Kezdőoldal Aktuális hírek Beszámoló a TM-i Egyed Antal Honismereti Egyesület 2011-2012. évi munkájáról

Beszámoló a TM-i Egyed Antal Honismereti Egyesület 2011-2012. évi munkájáról

Beszámoló

A TOLNA MEGYEI EGYED ANTAL HONISMERETI EGYESÜLET

2011-2012. évi munkájáról.

Tervek a 2012-2013. évekre.

 

TISZTELT KÖZGYŰLÉS!

 

Egyesületünk idén tölti be huszadik évét. Felnőtt korunk idejére erősödtünk taglétszámban, gyara-podtunk tapasztalatokban és vállalt feladatokban, megteremtettük működésünk legfontosabb feltételeit. Tagja vagyunk az Országos Honismereti Szövetségnek és a civil szervezetek Tolna megyei és szekszárdi közösségének. Felvettük Egyed Antal nevét és közhasznú minősítést vállal-tunk. Tolna megye 23 településén élő tagjaink az egyesületben, de főként a lakó- és munka-helyükön vállaltak és tettek sokat a helytörténeti ismeretek gyarapítása, megőrzése és átadása érde-kében. Közös munkánk elismeréseként kitüntetésekben részesültünk:

   2007-ben  a megye civil szervezeteinek Szomjú György-díját ítélték egyesületünknek,

   2012-ben a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Az év Tolna megyei civil                        szervezete pályázat különdíját adományozta nekünk.

   A két évtized alatt egyesületünk

            három tagja részesült a Honismereti Szövetség Bél Mátyás díjában;    

            tizenegyen kaptak Honismereti Munkáért Emlékérem kitüntetést és

            kilencvenen  vehették át a Honismereti Szövetség köszönetét kifejező Emléklapot.

   Egyed Antal nevét viselő saját díjat is alapítottunk, melyet évente egy személynek és egy                  közösségnek adományoztunk. Eddig tizenhatan kapták meg az elismerést.

            Egyesületünk a másfél ezer bejegyzettek egyikeként tevékeny, ismert és elismert közössége Tolna megye civil szervezeteinek. Tisztelettel emlékezünk meg az évek során elhunyt tagtársainkról és köszönetet mondunk mindazoknak, akik tisztséget vállalva végeztek közösségi munkát.

            Az 1992-ben 17 taggal alakult egyesületnek ma 80 személy és 26 pártoló tagja van.

            Egyszer választottunk tiszteletbeli tagot professzor Simon István lugosi helytörténész személyében, aki haláláig volt a Bánságban élő magyar kisebbség történetének szorgos kutatója.

   2010-ben négy célt tűztünk ki magunk elé:   

            = újra fogalmazzuk a tevékenységi körünket

            = új munkamegosztást alakítunk ki

            = biztosabb alapokra helyezzük a munkánk anyagi feltételeit és

            = korszerűsítjük működésünk körülményeit.

Ennek megfelelően 2011-ben több ponton változtattunk az alapszabályzaton, kibővítettük a tisztség-viselők körét, új pártoló tagoktól kapunk támogatást, honlapot és saját irodát nyitottunk.

            Számos tervünk között maradtak olyanok, amelyek nem jártak eredménnyel. Még nincs élő kapcsolatunk a nemzetiségiekkel és alig van közöttünk fiatal. Pártoló tagjaink körében csak egy jelentősebb támogatást nyújtó gazdasági vállalkozás van. Nem tudtuk bővíteni a pályázat útján támogatók körét.  Az elmúlt esztendőben végzett munkánk főbb területei voltak:

            = konferencia, tanácskozás

            = ismeretterjesztő előadás

            = helytörténeti vetélkedő

            = évfordulós megemlékezés

            = honismereti közösség

            = kiállítás

            = pályázat

            = helytörténeti kiadvány, publikáció

            = az egyesület és céljainak képviselete

            = egyéb esemény

            = gazdálkodás

TISZTELT KÖZGYŰLÉS!

