Kezdőoldal Kistérségek Dombóvár és környéke A Kossuth-szoborcsoport történelmi emlékhellyé nyivántása

A Kossuth-szoborcsoport történelmi emlékhellyé nyivántása

Újabb dombóvári áttörés: konszenzusos testületi határozat egy -  
köszönettel vett és sokak által "kívülről"  is megtámogatott - már 2007-ben fölvetett
javaslat megvalósítása érdekében.
Köszönjük a kitartó biztatást,- amely később is jól jön!
Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
109/2012. (III. 29.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Emlékhely és 
Kegyeleti Bizottságnál kezdeményezi a dombóvári Szigeterdőben található 
Kossuth-szoborcsoport történelmi emlékhellyé nyilvánítását.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kezdeményezés benyújtására. 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság 
Dombóvár, 2012. március 29. 
Szabó Loránd sk.  dr. Gábor Ferenc sk. 
polgármester  jegyző