztelgő főhajtáson és koszorúzáson vettünk részt Garay János sírjánál Budapesten a Kerepesi temetőben. A koszorúzáson Csillagné Szántó Polixéna önkormányzati bizottsági elnök tartott megemlékezést.(október 8.).

            Koszorúzás és megemlékezés volt Szekszárdon is az alsóvárosi temetőben, ahol a kezdemé-nyezésünkre felújított Garay sírkertnél gyűltek össze tisztelgők (október 9.).

            Garay Jánosról szóló előadás volt a nevét viselő szekszárdi gimnáziumban. Az emlékműsor összeállításában és szerkesztésében részt vett az iskola 20 fős honismereti köre, Báló Mariann iskolai könyvtáros és dr. Gesztesi Enikő tanárnő irányításával (október 10.).

            A bonyhádi Honismereti Körben, az őcsényi népfőiskolán, a Nők Szekszárdért Egyesületben  a paksi Pákolitz István Városi Könyvtárban előadáson emlékeztek meg Garay Jánosról.

Idén a Bezerédj István Szakközépiskola volt a házigazdája a Honismeret Napja rendezvénynek, ahol Zentai András tagtársunk tartott előadást Bél Mátyásról (március 25).

            Köszönetet mondunk Dömötör Józsefné Anikó pedagógus-könyvtárosnak és iskolájának, az évenként megrendezett helytörténeti diákvetélkedőért.

 

Tanácskozás, konferencia

Egyesületünket Horváth Endre képviselte a Civil Kerekasztal tisztújító tanácskozásán (júni. 28.).

Hét tagtársunk – Bodó Imre és Lívia, Horváth Endre és Éva, Szabadi Mihály és Dóra, valamint dr. Méry Éva  – részt vett Egerben a Honismereti Akadémia nagyszerű programján (júli. 1-6.).

A Honismeret c. folyóiratunkat megsegítő jótékony célú bál tombolájához boradománnyal járultunk hozzá, szekszárdi borász barátaink jóvoltából.

Dunaföldváron tartottuk a XIII. Megyei Honismereti Találkozót, ahol névadónk sírjánál megemlékeztünk Egyed Antalról is (szeptember 8.). Ez úton is köszönetet mondunk az előadóknak: Gallai Sándornak (Dunaföldvár), dr. Kiszler Gyulánénak (Kölesd), Rillné Csapó Etelkának (Hőgyész), Szabadi Mihálynak (Sióagárd) és dr. Vízi Mártának (Szekszárd). A 70 fő részvételével megrendezett találkozón Honismereti Szövetségünket Bartha Éva országos titkár képviselte. Közreműködésével adtuk át a Honismereti Szövetség elismeréseit.

Honismereti kiadványszerkesztők konferenciája volt Veszprémben Emlékjelek, emlékhelyek témakörben. A hasznos tanácskozáson részt vett és tapasztalatait, véleményét ismertette Horváth Endréné Éva elnökségi tagunk és Rillné Csapó Etelka tagtársunk (szept. 28-30.).

A Szegeden tartott Ifjúsági Honismereti Akadémián megyénket a Garay Gimnázium három diákja képviselte, dr. Gesztesi Enikő vezetésével. Mindegyikük kiselőadással szerepelt a jól sikerült akadémián (okt. 27-30.). Előadásuk a Honismeret c. folyóiratban olvasható.

A Honismereti Szövetség elnökségi ülésén hasznos napirend volt az új civil törvényről szóló minisztériumi tájékoztató és az ELTE-n rendezett könyvbemutató, ahol a  helytörténeti oktatást segítő könyvcsalád egyik kötetét ismerhettük meg (nov. 13.).

Nyugdíjas óvónők hagyományos találkozója volt Lengyelen a helytörténeti gyűjtemény házában, majd az Apponyi kastélyban. Fábián Andrásné Terike tagtársunk évek óta gyűjti az óvodatörténeti visszaemlékezéseket (május 29).