 

Sok helyen folyik értékes honismereti munka a mi egyesületünk keretein kívül. Tapasztalataik fontosak számunkra. Beszámolónk mindössze az egyesület által ismert és a közreműködésünkkel végzett honismereti tevékenység vázlatos összefoglalása.

 

KONFERENCIA, TANÁCSKOZÁS

= Eddig kilenc alkalommal (2011. május 26.) rendezett megyei találkozót nyugdíjas óvónők számára a Brunszvik Teréz nevét viselő egyesület Lengyelben. Találkozóikhoz kapcsolódik a Fábián Andrásné vezetésével folyó óvodatörténeti adatgyűjtés, amely a téma kutatását segítheti és gazda-gíthatja a lengyeli óvodatörténeti és néprajzi gyűjteményt.

= Nagykőrös volt a házigazdája a 2011. évi (július 3-8.) XXXIX. Országos Honismereti Akadé-miának. A zene és honismeret témakörben tartott programon 8 fő képviselte Tolna megyét.

= XII. Megyei Honismereti Találkozónk az iskola és honismeret címet választotta. Az alapításának 10. évfordulóját ünneplő dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény adott helyet tanácskozásunknak, ahol dr. Gesztesi Enikő tartott elméleti összefüggéseket ismertető előadást és többen közre adták  gyakorlati tapasztalataikat.

= Tamásiban a városi könyvtár vált gyűjtő helyévé a helytörténeti kutatással foglalkozóknak. Első Helytörténeti konferenciájuk (október 8.) Tamási és környéke történetével foglalkozott, az őskori lelőhelyektől a XVI. századi náhijeig. Az öt előadás megerősítést adott a honismereti munkához.

= Egyesületünk arra vállalkozott, hogy 2011-ben (november 2-5.) rendezője lesz a XVI. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiának. A témakör – kastélyok, kúriák régen és ma – sok érdeklődőt vonzott Szekszárdra, a konferenciának 76 közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató diák részt-vevője volt. A színes programot – szakmai előadások, 34 diák kiselőadása, megyei tanulmányút, Liszt-koncert, táncház és drámapedagógiai játék – dr. Gesztesi Enikő és Horváth Endréné Éva irányították, több tagtársunk elnökölt a prezentációkat bemutató diákelőadásokon.

= Részt vettünk az új civil törvényt és a pályázati rendszert bemutató megyei konferencián (2012. március 12.), valamint az egyesületek elektort választó gyűlésén (március 13.). Érdekünk a megváltozott jogszabályi- és pénzügyi környezet részletes megismerése. Megoldatlan a megye civil szervezetinek országos képviselete. Néhány év kell ahhoz, hogy eredményesek legyünk a szigorodó feltételek között is.

= Szekszárd polgármesetere (április 12-én) civil fórumot tartott a tapasztalatok összegzésére és az együttműködés megbeszélésére. Egyesületünket Horváth Endre képviselte. Sok eredményesen tevékenykedő egyesület vesz részt a város társadalmi, kulturális, szociális, sport, környezet- és közrendvédő életében. Az önkormányzat csökkenő összegű pályázati kerete, országos feltételként az utólagos finanszírozás és a kettős könyvelés, nehezíteni fogja az egyesületi létezést. Következménye hatással lehet a működésre és tisztség vállalására, de várhatóan lesznek megszűnő szervezetek is. 

 

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS

Egyesületünk tagjai – dr. Balázs Kovács Sándor, dr. Dobos Gyula, dr. Gesztesi Enikő, dr. Kriston vízi József, dr. Méry Éva, dr. Szőke Sándorné, Zentai András és mások – gyakori szereplői ismeretterjesztő célú előadásoknak, így pl. Bonyhádon, Kölesden, Őcsényben, Szekszárdon és máshol. Honismereti szakkörben, népfőiskolán tartott előadások témája volt pl. az aradi vértanúkról, Perczel Mórról, Liszt Ferencről való emlékezés, a népszokások világa és más helyi aktualitás.