 

Közösségek, pártoló tagok

A megyei múzeumban dr. Balázs Kovács Sándor tartott előadást középiskolás diákoknak a születés-házasság-halálhoz kötődő néprajzi szokásokról, majd temetőjáró sétát tartottunk jeles emberek sírjaihoz az alsóvárosi temetőben (október 26.).

Dr. Szenyéri Zoltán történelem-földrajz szakos tanár és dr. Kriston Vízi József múzeum-vezető irányításával, ismét diák honismereti szakkör kezdte meg munkáját a dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban (október).

Diákok tanulmányait segítő önkéntes munkát vállaltunk a Bezerédj Szakközépiskolában Zentai András c. gimnáziumi igazgató úr, mentor személyében, és az I. Béla Gimnáziumban, mely közreműködésre a pályázatok elbírálása után lesz lehetőség.

Egy könyvkiadó elfekvő raktárkészletéből, adományként kb. 900 ezer forint értékű könyvet vettünk át, melyből határon túli magyar iskolák és pártoló tagjaink oktatási intézményeinek könyvtárait ajándékoztuk/ajándékozzuk meg. (július 20.).

Gazdag programmal folytatta több évtizedes munkáját Bonyhádon a Honismereti Kör – vezetője dr. Szőts Zoltán –, valamint dr. Kiszler Gyuláné irányításával a kölesdi Helytörténeti Szakkör. Sajnos hiába reménykedtünk Bíró Gyula barátunk felgyógyulásában és abban, hogy a szekszárdi művelődési ház felújításának befejeztével ismét élére áll az ősszel újra indítható Várostörténeti Klubnak.

A Garay János Gimnázium tevékeny honismereti szakkörét dr. Gesztesi Enikő vezeti.

 

Pályázat, kiállítás

Már négy évtizedes múltja van a levéltár gondozásában és több támogató közreműködésével meghirdetésre kerülő megyei helytörténeti pályázatnak. A kiírók várják és szívesen fogadják a történeti, helytörténeti témájú dolgozatok, kéziratokat, publikálásra szánt tanulmányokat.

 

Lakóhelyünk értékei címmel fotókiállítás nyílt Döbröközön, mely eseményen dombóvári tag-társaink, Szili Márta és Gelencsér Gyula vállaltak szerepet (szeptember 1.).

A Tolna megye épített öröksége c. fotókiállításunkkal szerepeltünk Dombóváron a József Attila ÁMK-ban és az Illyés Gyula Gimnáziumban.

 

Új kiadványok, publikációk

Az önkormányzat kiadásában elkészült Konrád László tagtársunk Medinai beszélgetőkönyv c. tanulmánykötete. A könyvbemutatón nagy érdeklődéssel fogadták a képanyaggal gazdagon illusztrált, olvasmányos helytörténeti könyvet (november 3.). A kötet nagyszerű példája a helyismeret tanításához jól használható, ismeretterjesztő célú könyvkiadásnak.

 

Dr. Nagy Janka Teodóra és dr. Szabó Géza közös gondozásában látott napvilágot Haugh Béla: Vitéz Háry János hőstettei című (Budapest, 1914.) könyvének reprint kiadása. Bemutatása hangulatos esemény volt a PTE Illyés Gyula Karának aulájában, dr. Gesztesi Enikő felvezetésével (nov. 5.).

 

Dombóváron, Szekszárdon és Pécsen is bemutatták a dr. Szőke Sándor emlékére készült Dél-dunántúli dolgozatokat. Dr. Kriston Vízi József szerkesztő 20 szerzőnek – köztük egyesületünk 7 tagjának –  18 dolgozatát adta közre a tanulmánykötetben.

 

Sióagárd közelmúltja és emlékek sora köszön vissza Szabadi Mihály lírai hangvételű új kötetében, az Öregember az ablakban. A művelődési ház rendezett számára hangulatos könyvbemutatót, ahol szép részletekkel ismertettek meg bennünket.

A Honismeret c. folyóirat majd mindegyik számában olvashatunk írást Tolna megyei szerzőktől.  Kérjük, hogy aki teheti (évente 6 szám 1980 Ft), előfizetéssel segítse országos kiadványunk megjelenését.  

 

Kitüntetések, elismerések 2012-ben

Honismereti munkáért Emlékérem kitüntetést vett át dr. Dobos Gyula történész, ny. levéltár igazgató.

 

Honismereti munkáért Emléklap elismerésben részesült Decsi Kis János újságíró (Szálka), Horváth Endre tagtársunk (Szekszárd), Kárpáti Andrásné ny. levéltáros (Tolna), Romvári Jakab helytörténeti gyűjtő (Alsónána). Hasonló elismerésben részesült négy közösség: az Illyés Gyula Gimnázium (Dombóvár), a Honismereti Szakkör (Kölesd), a Nyugalmazott Óvónők Brunszvik Teréz Egyesülete (Lengyel) és a Városi Könyvtár (Gyönk).

 

Egyesületünk Egyed Antal-díját 2012-ben Kovácsné Lengyel Klárának (Szekszárd, Alsóvárosi r. k. Egyesület elnöke) és Dunaföldvár lakóközösségének ítéltük oda.

 

Tolna megye közgyűlése elnökének civil szervezetek számára kiírt 2012. évi fődíját a kiválóan működő Kölesdi Közéleti Egyesület kapta meg. (Vármegyeháza: Civil Nap, február 1.)

Valamennyiüknek gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!          

                                  

Egyesületünk tagsága                     

Barátsággal köszöntjük körünkben egyesületünk új tagjait:

            Dr. Eszteri Zoltán városi ügyészt (Szekszárd) és Kurdi Tibor pénzügyőrt (Tamási),

pártoló tagként:

            Deák Béláné  ny. közgazdászt és Véghelyi Józsefné ny. tanárnőt (Szekszárd), valamint

            a Séd Nyomda Kft-t (Szekszárd) és a Wosinsky Mór Megyei Múzeumot (Szekszárd).

 

Egészségügyi okból kilépési szándékát közölte Bíró Vilmos ny. pedagógus (Zomba), továbbá

tagdíjfizetési nehézségek miatt a Községi és Iskolai Könyvtár (Hőgyész) és a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium (Simontornya).

 

Örökre távozott körünkből Bíró Gyula középiskolai tanár, a Szekszárdi Várostörténeti Klub elnöke.

Emlékét megőrizzük!

 

Az elnökség munkája, pénzügyek, adminisztráció

Az öt alkalommal ülésező elnökség tájékozódott az országos testületek döntéseiről és megtárgyalta az egyesület aktuális teendőit.

A Szekszárd MJ. Városhoz benyújtott pályázatainkra 20 ezer és 70 ezer forint működési célú

támogatást kaptunk. Horváth Endréné 40 ezer Ft adományt gyűjtött. Hasonló összegű bevételünk volt a Garay sírkert felújításához kapott 3-5 ezer forint adományokból.

 

Adatszolgáltatási kötelezettségeinknek megfelelve, elkészítettük az éves kulturális statisztikát, a működési adatokról szóló jelentést (KSH), valamint az adóhivatal és Szekszárd város felé szükséges elszámolásokat.

A takarékosabb gazdálkodás érdekében, magán előfizetéseket használva, lemondtuk az egyesületi internet-szolgáltatást.

 

Állandó és ezért tervezhető kiadásaink az irodahelyiség havi közös költsége (1400 Ft), valamint a pénztárosi és a könyvelői munkák tiszteletdíja (havonta 3-3 ezer Ft). 

Teljes körű (rendes tagok és pártolók) tagdíjfizetés esetén a várható bevétel 118 ezer + 120 ezer Ft.

 

TERVEK ÉS TEENDŐK 2013

 

Január 18.        Tolna megyei települések tájékoztatása a község/város jeles személyeihez kötődő,                  2013-2017-ig esedékes születési és halálozási évfordulókról.