 

HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ

A Szent László Szakközépiskolai Társulás valamennyi tagintézménye részére volt ismét honismereti vetélkedő Dömötör Józsefné Anikó hozzáértő és lelkes szervezésében. A korábban két napos vetélkedőt – első nap megyei tanulmányút, másnap tudáspróba a látottakból – most 5 fordulóban, egy napos találkozón bonyolították le 8 csapat részvételével.

 

ÉVFORDULÓS MEGEMLÉKEZÉS

= Minden év kínál megemlékezési lehetőségeket. 2011-ben emlékeztünk meg arról, hogy I. Béla király 950 éve alapította a szekszárdi Benedek rendi apátságot. Liszt Ferenc születése 200. évfordulója alkalmából tartott országos események sorában szerepe volt a Mester Augusz Antalhoz kötődő barátságának, és ezzel Szekszárdnak is. Egyesületünk az emlékbizottság tagjaként vállalt részt a programból. Szekszárdon (június 24., polgármesteri hivatal) és Dombóváron (december 12., zeneiskola) emlékkiállítás megnyitását vállaltuk. Meghívást kaptunk a Liszt Társaság  (október 15-én) Budapesten tartott emlékhangversenyére, kiállítására és közgyűlésére is. Nagy sikerű Liszt-koncertet tartottunk a már említett ifjúsági akadémián résztvevő fiatalok számra (november 4., Lányi Péter zongoraművész és dr. Méry Éva műsorvezető közreműködésével a zeneiskolában).

= 1991-ben a Társadalmi Egyesületek Szövetsége (TESZ) megyei honismereti bizottságának elnöke, egyesületünk alapító tagja, dr. Rosner Gyula régész-muzeológus születésének 75. évfordulóján  megemlékezés volt Pakson és Szekszárdon. A család kérésére (december 17.) méltattuk a régészeti diáktáborok szervezőjének, a honismereti mozgalom lelkes résztvevőjének munkásságát.

= Hagyományainkhoz híven megkoszorúztuk a szekszárdi temetőkben lévő '48-as honvéd tisztek (Garay Antal, Hollós Alajos és Török Zsigmond, március 15.) sírjait. A diák szereplőkkel tartott  kegyeleti főhajtáson részt vett dr. Haág Éva alpolgármester asszony, Csillagné Szántó Polixéna önkormányzat bizottsági elnök, a Honvéd Bajtársi Szövetség képviselője, dr. Harangozó Tamás országgyűlési képviselő és több iskola diákja, tanára. A megemlékezést dr. Gesztesi Enikő és Horváth Endréné Éva rendezték.

= Bél Mátyás születésnapjára is emlékezve, megyei rendezvény volt a Honismeret Napja alkalmából Tamásiban a Könnyű László Városi Könyvtárban (március 23-án). Középiskolás diák hallgatóság számára (60 fő) Czompó Márta könyvtáros Bél Mátyásról, dr. K. Németh András, a Simontornyai Vármúzeum igazgatója a megye Árpád-kori templomairól tartott értékes előadást.

= Emléktáblát avattak Sárszentlőrincen az evangélikus templomot és az iskolát építő Nagy István tiszteletére. Az istentisztelettel, előadással, kiállítással és temetői tisztelgéssel összekötött megemlé-kezés (április 22.) egyik szervezője volt Renkecz József, a Zsivora György Népfőiskola elnöke.

 

HONISMERETI KÖZÖSSÉG

= Bonyhádon a művelődési házban működik a néhai dr. Kolta László által alapított Honismereti Kör dr. Szőts Zoltán vezetésével. Az előadásokat kis létszámú, de hűséges hallgatóság látogatja.

= Az idén (március 3.) megalakulásának 35. évfordulóját ünneplő Kölesdi Honismereti Szakkör a hagyományokat folytatva, szokásos nagy érdeklődés mellett kiállítással, előadásokkal és kiadvány-nyal adott hírt magáról, dr. Kiszler Gyuláné vezetésével.

= Örömmel köszöntjük a Garay János Gimnáziumban 2011-ben alakult diák honismereti szakkört. A húsz fős közösség dr. Gesztesi Enikő irányításával végzi munkáját, előadásokat hallgat és honismereti közösségi feladatokat vállal.

= Egyesületünk tagjai vezetőként, vagy előadóként töltenek be tevékeny szerepet népfőiskolákban. Sárszentlőrinc Renkecz József, Őcsényben Andics János az összetartó közösségek egyik irányítója.

 

KIÁLLÍTÁS

= Bátaszék, Bonyhád, Szekszárd és Váralja után most Dombóváron „vándorol” az Épített örökségünk Tolnában című fényképkiállításunk. Még nem fejeződött be megyénk műemlékeinek, ipartörténeti és népi építészeti emlékeinek, köztéri alkotásainak fényképezése, de szépen gyarapodó gyűjteményünk már kiállítható (15 tablóból álló) változata új meghívásokat vár.

 

PÁLYÁZAT

= Egyesületünk a megyei helytörténeti pályázat 9 kiírójának egyikeként, minden évben részt vesz a díjakat eldöntő munkában és hozzájárul a díjazáshoz is. A levéltár őrizetében lévő, évek során összegyűlt mintegy 400 pályamunka hatalmas helytörténeti forrásanyag. 2011-ben 10 pályamunka érkezett, díjkiosztó eredményhirdetésre (november 18-án) a megyei múzeumban tartott Levéltári Nap részeként került sor. Gratulálunk tagtársunk dr. Szilágyi Mihály történetírónak, aki Takács Ádám szekszárdi főbíró 1725/26. évi számadása című forrásközlésével első díjat nyert.

A kiírók meghirdették 2012. évi pályázatukat. A pályamunkák beadásának határideje október 10.

= Középiskolás diákok részére meghirdetett Otthonismereti pályázatunk nem járt eredménnyel. A kiírást újra gondolva, valószínűleg másként kell ismertetni és szervezni a szép kezdeményezést.

 

HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNY, PUBLIKÁCIÓ

= Annak is köszönhetően, hogy több tagtársunk szerzőként szerepel a Honismeret-ben, néhány példánnyal nőtt az előfizetett folyóirat megyénkben. Országos kiadványunk népszerűsítése továbbra is feladatunk. Ebben tagtársaink és a pártoló közösségek segítségét kérjük (évi hat szám 1980.- Ft.).

= Megjelent néhány helytörténeti témájú könyv, kiadvány, köztük pl.:

   Cserna Anna: 175 éves vármegyeházánk. Emlékkötet Szekszárdról.

   Kaczián János: Liszt Ferenc és Augusz Antal barátsága.

   Kiszler Gyuláné: 1848-49 emlékei Kölesden.

   K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai.

   Kriston Vízi József – Millisits Máté: Ismerős művek elfeledett alkotója. Horvay János.

   Marosi Tibor: Ellenforradalom Pakson és Tolnán 1919-ben.

   Móser Zoltán (szerk.) : Escher olvasókönyv. Escher Károly szekszárdi születésű fotóművészről.

   Raffainé Kókány Judit (szerk.): Földvári tabló II. kötet. Életrajzok és arcképek.

   Szászvári Józsefné: Beszédes József és Dunaföldvár.

   Dr. Szőke Sándorné: A főszolgabírói laktól a múzeum épületéig.

   Takács Istvánné – Müller Ádám: Fürdőélet Dombóváron.

 

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

= Egyesületünk az Országos Honismereti Szövetség tagszervezeteként, minden fórumon képvisel-teti magát. A küldöttgyűlésen dr. Szőts Zoltán, az elnökségi üléseken Kaczián János vett részt.

= Tagjai vagyunk a Civil Kerekasztal-nak, ahol Horváth Endre küldöttünk képvisel bennünket.

= Eseti évfordulós emlékbizottságok alakultak Szekszárdon, így a Liszt Ferenc (2011.) és a Garay János (2012.) bicentenárium alkalmából, ahol a témák kutatójaként szintén Kaczián János az egyesület képviselője.

 

EGYÉB ESEMÉNY

= Könyvadományokat juttattunk néhány pártoló középiskola és községi önkormányzat tagunknak, vetélkedők jutalmazására és a helyi könyvtár gyarapítására.

= Beatrix királyné tiszteletére emléktáblát avattunk Zombán (június 11-én) a Tolna Megyei Sakk Alapítvánnyal közösen.

= Az országosan meghirdetett Önkéntesek Napja programjához kapcsolódva (június 5-én Szek-szárdon a Garay téren), gyerekeknek szánt helytörténeti kérdésekkel és az egyesületünkről vetített képekkel vettünk részt. Bemutatkozásunkon többekkel szerepet vállalt Elekes Eduárdné, Gombor Lili, Horváth Endréné és Bíró Gyula.

= Lengyel községben a Fábián Andrásné által rendezett Roma Emléknap résztvevőit köszöntöttük (szeptember 30.).

 

GAZDÁLKODÁS

= A lehetséges és időnként eredményes pályázati támogatások mellett, működésünk anyagi fedezetét elsősorban a tagdíj bevételek biztosítják (személyi tagok 120 ezer Ft + pártoló tagok 180 ezer Ft.)

= Előnyösebb kezelési költséggel folyószámlát nyitottunk a Völgység-Hegyhát Takarékszövet-kezetnél és megszüntettük az OTP-nél kezelt bankszámlát. A pontos számadásokért  Klézli Erzsébet könyvelőnek és Losonciné Zana Judit pénztárosnak jár köszönet.

 

2012. május 18.                                                                                         AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

 

            A TOLNA MEGYEI EGYED ANTAL HONISMERETI EGYESÜLET

 

2012-2013. évi feladat- és pénzügyi terve

 

Feladatterv

 

 

Részvétel a XL. Országos honismereti akadémián                               Eger                 július 1-6.

Megemlékezés Koritsánszky Ottó gyógyszerészről                              Kölesd             szeptember 1.

XIII. Megyei honismereti találkozó                                                      Dunaföldvár     szeptember 8.

Részvétel a XIV. országos kiadványszerkesztői konferencián   Balatonalmádi szeptember 28-30.

Megemlékezés Garay János születésének 200. évfordulójáról  Szekszárd        október 10.

Megyei helytörténeti pályázat eredményhirdetése                                 Szekszárd        október

Részvétel a XVII. Országos ifjúsági honismereti akadémián     Szeged             őszi iskolai szünet

Részvétel az Iskola és honismeret országos konferencián                                             november

V. Honismeret napja Bél Mátyás születésnapján                                                         március 24.

Segédanyag készítés Szekszárdon a hon- és népismeret tantárgyhoz

Megemlékezés jeles emberekről születésük évfordulóján:                                           

             Perczel Miklós, Tolnai Lajos, Túrmezei Erzsébet

Tisztelgés a történelmi évfordulók és nagy alakjai előtt                                    

Emléktábla állítás

A műemlék értékű építmények és köztéri alkotások fotótárának gyarapítása

A megye településeiről szóló adattári gyűjtés folytatása

A pártoló tagok – intézményi és lakóhelyi – honismereti munkájának támogatása

Ismeretterjesztő előadások

Diákvetélkedő a Szent László Szakközépiskola tagintézményeiben

Programismertetők az egyesület honlapján

Tanulmány, recenzió és eseményértékelés a Honismeret című folyóiratban

Helytörténeti témájú kiadványok megjelenésének támogatása

Honismereti szakkörök és közösségek tevékenysége

Részvétel a Honismereti Szövetség  és elnöksége munkájában

Közreműködés a megye és Szekszárd civil közösségeinek munkájában

Kitüntető díjak a honismereti mozgalomban példásan tevékenykedőknek

Pártoló tagok körének bővítése

Pályázati lehetőségek és tagdíj befizetés a működés anyagi feltételeihez.