Február 17.      Javaslatok Szekszárd városvédő- és szépítő terveihez.

Március 15.     Koszorúzás az 1848/49-es forradalom- és szabadságharcban résztvevők sírjainál                               a szekszárdi temetőkben.

Március 15.     Előadás a Nők Szekszárdért Egyesületben, a Garay János születésének 200.                          évfordulójára meghirdetett emlékévben.

Március 25.     VI. Honismeret Napja Szekszárdon, a Bezerédj István Közgazdasági Szakiskolában.

Március 25.     A Garay János születésének 200. évfordulója tiszteletére készült megyei                                              vándorkiállítás megnyitása Pakson a Városi Könyvtárban.

Május 25.       A Honismereti Szövetség tisztújító közgyűlése.

Május  29.       Nyugalmazott óvónők megyei találkozója Lengyelben.

Június 1.           Előadás a Jelvénymúzeumban Bogyiszlón, a jelvénygyűjtők országos találkozóján.

Június 22.         Előadás Bonyhádon a Honismereti Körben.

Július 1-5.        Részvétel az Országos Honismereti Akadémián Székesfehérváron, melynek témája –              államalapító királyunk halálának 975. évfordulója – Szent István és öröksége.

Szeptember      XIV. Megyei Honismereti Találkozó. A Honismereti Szövetség kitüntetéseinek és az                egyesület Egyed Antal-díjának átadása.

Ősszel              Részvétel az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián (őszi tanítási szünidőben).

                        Részvétel a honismereti kiadványszerkesztők országos konferenciáján.

                        Honismereti tanácskozás Baranya-, Somogy-, Tolna- és Vas megyék részvételével.

                        Téma: A helytörténet iskolai oktatása – lásd oktat. tr. Ember és társadalom (8. pont).

Az év során      A Leopold-család emléktáblájának kihelyezése Szekszárdon.

                        Történelmi- és szépirodalmi könyvek ajándékozása Lugos városnak (Románia)                                  a magyar nyelvű nemzetközi versmondóverseny díjazásához.

                        Könyvcsomag ajándékozás néhány pártoló tag intézmény számára.

                        Helytörténeti témájú írások közlése újságokban és a Honismeret c. folyóiratban.

                               Megemlékezések a megyéhez kötődő jeles személyek és események évfordulóiról,                 pl:

                        Szent István halálának 975., és I. Béla király halálának 950. évfordulója;

                        Esterházy Pál nádor halálának 300., Hellebroth János kuruc kapitány hal. 275.,

                        Nemeskéri Kiss Pál fiumei kormányzó  hal. 150.; Perczel Béla  ig.min. hal. 125.;

                        Perczel Dezső belügymin. hal. 100.; Szabó Dezső festőművész szül. 125. évf.,; stb.

                        A helytörténeti közösségek munkája:

                        = Bonyhádon a művelődési ház Honismereti Köre – dr. Szőts Zoltán

                        = Kölesden a Felnőtt Honismereti Szakkör - vezetője dr. Kiszler Gyuláné

                        Szekszárdon a Garay Gim. Honismereti Szakköre – vezetője dr. Gesztesi Enikő

                        és Szekszárdon a Várostörténeti Klub – elhunyt vezetője, Bíró Gyula utódlásával.

                        Részvétel kulturális célú pályázatokon.

                        Szerepvállalás helytörténeti témájú kiadványok megjelentetésében.

                        A Honismeret c. folyóirat népszerűsítése.

                        Részvétel a Tolna megyei helytörténeti pályázat kiírásában és a pályamunkák                                  elbírálásában.

                        Segítség (forrásajánlás, lektorálás, mentori szerep, stb.) szakdolgozatok készítéséhez              és a pártoló tag középiskolák pályázataihoz.

                        Júniusban és decemberben az egyesület tagságának tájékoztatása Hírlevél útján.

 

Szekszárd, 2013. május 22.                                                                         AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE